ZOOM-inloopuur

​Dinsdag 13 juli van 10.00 tot 11.00 uur via Microsoft Teams.

LR_sRGB20181022_DHD_0820.jpg13 juli organiseren we weer een ZOOM-inloopuur. Tijdens dit (online) inloopuur kunt u bij onze deskundigen terecht met al uw vragen over de ZOOM-rapportage van juni. In het eerste halfuur (10.00-10.30) doorlopen we de ZOOM-rapportage en bespreken we interessante bevindingen, onder meer met het oog op deelnemers die nog niet zo bekend zijn met het rapport. In het tweede halfuur (10.30-11.00) is er volop gelegenheid voor meer specifieke vragen over de ZOOM.


ZOOM-rapportage

Elk kwartaal verschijnt een nieuwe editie van de ZOOM-rapportage met actuele kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg betreffende de verleende zorg, kosten en dure geneesmiddelen. De rapportage is gebaseerd op de data die DHD maandelijks via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van alle ziekenhuizen ontvangt. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt van de jaarlijkse enquête onder de zorginstellingen waarin wordt gevraagd naar de (verwachte) hoogte van de gefactureerde omzet, voor en na toepassen van de contractafspraken met de zorgverzekeraars. ZOOM is in opdracht van de NVZ en NFU gemaakt door DHD. 

Tijdens de coronacrisis is aan ZOOM extra informatie over COVID-19 toegevoegd. In de editie van juni die we in dit omloopuur bespreken is de impact van de COVID-crisis op de ziekenhuiszorg tot en met het eerste kwartaal van 2021 inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt de ontwikkeling getoond van de bruto productiewaarde van 2020.

Ontvangt u de ZOOM-rapportage nog niet? Op deze pagina kunt u de nieuwe editie van de ZOOM-rapportage aanvragen en aangeven ZOOM voortaan ieder kwartaal automatisch te willen ontvangen.


Deelnamelink aanvragen

Via de groene button in het linkermenu kunt u de deelnamelink aanvragen voor de Microsoft Teams-vergadering. Deze zal een week voorafgaand aan het inloopuur naar u worden toegestuurd. Deelname aan het inloopuur is geheel vrijblijvend. Er zijn dan ook geen kosten aan het inloopuur verbonden.