HDV gebruikersdag 2020

​Woensdag 4 maart – Gebouw Oudlaen, Utrecht

Uw inbreng is van grote waarde voor de doorontwikkeling van de Hospital Data Viewer. Daarom verwelkomen we u graag op woensdag 4 maart 2020 bij de Gebruikersdag HDV in Utrecht.

Om de HDV zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het dagelijks gebruik, willen we deze samen met u verder door ontwikkelen. Op woensdag 4 maart 2020 gaan we hierover graag met u in gesprek. Hoe gebruikt u de tool en wat heeft u nodig om de informatie nog beter in te kunnen zetten? Zo horen we graag uw mening over het monitoren van complicaties en wat voor u de meerwaarde kan zijn om ook de sterfte na ontslag in de HDV op te nemen.

We willen u tijdens deze bijeenkomst op een interactieve manier laten zien hoe we het afgelopen jaar de HDV hebben verbeterd naar aanleiding van de input tijdens de vorige gebruikersdag. En vertellen we wat we voor 2020 verder van plan zijn. Tot slot willen we samen met u een toekomstbeeld schetsen hoe de HDV er uit zou moeten zien in 2025.

Door de kleinschalige opzet (maximaal 20 deelnemers) is er volop gelegenheid voor interactie.  WEBsRGB_20190926_DHD_383v2.jpg

Praktische informatie

Datum en tijd: Woensdag 4 maart, start programma om 12.00 met lunch. Einde om 16.00 uur

Locatie: DHD, Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht

Bereikbaarheid: Goed bereikbaar met ov en (gratis) parkeergarage

Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

Aanmelden: Via de groene button links in het menu