Waar bent u naar op zoek?

Registratiestandaarden

De Diagnose- en Verrichtingenthesaurus ondersteunen ziekenhuizen bij het gestandaardiseerd vastleggen aan de bron ten behoeve van meervoudig gebruik.

Klik hier voor alle registratiestandaarden

Dataverzameling

DHD beheert medische, financiële en administratieve dataverzamelingen en begeleidt ziekenhuizen bij de aanlevering hiervan.

Klik hier voor alle dataverzamelingen

Informatieproducten

Ziekenhuizen krijgen de data die zij aanleveren terug in de vorm van (benchmark)informatie op het gebied van kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering.

Klik hier voor alle informatieproducten

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Over DHD

Ziekenhuizen zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Informatie is daarbij onmisbaar. De stichting DHD (Dutch Hospital Data​) verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en universitair medische centra. We geven die data vervolgens terug in de vorm van informatie. We zijn van en voor alle ziekenhuizen en universitair medische centra in Nederland. DHD is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Meer over ons​​​​


 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief. ​​U ontvangt dan onze reguliere nieuwsbrieven en themanieuwsbrieven.

Aanmelden nieuwsbrief

Foto Nieuwsbrief ontvangen?

Uitgelicht

Laatste nieuws

Nieuwe ICD-10 codeadviezen april 2018 beschikbaar

​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20180401' downloaden op deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd, vier adviezen zijn gemuteerd en één advies is vervallen. Ook zijn er een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 115 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Lees dit artikel...


Jaarbeeld 2017

​De Nederlandse ziekenhuizen en hun data vormen het fascinerende werkgebied van DHD. Ons team zet zich dagelijks met veel enthousiasme in om ziekenhuizen te ondersteunen bij het registreren, aanleveren en toepassen van de data. In 2017 hebben we meer dan ooit de samenwerking met de ziekenhuizen opgezocht. De inzichten die hieruit voortkwamen, vormden de basis voor nieuwe producten en functionaliteiten. Wij kijken met trots terug op wat er in het afgelopen jaar met en voor de ziekenhuizen is gerealiseerd.

Lees dit artikel...


Vergelijk de registratie van Charlson comorbiditeitgroepen met landelijke cijfers

De Casemix-Monitor in de Hospital Data Viewer (HDV) is uitgebreid met de Charlson comorbiditeitgroepen. U kunt hiermee de geregistreerde comorbiditeitgroepen van uw ziekenhuis vergelijken met de landelijke cijfers en mogelijke afwijkingen in de LBZ-registratie identificeren en adresseren. De Charlson comorbiditeitgroepen worden meegewogen in de berekening van de HSMR en Heropnamenratio. 

Lees dit artikel...


Meer nieuws