Advies & ondersteuning

DHD ondersteunt ziekenhuizen onder andere bij de implementatie en het gebruik van onze registratiestandaarden, het aanleveren van data en het gebruik van onze verschillende informatieproducten.​ Hiervoor organiseren wij verschillende bijeenkomsten en geven we demo's, zowel bij ons in Utrecht als op aanvraag in uw ziekenhuis. Ook staat onze Servicedesk vijf dagen per week klaar om uw vragen te beantwoorden.

Advies en ondersteuning bij registratiestandaarden

Met de Diagnosethesaurus en de Verrichtingenthesaurus legt u diagnosen en medische verrichtingen vast in het EPD. Beide thesauri maken gebruik van de internationale standaard SNOMED CT, die door het ministerie van VWS wordt aangedragen voor de uitwisseling van medische gegevens. De vastgelegde gegevens kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt. 

Ziekenhuizen kunnen voor ondersteuning bij de implementatie en toepassing van de thesauri gebruikmaken van verschillende documenten. Zie hiervoor de productpagina’s van de Diagnosethesaurus en de Verrichtingenthesaurus. Voor gerichte ondersteuning kunt u contact opnemen met onze inhoudelijk experts.

Naast de thesauri leveren wij ook ICD-10 codeadvies voor de vastlegging van data. Klik hier voor meer informatie en om het document met codeadviezen te downloaden.


Advies en ondersteuning bij dataverzameling

Ziekenhuizen leveren gedurende het jaar grote hoeveelheden data aan DHD. Voorbeelden hiervan zijn de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen en de Rapportage Loonkostengegevens. Daarnaast worden via OmniQ​ de indicatoren van de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en de Basisset Medisch Specialistische Zorg (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) aangeleverd. 

​DHD adviseert ziekenhuizen bij vragen en problemen rondom de aanlevering van deze data. Ook geven we u advies wanneer we tijdens de verwerking van uw gegevens ontdekken dat er iets niet goed gaat. We gaan dan samen met u na hoe we het probleem kunnen oplossen, zodat de gegevens zorgvuldig en efficiënt kunnen worden aangeleverd.


Advies en ondersteuning bij gebruik informatieproducten

DHD brengt diverse informatieproducten uit die ziekenhuizen van (benchmark)informatie voorzien op het gebied van Patiëntenzorg & kwaliteit en Bedrijfsvoering & financiën. Wij bieden gerichte ondersteuning bij het gebruik en de interpretatie van deze informatieproducten, zodat u er zo goed mogelijk gebruik van kunt maken.

Zo brengt DHD jaarlijks het Rapport LBZ-indicatoren en het HSMR-rapport uit. Wij kunnen u ondersteunend advies geven over de interpretatie en inzet van de drie indicatoren HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio voor uw ziekenhuis.

Ook geeft DHD demo’s voor diverse informatieproducten, waaronder het DHD-dashboard en de Hospital Data Viewer​. Deze demo’s kunnen in de ziekenhuizen zelf worden gehouden of bij ons in Utrecht.