ZOOM-inloopuur

​Dinsdag 20 april van 15.00 tot 16.00 uur via Microsoft Teams.

20 april organiseren we voor de eerste keer het ZOOM-inloopuur. Tijdens dit (online) inloopuur kunt u bij onze deskundigen terecht met al uw vragen over de ZOOM-rapportage. Bijvoorbeeld om te vragen wat de data betekenen voor uw ziekenhuis.


ZOOM-rapportage

Elk kwartaal verschijnt een nieuwe editie van de ZOOM-rapportage met actuele kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. De rapportage is gebaseerd op de data die DHD maandelijks via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van de ziekenhuizen ontvangt. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt van de jaarlijkse enquête onder de zorginstellingen waarin wordt gevraagd naar de (verwachte) hoogte van de gefactureerde omzet, voor en na toepassen van de contractafspraken met de zorgverzekeraars. ZOOM is in opdracht van de NVZ en NFU gemaakt door DHD. 

Tijdens de coronacrisis is aan ZOOM extra informatie over COVID-19 toegevoegd. In de editie die 31 maart is uitgebracht is de impact van de COVID-crisis op de ziekenhuiszorg in heel 2020 inzichtelijk gemaakt. In de volgende editie van ZOOM kunnen wij ook inzage geven in de bruto productiewaarde en netto omzet van 2020.

Ontvangt u de ZOOM-rapportage nog niet? Op deze pagina kunt u de nieuwe editie van de ZOOM-rapportage aanvragen en aangeven ZOOM voortaan ieder kwartaal automatisch te ontvangen.


Inschrijven

Als u zich inschrijft via de groene button in het linkermenu sturen we de deelnamelink voor de Microsoft Teams-vergadering naar u toe.  U kunt tijdens dit inloopuur op ieder gewenst moment de vergadering betreden om uw vraag te stellen. 

U kunt de deelnamelink ook aanvragen als u de intentie heeft om deel te nemen; uw deelname is geheel vrijblijvend. Aan het inloopuur zijn geen kosten verbonden.