Symposium Kwaliteitsindicatoren & Transparantie 'Waar staan we nu? Wie brengt ons helderheid?'

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dinsdag ​​​15 november 2016 - Centraal Museum - Utrecht


​Bekijk hier​ het verslag, de foto's en de presentaties van de bijeenkomst. 

Op 15 november organiseert DHD, in samenwerking met de NVZ en NFU, het symposium Kwaliteitsindicatoren & Transparantie. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Tijdens het symposium geven we inzicht in het transparantieproces dat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld. Vanuit een blik op het verleden, het heden en de toekomst laten we zien wat wel en wat niet werkt als het gaat om transparantie, zodat we het registratieproces, het transparant maken van kwaliteitsinformatie en de kwaliteit van zorg verder kunnen verbeteren. 

Experts van het Zorginstituut Nederland, de IGZ, de NVZ, het AMC, Ziekenhuis St Jansdal en DHD komen aan het woord om hun ervaringen, inzichten en visies met u te delen. Na de presentaties heeft u keuze uit een van de drie interactieve workshops die gegeven worden door de NVZ en NFU, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Deze staan verderop in de uitnodiging beschreven. 

Speciaal voor deze dag heeft het Centraal Museum een rondleiding samengesteld met als rode draad kwaliteit en transparantie. U heeft de mogelijkheid om hier voorafgaand aan het programma aan deel te nemen. Na het inhoudelijke gedeelte sluiten we af met een dinerbuffet. Programma

 • ​12.45 uur Rondleiding Kwaliteit door Centraal Museum. Deelnemen aan de rondleiding is niet meer mogelijk omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt. 
 • 13.45 uur Inloop en ontvangst met koffie/thee en lekkers 
 • 14.15 uur Opening door dagvoorzitter Jan Hazelzet (Erasmus MC)
 • 14.25 uur Diana Delnoij, Hoofd Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken, Zorginstituut Nederland over de aanleiding van het registreren van de kwaliteitsindicatoren. 
 • 14.45 uur Hans Schoo, Hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de kracht van de IGZ-Basisset en meldingsplicht bij calamiteiten. 
 • 15.05 uur Sylvia Shackleton, arts - Manager Kwaliteit & Organisatie van de NVZ over verbeteracties; wat werkte er de afgelopen jaren goed en wat kan beter?
 • 15.25 uur Pauze 
 • 15.50 uur Sezgin Cihangir, Teammanager Expertise & Ondersteuning DHD, over OmniQ: op weg naar één registratieportaal
 • 16.10 uur Mariëlle Plochg, Hoofd Kwaliteit van St. Jansdal over registreren van kwaliteitsindicatoren in de praktijk
 • 16.30 uur Niek Klazinga, Hoogleraar Sociale Geneeskunde van AMC/UvA en Coordinator Health Care Quality Indicator program, OECD, Parijs over kwaliteitsregistraties vanuit een maatschappelijk perspectief
 • 16.50 uur Vragen uit de zaal
 • 17.10 uur Start workshops (keuze uit drie, zie hieronder) 
 • 17.45 uur Afsluiting symposium met aansluitend dinerbuffet

Workshops

 • Workshop 1 ‘Brigitte vs. Jochem’ 
Marenne Terlingen (Senior Beleidsadviseur Kwaliteit & Organisatie NVZ) en Marjon Havinga (Beleidsmedewerker Inhoudelijke Zaken NFU)

Het aantal uitgevraagde of zelfs verplichte indicatoren loopt de spuigaten uit volgens vele ziekenhuisbestuurders. ‘Heeft het bijhouden van die indicatoren wel zin?’, is een veelgehoorde klacht.
Wij menen dat het registreren van indicatoren wel degelijk bijdraagt aan onder meer de verbetering van kwaliteit en veiligheid van de zorg. En dat wil toch iedereen?! Hoe krijgen we juist energie van het meten van indicatoren in plaats van het met tegenzin ondergaan van corvee? Een workshop om met elkaar na te denken hoe we er een feestje van kunnen maken. Wat leidt tot frustratie en waar worden we blij van? Wat is overbodig en welke indicatoren missen we? Kiezen we voor Brigitte of Jochem…?

 • Workshop 2 Wil de patiënt dat nou echt allemaal weten…? 
Marilou Muris (Senior Beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland)

‘De patiënt wil helemaal niet kiezen, de patiënt wil gewoon goede zorg’. Een veel gehoorde uitspraak. Maar er wordt wél heel veel kwaliteitsinformatie geregistreerd omwille van (de keuzevrijheid van) de patiënt. In deze sessie dagen we u uit om te denken vanuit het perspectief van de patiënt die u op enig moment allemaal bent. Kijk met ons naar de (on)mogelijkheden om een bewuste keuze te maken voor een zorgaanbieder: Waar vind ik informatie? Aan wie vraag ik advies? Met welke informatie kan ik (n)iets? Aan de hand van twee praktijkcasussen bespreken we de uitdagingen rondom kiezen en echt relevante kwaliteitsinformatie.   

 • Workshop 3     Shifting the curve to the right

Sytske de Vries en Lydia Vunderink (Programmamaker Kwaliteit en Beleidsmedewerker Kwaliteit Zorgverzekeraars Nederland )

Wat doet een zorgverzekeraar met kwaliteit? Shifting the curve to the right. Toelichting op het Programma Kwaliteit en de top 30 vanuit Zorgverzekeraars Nederland. Van de stap: inzicht krijgen in de kwaliteit van aanbieders, naar de stap: doe er de goede dingen mee. Gaat de zorgverzekeraar met u ‘afrekenen’? Wie doet er mee? ​
​​

Datum, tijd en locatie

Het symposium vindt plaats op dinsdag 15 november 2016 in het Centraal Museum in Utrecht. Het programma start om 12.45 uur met een rondleiding (optioneel). Het reguliere programma start om 13.45 uur. 


Interessant voor

Iedereen binnen ziekenhuizen die zich bezighoudt met kwaliteit en transparantie van de zorg, onder andere bestuurders, managers, afdelingshoofden, HEAD’s, medisch specialisten, verpleegkundigen, kwaliteitsadviseurs en -functionarissen en adviseurs medische registratie.


Kosten

Een bijdrage van € 95,- per deelnemer. Een dinerbuffet is inbegrepen. 


Vragen of meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Judith Flink.