Waar bent u naar op zoek?

Registratiestandaarden

De Diagnose- en Verrichtingenthesaurus ondersteunen ziekenhuizen bij het gestandaardiseerd vastleggen aan de bron ten behoeve van meervoudig gebruik.

Klik hier voor alle registratiestandaarden

Dataverzameling

DHD beheert medische, financiële en administratieve dataverzamelingen en begeleidt ziekenhuizen bij de aanlevering hiervan.

Klik hier voor alle dataverzamelingen

Informatieproducten

Ziekenhuizen krijgen de data die zij aanleveren terug in de vorm van (benchmark)informatie op het gebied van kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering.

Klik hier voor alle informatieproducten

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Over DHD

Ziekenhuizen zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Informatie is daarbij onmisbaar. De stichting DHD (Dutch Hospital Data​) verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en universitair medische centra. We geven die data vervolgens terug in de vorm van informatie. We zijn van en voor alle ziekenhuizen en universitair medische centra in Nederland. DHD is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Meer over ons​​​​


 

DHD-gids

​​In de DHD-gids vindt u een overzicht van alle producten en diensten van DHD. Per onderdeel leest u wat u ermee kunt doen, voor wie het bedoeld is, wanneer het beschikbaar is en bij wie u terecht kunt voor meer informatie.​

Vraag DHD-gids aan

Foto DHD-gids

Uitgelicht

Laatste nieuws

'Zorgmonitor Schisis maakt verschil in leveren betere zorg'

​​​Het Erasmus MC neemt het voortouw bij het ontwikkelen van een landelijke uitkomstenregistratie Schisis, waaraan later ook andere schisiscentra (voornamelijk UMC’s) kunnen aanhaken. Onder de noemer Waardegedreven Zorg streeft het Erasmus MC naar de beste uitkomsten voor de patiënt, waarbij intensief wordt samengewerkt tussen artsen en patiënten. Het Erasmus MC heeft DHD opdracht gegeven om de uitkomstenregistratie Schisis op te zetten.

Lees dit artikel...


Inzicht in datakwaliteit met monitor Casemixcontrole

​​​Om ziekenhuizen inzicht te geven in de door hen aangeleverde LBZ-data ontwikkelt DHD de monitor Casemixcontrole in de HDV. Hiermee kunnen ziekenhuizen de voor de LBZ-indicatoren belangrijkste aspecten van hun registratie inzien, analyseren en vergelijken met de landelijke gemiddelden. Voor HDV-gebruikers heeft het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de aangeleverde data zeer hoge prioriteit, zo bleek tijdens de Landelijke themabijeenkomst HDV en dossieronderzoek. 

Lees dit artikel...


Meer nieuws