Patiëntenzorg en kwaliteit

Met onze online instrumenten en rapportages kunt u de kwaliteit van zorg in uw ziekenhuis analyseren en vergelijken met andere instellingen.

Bekijk de producten en diensten

Bedrijfsvoering en financiën

Informatie over de productiecijfers en financiële gegevens van uw ziekenhuis kan u inzichten opleveren voor interne sturing en onderhandelingen met verzekeraars.

Bekijk de producten en diensten

Registratie en data

Wij ondersteunen ziekenhuizen bij het eenduidig vastleggen van diagnosen en verrichtingen en het aanleveren van data.

Bekijk de producten en diensten

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Over DHD

Ziekenhuizen zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Informatie is daarbij onmisbaar. De stichting DHD (Dutch Hospital Data​) verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en UMC's. We geven die data terug in de vorm van informatie en beheren standaarden voor de registratie ervan. We zijn van en voor alle ziekenhuizen in Nederland. DHD is opgericht door de NVZ en NFU. Meer over ons​​​​


 

De Verrichtingenthesaurus in de praktijk

Een goede registratie van verrichtingen in het epd levert verschillende voordelen op voor de arts en het ziekenhuis. Welke? Dat ziet u in onze nieuwe video.

Klik hier voor de video

Foto De Verrichtingenthesaurus in de praktijk

Uitgelicht

Dashboard waardegedreven ketenzorg herseninfarct in gebruik

​In de regio Rotterdam werken diverse zorginstellingen samen om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Zij vormen samen de Rotterdam Stroke Service. Om de resultaten in de keten te volgen en de ketenzorg te verbeteren, heeft DHD in opdracht van de Rotterdam Stroke Service een dashboard ontwikkeld.

Lees dit artikel...


Laatste nieuws

Verslag Kennissessie Verrichtingenthesaurus

Ervaringen delen en van elkaar leren, dat was de insteek tijdens de Kennissessie Verrichtingenthesaurus op 28 januari 2020. Gastheer Noordwest Ziekenhuisgroep ging drie maanden geleden als eerste ziekenhuis over op de Verrichtingenthesaurus. Hoe hebben ze dat aangepakt? Wat zijn de eerste ervaringen? Deze vragen werden door verschillende afdelingen beantwoord.

Lees dit artikel...


ICD-10 codeadviezen januari 2020 gepubliceerd

U kunt vanaf vandaag de ICD-10 codeadviezen van januari 2020 downloaden via deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn vijf nieuwe adviezen toegevoegd en vijf gewijzigd. Aan advies 0-2 is een lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren als bijlage toegevoegd. Verder is een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 129 van het document.

Lees dit artikel...


Meer nieuws