Over ons

​Ziekenhuizen zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Informatie is daarbij onmisbaar. De stichting DHD (Dutch Hospital Data) verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en universitair medische centra. We geven die data vervolgens terug in de vorm van informatie. We zijn van en voor alle ziekenhuizen en universitair medische centra in Nederland. DHD is opgericht door de NVZ en NFU.

We staan voor:

  • Het verbeteren van de informatiepositie van ziekenhuizen en brancheorganisaties
  • Het verminderen van administratieve lasten
  • Kostenreductie

De producten van DHD zijn betrouwbaar, veilig, van hoge kwaliteit en hebben landelijke geldigheid.​​