Waar bent u naar op zoek?

Registratiestandaarden

Met de diagnosethesaurus kunt u de diagnose van patiënten gestandaardiseerd vastleggen in het EPD.

Hoe de thesaurus u helpt

Dataverzamelingen

Ziekenhuizen en UMC’s leveren onder andere LBZ-data aan DHD. Waarom is dit belangrijk?

Lees meer over LBZ-dataverzameling

Informatieproducten

De Hospital Data Viewer (HDV) is één van de producten van DHD ten gunste van de kwaliteit van zorg.

Wat de HDV voor u kan betekenen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Over DHD

Ziekenhuizen zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Informatie is daarbij onmisbaar. DHD verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en universitair medische centra. We geven die data vervolgens terug in de vorm van informatie. We zijn van en voor alle ziekenhuizen en universitair medische centra in Nederland. DHD is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Meer over ons​​​​


 

DHD Jaarbeeld 2015

​​​Wij presenteren u graag het DHD Jaarbeeld 2015. Hierin leest u hoe wij ons, als organisatie van en voor de ziekenhuizen, ingezet hebben om de informatiepositie van ziekenhuizen te versterken en de administratieve lasten te verminderen. Namens alle medewerkers van DHD veel leesplezier gewenst. ​​​

Bekijk het DHD Jaarbeeld 2015

Foto DHD Jaarbeeld 2015

Uitgelicht

Ontwikkeling verrichtingenthesaurus

​​​​​DHD ontwikkelt de verrichtingenthesaurus voor eenduidige vastlegging van verrichtingen in opdracht van de NVZ en NFU.  Eind januari is het startschot gegeven voor de realisatiefase. In onderstaand filmpje ziet u hoe de verrichtingenthesaurus in de praktijk werkt. Ook geeft het filmpje meer informatie over de achtergronden en de voordelen.

Verichtingenthesaurus_YouTube.jpg.png

Laatste nieuws

Geslaagde evaluatiebijeenkomst diagnosethesaurus

​​​​​De evaluatiebijeenkomst diagnosethesaurus op donderdag 12 mei is goed bezocht door artsen, leidinggevenden en medewerkers zorgadministratie, informatiemanagers en EPD-coördinatoren van elf ziekenhuizen/UMC’s. Ook beleidsmedewerkers van wetenschappelijke verenigingen waren aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de FMS, de NVZ, de NFU, het RIVM en Nictiz.


Voorlopige HSMR 2015 beschikbaar

​​​De Voorlopige HSMR 2015 is vanaf 18 mei voor alle ziekenhuizen beschikbaar in de beveiligde omgeving Mijn DHD. De personen die gemachtigd zijn om dit bestand te downloaden, zijn hier per e-mail op geattendeerd.


Opname add-on prestatiecodes mei 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Meer nieuws