Nieuws

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Een handig overzicht van de laatste ontwikkelingen bij DHD vindt u hieronder. 

 Nieuwsoverzicht

Paramedische verrichtingen opgenomen in verrichtingenthesaurus

​Naast medisch specialistische verrichtingen worden ook niet-medisch specialistische verrichtingen en materialen opgenomen in de verrichtingenthesaurus. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verpleegkundige verrichtingen, protheses en bloedproducten. Deze worden voorzien van een kenmerk om het onderscheid aan te geven.

Lees dit artikel...

ICD-10 codeadviezen april 2017 beschikbaar

​​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20170401' downloaden op deze pagina​. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd en bij twee adviezen zijn mutaties doorgevoerd. Verder is een aantal kleine tekstuele aanpassingen gedaan. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 110 van het document. 

De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.23

Op 30 maart is de nieuwste versie – versie 2.23 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het doorvoeren van wijzigingsverzoeken vanuit de ziekenhuizen.
  • ​Het doorvoeren van gewijzigde ICD-10 afleidingen, geautoriseerd door RIVM.
  • Het doorvoeren van snomed-koppelingen in samenwerking met Nictiz.​

Lees dit artikel...

DHD-gids 2017 en Jaarbeeld 2016 beschikbaar

​​​De DHD-gids 2017 en het Jaarbeeld 2016 zijn vanaf nu beschikbaar. In de DHD-gids vindt u een overzicht van de producten en diensten die de informatiepositie van ziekenhuizen versterken en helpen bij het verminderen van de administratieve lasten. In het Jaarbeeld leest u hoe DHD zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de ziekenhuizen en UMC’s.​

Lees dit artikel...

Rapport LBZ-indicatoren 2016

​​De jaarafsluiting van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) komt in zicht, en daarmee ook het rapport LBZ-indicatoren. Dit rapport bevat de drie indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio.​

Lees dit artikel...

Verrichtingenthesaurus in afrondende fase

De verrichtingenthesaurus bevindt zich in de afrondende fase. Samen met zorgadministrateurs van ziekenhuizen en UMC’s worden momenteel de afleidingen van de verrichtingentermen naar de zorgactiviteitcodes (NZa) gereviewd. Ook worden de laatste specialismelijsten gevuld.​​

Lees dit artikel...

Jaarafsluiting LBZ-medisch op 1 april

De jaarafsluiting van de LBZ-medisch nadert. Ziekenhuizen dienen voor 1 april 2017 de volgende gegevens te hebben aangeleverd bij DHD:

  • Gecodeerde opnamen – klinisch, dag en langdurige observatie

  • Ambulante contacten

  • Verrichtingen

  • Bestanden met de opnamen (klinisch, dag en langdurige observatie) die niet gecodeerd kunnen worden aangeleverd, maar wel bekend zijn in het ZIS

Lees dit artikel...

DHD-dashboard vernieuwd en geactualiseerd

​​Er is een vernieuwde versie van het DHD-dashboard verschenen. De lay-out is aangepast zodat gebruikers nog sneller de juiste informatie kunnen vinden en de data van een groot aantal onderdelen zijn geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.​

Lees dit artikel...

​​​​​​​​SKI geüpdatet - nieuw indicatorendiagram, andere berekening gemiddelden en toevoeging data

​​​​​Er is een nieuwe update voor Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) verschenen. Voor deze update is een diagram met een overzicht van alle indicatoren toegevoegd, is een wijziging doorgevoerd in de berekening van de gemiddelde percentages en is de indicatorenset Aneurysma Aorta Abdominalis van nieuwe data voorzien. ​


Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.22

Op 24 februari is de nieuwste versie – versie 2.22 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Het doorvoeren van wijzigingsverzoeken vanuit de ziekenhuizen.

• Het uitleveren van de compleet lijsten in een Excel-bestand in plaats van een PDF-bestand.

Daarbij staan de vernieuwde richtlijnen van de diagnosethesaurus op de website van DHD.​

Lees dit artikel...

HDV gebruikersdag 15 maart 2017

​​​​Op woensdag 15 maart organiseert DHD een HDV gebruikersdag. Gebruikers van de HDV kunnen deze middag ervaringen uitwisselen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Lees hier meer over het programma en aanmelden. 

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.21

Op 27 januari is de nieuwste versie – versie 2.21 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Het doorvoeren van wijzigingsverzoeken vanuit de ziekenhuizen.

- Alle geplande wijzigingen van het kenmerk basis-uitgebreid zijn doorgevoerd. Dit geldt vooral voor de specialismen allergologie en kindergeneeskunde.


Vanaf deze uitlevering, versie 2.21, wordt alleen nog uitleverformaat 3.1 beschikbaar gesteld.​

Lees dit artikel...

ICD-10 codeadviezen januari 2017 beschikbaar

​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20170101' downloaden op deze pagina​. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn vier nieuwe adviezen toegevoegd en bij drie adviezen zijn mutaties doorgevoerd. Verder is een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 108 van het document. 

De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Lees dit artikel...

Workshop DHD-dashboard

​​​​In 2017 staan weer meerdere workshops DHD-dashboard gepland. In deze workshop hoort u alles over de inhoud en het gebruik van het DHD-dashboard. Het dashboard levert belangrijke informatie waarmee u keuzes kunt maken op het gebied van onder andere: Onderhandelingen, Kwaliteit van zorg, Marketing en Kwaliteit van data. Hier​ vindt u meer over de inhoud van het programma en de datums.​

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.20

​​​​Op 23 december is de nieuwste versie – versie 2.20 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De diagnoselijst voor het specialisme allergologie is volledig herzien door de WV, resulterend in veel wijzigingen.

- De RZ17 wijzigingen in de DBC-structuur, zoals gepubliceerd door de NZa, zijn doorgevoerd in overleg met de WV’en.

- De ICD-10 wijzigingen voor registratiejaar 2017 (v11v), zoals te gebruiken in de LBZ, zijn doorgevoerd en geautoriseerd door RIVM.​

Lees dit artikel...

Update verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

​​Op 19 december 2016 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin verwerkt de mutaties tussen 15 september en 19 december 2016. Personen die gemachtigd zijn om het verrichtingenbestand te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD​, onder 'Downloads actueel'.

Lees dit artikel...

Rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2015 gepubliceerd

​Op 16 december 2016 is de vierde editie van het rapport over de kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg in Nederland gepubliceerd. Op verzoek van de NVZ en NFU doet DHD jaarlijks onderzoek naar de omzetontwikkeling van de ziekenhuizen en UMC’s. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit de Omzetmonitor. We zijn verheugd te kunnen melden dat meer ziekenhuizen dan ooit gegevens hebben aangeleverd aan de Omzetmonitor. ​

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes december 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Lees dit artikel...

Oplevering initiële versie verrichtingenthesaurus in 2017

​​​De verrichtingenthesaurus wordt in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten ontwikkeld. Per specialisme komt er een termenlijst beschikbaar, inclusief synoniemen, zodat deze goed aansluit bij het gebruik in de praktijk. Elke wetenschappelijke vereniging beoordeelt de set termen voor het betreffende specialisme op relevantie, herkenbaarheid voor de arts, juistheid en volledigheid. ​​

Lees dit artikel...

OmniQ 2017 gepresenteerd op gebruikersdag

​​Woensdag 30 november heeft de eerste OmniQ gebruikersdag plaatsgevonden. Het doel van de bijeenkomst was om de gebruikers van OmniQ inzicht te geven in het gebruik van de applicatie en het proces eromheen. Door dit voorafgaand aan de opening van OmniQ te doen, weten gebruikers beter wat ze kunnen verwachten en welke mogelijkheden er zijn. Er was ruim de tijd om alle vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen en suggesties voor verbeteringen te geven. De gebruikersdag is bezocht door 65 deelnemers uit 50 zorginstellingen. 

Lees dit artikel...

Terugblik Kennissessies LBZ 2016 en nieuwe bijeenkomsten 2017

​​Wat begon met één Kennissessie LBZ in februari heeft uiteindelijk geleid tot zes bijeenkomsten in 2016. Mede door de hoge opkomst, een gemiddeld rapportcijfer 8 als beoordeling en de interactiviteit van de sessies, kijken wij terug op een geslaagde reeks bijeenkomsten. In 2017 organiseren wij de Kennissessie LBZ nog een keer. Ook staat er een nieuwe bijeenkomst gepland: de Kennissessie ICD-10 Codeadviezen 2016.​

Lees dit artikel...

OmniQ open vanaf 1 januari 2017

​​​Op 1 januari 2017 gaat OmniQ open. Ziekenhuizen kunnen in dit portaal de indicatoren voor de Transparantiekalender en de IGZ-Basisset aanleveren. Naar aanleiding van feedback van gebruikers zijn er een aantal aanpassingen gedaan binnen OmniQ, die nu uitgebreid getest worden. Zo werkt de applicatie sneller dan voorheen en zowel de navigatieboom als het rechten- en accordeersysteem zijn gemakkelijker in gebruik. Ook dit jaar zullen de indicatoren van een aantal kwaliteitsregistraties vooraf worden ingevuld in OmniQ.​

Lees dit artikel...

Harde deadline voor medische LBZ-data

​​​​​​​​1 april 2017 is de deadline voor het aanleveren van de medische LBZ-data over verslagjaar 2016. Hoe ver is uw ziekenhuis met aanleveren? Waarom is het belangrijk om de aanleveringen niet op het laatste moment te doen? Waar dient de Voortgangs- en Kwaliteitsrapportage voor? In dit nieuwsbericht krijgt u antwoorden op deze vragen. 

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.19

​​​Op 25 november is de nieuwste versie – versie 2.19 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Het vervangen van de brandwonden@DBC’s

• Het toevoegen van nieuwe SNOMED CT koppelingen

• De met terugwerkende kracht gewijzigde DBC K14 naar DBC K23 van Gynaecologie en Verloskunde​

Lees dit artikel...

Verslag, presentaties en foto's symposium Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

​​​​​'Een beetje doorgeschoten' en 'het moet minder'. Daar zijn de deelnemers aan het symposium Kwaliteitsindicatoren en Transparantie in het Centraal Museum in Utrecht het wel over eens. Goed, het aantal indicatoren van de Transparantiekalender is gehalveerd tot 1.500, maar het zijn er nog steeds heel veel. "We hebben allemaal het gevoel dat we niet goed weten wat we meten, hoe we meten. Misschien doen we te veel. Er valt nog heel wat te verbeteren," vindt dagvoorzitter Jan Hazelzet, hoogleraar Kwaliteit van Zorg aan Erasmus MC.

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.18

​Op 28 oktober is de nieuwste versie – versie 2.18 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze release staat in het teken van toegekende wijzigingsverzoeken.

Met deze uitlevering, versie 2.18, worden uitleverformaat 2.2, 3.0 en 3.1 beschikbaar gesteld.

Lees dit artikel...

HSMR-rapport 2015 verstuurd naar 81 ziekenhuizen

​Namens de NVZ en NFU geeft DHD ziekenhuizen jaarlijks inzicht in de sterftecijfers. Op 25 oktober 2016 ontvingen 81 ziekenhuizen hun HSMR-rapport. Het betreft de HSMR-cijfers van 2015 (en van de periode 2013-2015 indien de data van het ziekenhuis dit toelaten), inclusief een verdieping naar diagnosegroepen en patiëntcategorieën. 

De berekeningen en rapportages zijn in opdracht van DHD gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van de LBZ-data van verslagjaar 2015.

Lees dit artikel...

Terugblik op de landelijke themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek (11 oktober 2016)

​​​​​​Op dinsdag 11 oktober 2016 kwamen ruim 110 deelnemers naar DHD in Utrecht om de landelijke themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek bij te wonen. Het publiek – bestaande uit onder andere hoofden kwaliteit, adviseurs en stafmedewerkers kwaliteit, medisch specialisten, medisch codeurs, beleidsadviseurs en dossieronderzoekers – werd welkom geheten door dagvoorzitter Sezgin Cihangir (teammanager Expertise & Ondersteuning DHD).

Lees hieronder het verslag en bekijk de presentaties en foto's van de bijeenkomst. 

Lees dit artikel...

Nieuwe ICD-10 codeadviezen beschikbaar

​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20161001' downloaden op deze pagina​. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn drie nieuwe adviezen toegevoegd en bij vijf adviezen zijn mutaties doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 107 van het document. 

De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes oktober 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.​

Lees dit artikel...

Aangepaste LBZ-datamodellen vanaf 1 januari 2017

​Vanaf 1 januari 2017 komt er voor zowel de LBZ-medisch als de LBZ-financieel een aangepast LBZ-datamodel beschikbaar. In de aangepaste datamodellen is een nieuwe tabel Medicatie toegevoegd. De tabel Medicatie moet vanaf 1 januari 2017 worden gebruikt voor de registratie van add-on geneesmiddelen. 

Lees dit artikel...

Verbeteringen OmniQ en uitbreiding met indicatoren IGZ-Basisset

​​​In 2016 hebben ziekenhuizen voor het eerst de indicatoren voor de Transparantiekalender (verslagjaar 2015) aangeleverd via OmniQ. Omdat de aanlevering succesvol is afgerond, hebben de opdrachtgevers NVZ en NFU besloten dat de indicatoren voor verslagjaar 2016 ook via OmniQ aangeleverd gaan worden. De feedback van gebruikers dient als input om een aantal verbeterpunten door te voeren. Nieuw is dat de indicatoren voor de IGZ-Basisset voor verslagjaar 2016 ook in OmniQ worden opgenomen. OmniQ gaat op 1 januari 2017 open. 

Lees dit artikel...

Marktaandelen o.b.v. LBZ-financieel beschikbaar in DHD-dashboard

​​​​Het DHD-dashboard is uitgebreid met marktaandelen op basis van de LBZ-financieel data. De marktaandelen zijn beschikbaar in een landkaart en via een draaitabel met uitgebreide analysemogelijkheden. Ook is er een tweede landkaart waarin een indicatie van dewordt gegeven van de volledigheid van de aangeleverde data. De landkaarten zoomen automatisch in op het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

Lees dit artikel...

Gegevens op locatieniveau beschikbaar in de HDV

​​​Vanaf 28 september is het in de HDV mogelijk om de HSMR- OLO- en Heropnamegegevens op locatieniveau te monitoren en analyseren. Deze functionaliteit is bedoeld voor ziekenhuizen die op verschillende locaties zorg verlenen en de betreffende locatiecodes ook aanleveren aan de LBZ. 

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.17

​Op 30 september is de nieuwste versie – versie 2.17 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze release staat in het teken van toegekende wijzigingsverzoeken.

Met deze uitlevering, versie 2.17, worden uitleverformaat 2.2, 3.0 en 3.1 beschikbaar gesteld.​

Lees dit artikel...

Symposium Kwaliteitsindicatoren en Transparantie 15 november 2016

​Op 15 november organiseert DHD, in samenwerking met de NVZ en NFU, het symposium Kwaliteitsindicatoren & Transparantie. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het symposium vindt plaats in het Centraal Museum te Utrecht.

Tijdens het symposium geven we inzicht in het transparantieproces dat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld. Vanuit een blik op het verleden, het heden en de toekomst laten we zien wat wel en wat niet werkt als het gaat om transparantie, zodat we het registratieproces, het transparant maken van kwaliteitsinformatie en de kwaliteit van zorg verder kunnen verbeteren. 

Meer informatie en inschrijven >>​ ​​

Lees dit artikel...

Publicatie erratum ICD-10 versie 2014

​​​Naar aanleiding van het gebruik van de ICD-10 versie 2014 zijn enkele fouten in de boekenset (1e en 2e druk) opgemerkt. Ter controle zijn door het RIVM alle updates in de periode 2006 - 2014 opnieuw doorlopen en zijn de ontbrekende updates en de nieuwe/aangepaste ingangen verwerkt. Deze zijn met een verwijzing naar de betreffende pagina opgenomen in het erratum dat het RIVM onlangs heeft gepubliceerd. U kunt het erratum hier​ downloaden.

Lees dit artikel...

HSMR-rapport 2015: modelonderhoud toegelicht

​​​​​​​​​​​De definitieve HSMR 2015 wordt berekend door het CBS en uiterlijk begin november naar de ziekenhuizen toegestuurd in het HSMR-rapport. De definitieve HSMR wijkt naar verwachting af van de Voorlopige HSMR in het rapport LBZ-indicatoren dat in juni is uitgebracht. De definitieve HSMR wordt namelijk berekend op basis van de data van 2015, terwijl de Voorlopige HSMR berekend wordt op basis van de landelijke sterftecijfers van 2014.​ Twee andere belangrijke oorzaken voor de verschillen: 

1. naast de klinische opnamen worden ook de langdurige observaties in de berekening meegenomen; 

2. alle CCS groepen worden in de berekening meegenomen en niet alleen de 50 CCS groepen waar de HSMR de afgelopen jaren over is berekend. ​

Lees dit artikel...

Bevindingen van dossieronderzoek m.b.v. de HDV

​​​​​We zien dat dossieronderzoek in ziekenhuizen in toenemende mate wordt uitgevoerd met behulp van de Hospital Data Viewer en de geïntegreerde IHI Global Triggertool (waarbij de meeste dossiers worden geselecteerd op basis van de HSMR). Naar aanleiding hiervan hebben we voor de periode 2013-2016 in kaart gebracht welke triggers het meest voorkomen en welke triggers procentueel het vaakst leiden tot het vaststellen van een adverse event. 

Lees dit artikel...

Update verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

​​Op 15 september heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin verwerkt de  mutaties vanaf 15 juni 2016 tot 14 september 2016. Personen die gemachtigd zijn om het verrichtingenbestand te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD, onder 'Downloads actueel'. 

Lees dit artikel...

Onderzoek berekening Onverwacht Lange Opnameduur

​Naar aanleiding van feedback van ziekenhuizen wordt binnen DHD op dit moment onderzoek gedaan naar manieren om de indicator Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) door te ontwikkelen. De OLO geeft per klinische opname aan of deze meer dan 50% langer heeft geduurd dan verwacht mag worden op basis van de hoofddiagnose van de opname, de hoofdverrichting van de opname en de leeftijd van de patiënt. ​

Lees dit artikel...

Doorontwikkeling indicator Heropnamen

​​​​​In het Rapport LBZ-indicatoren 2015 hebben ziekenhuizen inzicht gekregen in hun heropnamen over het jaar 2015. Uit de literatuur blijkt dat voor een goede benchmark van het percentage heropnamen in de berekening met veel factoren rekening gehouden moet worden. Ook van ziekenhuizen horen we dit regelmatig terug. ​De huidige wijze van berekening wordt daarom doorontwikkeld. De berekening van de indicator Heropnamen zal waarschijnlijk op een vergelijkbare manier worden vormgegeven als de berekening van het sterftecijfer, maar dan rekening houdend met factoren die relevant zijn voor heropnamen. Correctiefactoren zijn bijvoorbeeld leeftijd en comorbiditeit. 

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes september 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Lees dit artikel...

Landelijke themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek - 11 oktober 2016

​​​​DHD organiseert op 11 oktober de landelijke themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek met aan het woord Agnes de Bruin van het CBS, dr. Hein Muller (oud-internist Tergooi ziekenhuis), Wouter van der Horst van de NVZ, Femke van der Brug van Radboudumc en experts van DHD.  ​​

In de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 - ​Interpretatie en doorontwikkeling van de indicatoren HSMR, OLO en Heropnamen

 - Zorginhoudelijk dossieronderzoek en dossieronderzoek bij Heropnamen

 - Doorontwikkeling HDV en mogelijkheid om feedback te geven

 - Communicatie in geval van ongunstige uitkomsten (bijvoorbeeld bij een hoge HSMR of bij calamiteiten)

We nodigen u van harte uit om de bijeenkomst bij te wonen. Meer informatie over het programma en inschrijven​

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.16

​Op 26 augustus is de nieuwste versie – versie 2.16 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze release staat in het teken van toegekende wijzigingsverzoeken. Met deze uitlevering, versie 2.16, wordt voor het eerst uitleverformaat 3.1 beschikbaar gesteld.

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes augustus 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.​

Lees dit artikel...

OmniQ in 2017

​​In 2016 hebben ziekenhuizen voor het eerst gebruik gemaakt van OmniQ, het portaal voor het registreren van de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender. Hiermee is een eerste stap gezet in het stroomlijnen van het jaarlijkse aanleverproces voor wettelijk verplichte kwaliteitsuitvragen voor ziekenhuizen. Om OmniQ verder te verbeteren, gaan wij in overleg met de NVZ, NFU en andere stakeholders kijken welke doorontwikkelingen er plaats gaan vinden voor 2017. De uitkomsten van de evaluatie die gehouden is onder de lokaal beheerders van OmniQ worden hiervoor als input gebruikt. De plannen worden binnenkort bekend gemaakt via onze website.​

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes juli 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Lees dit artikel...

Nieuwe ICD-10 codeadviezen beschikbaar

​​​​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20160701' downloaden op deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd en bij vijf adviezen zijn mutaties doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 103 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Lees dit artikel...

SKI uitgebreid en gegevens 2015 beschikbaar

​​​Het instrument Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) is geüpdatet met de indicatoren die over verslagjaar 2015 zijn aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland. Ook zijn dit jaar voor het eerst de indicatoren uit de IGZ-Basisset opgenomen in SKI. We hebben SKI in een nieuw jasje gestoken, met een overzichtelijker en frisser uiterlijk als resultaat. In afstemming met de NVZ en NFU zijn bovendien een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd voor het maken van vergelijkingen.​

Lees dit artikel...

Evaluatie(verslag) diagnosethesaurus na 1 jaar gebruik door ziekenhuizen

​De diagnosethesaurus is ruim een jaar in gebruik en wordt door meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruikt. Om richting te geven aan de doorontwikkeling is de diagnosethesaurus geëvalueerd met gebruikers. Een belangrijke conclusie is dat de diagnosethesaurus werkt zoals bedoeld; en ook zijn er nog verbeterpunten op het gebied van de inhoud, de wijze van implementatie en het gebruik in de ziekenhuizen. 

Lees dit artikel...

Registratiejaar LBZ-medisch 2015 succesvol afgesloten

​​Op 1 mei 2016 is de LBZ-medisch voor registratiejaar 2015 afgesloten. Van de 88 ziekenhuizen hebben er 83 hun data volledig aangeleverd. Wanneer we alle data bij elkaar nemen, dan zien we dat er in totaal 32.445.028 zorgmomenten zijn geregistreerd.​ Om ervoor te zorgen dat de jaarafsluiting in 2016 nog soepeler verloopt, vindt u hieronder een aantal tips op een rij. ​

Lees dit artikel...

Verrichtingen Raadpleeg Systeem (VRS) vernieuwd

​Vanaf 15 juni kan gebruik worden gemaakt van het vernieuwde VRS. Voorheen stond het VRS in Mijn DHD, maar door het op een eigen site te plaatsen kan de tabel met resultaten over de gehele breedte van de pagina worden weergegeven. Dit maakt het makkelijker om de zoekresultaten te bekijken. Ook is het nu mogelijk om te zoeken op de beginterm van een verrichtingencode. 

Lees dit artikel...

Ziekenhuizen ontvangen vandaag Rapport LBZ-indicatoren 2015

​​​Het Rapport LBZ-indicatoren wordt jaarlijks in juni verstuurd naar de ziekenhuizen. Met het rapport krijgen ziekenhuizen inzicht in de indicatoren Voorlopige HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamen in 2015. Per indicator is aangegeven hoe het ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. De cijfers in het rapport zijn tot stand gekomen op basis van de LBZ-data. 

Lees dit artikel...

Opname ozp-stollingsfactoren juni 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren vast en actualiseert daarna maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst) en de ‘Prestatie- en tarieventabel ozp-stollingsfactoren (hierna: stollingsfactorenlijst).

Lees dit artikel...

De vernieuwingen in het DHD-dashboard in 2016

​​​De afgelopen maanden is al een aantal vernieuwingen in het DHD-dashboard doorgevoerd. Zo is in april de verkoopprijzenbenchmark voor het eerst opgeleverd met gegevens uit de LBZ-financieel. Met deze benchmark kunnen ziekenhuizen hun verkoopprijzen van 2014 en 2015 tot op zorgproductniveau vergelijken met die van een peergroup. De verkoopprijzenbenchmark wordt elke twee weken ververst met nieuw aangeleverde LBZ-financieel data. Als u (nog) niet via de LBZ-financieel kunt aanleveren, maar wel een losse aanlevering voor de Omzetmonitor doet, voegen wij deze eenmalig aan de benchmark toe. 

Lees dit artikel...

Rapport LBZ-indicatoren en HSMR-rapport 2015

​​​​Op dit moment werken wij hard aan het Rapport LBZ-indicatoren dat in juni verschijnt. Het rapport geeft inzicht in hoe uw ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde wat betreft de drie indicatoren Voorlopige HSMR, het percentage patiënten met een onverwacht lange opnameduur (OLO) en de Heropnamen. De indicatoren worden berekend op basis van de LBZ-data die ziekenhuizen jaarlijks verplicht aanleveren aan DHD. Met dit rapport kunt u de zorg die in uw ziekenhuis wordt geleverd zelf evalueren en eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernemen. 

Lees dit artikel...

Geslaagde evaluatiebijeenkomst diagnosethesaurus

Op donderdag 12 mei heeft de evaluatiebijeenkomst diagnosethesaurus plaatsgevonden. De bijeenkomst is goed bezocht door artsen, leidinggevenden en medewerkers zorgadministratie, informatiemanagers en EPD coördinatoren van elf ziekenhuizen/UMC's. Ook beleidsmedewerkers van wetenschappelijke verenigingen waren aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de FMS, de NVZ, de NFU, het RIVM en Nictiz.​

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes mei 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Lees dit artikel...

Nieuwe ICD-10 codeadviezen beschikbaar

​​​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20160401' downloaden op deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn negen nieuwe adviezen toegevoegd en bij vijf adviezen zijn mutaties doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 101 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.​

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes april 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Lees dit artikel...

OmniQ druk in gebruik

​Vanaf de openstelling op 1 februari wordt door de ziekenhuizen druk gebruik gemaakt van OmniQ. De NVZ en NFU hebben DHD gevraagd om de verzameling van de verplichte landelijke indicatoren zo gebruiksvriendelijk mogelijk te ondersteunen. Er zijn inmiddels in totaal 55.000 vragen ingevuld door 114 instellingen. Op basis van de vragen die binnenkomen via de Servicedesk van DHD is het programma nog iets aangepast. ​

Lees dit artikel...

Ontwikkeling verrichtingenthesaurus

​​​​​DHD ontwikkelt de verrichtingenthesaurus voor eenduidige vastlegging van verrichtingen in opdracht van de NVZ en NFU.  Eind januari is het startschot gegeven voor de realisatiefase. In onderstaand filmpje ziet u hoe de verrichtingenthesaurus in de praktijk werkt. Ook geeft het filmpje meer informatie over de achtergronden en de voordelen.

Verichtingenthesaurus_YouTube.jpg.png

Lees dit artikel...

Het belang van aanlevering aan de LBZ-financieel

​De LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren aan DHD krijgen zij terug in de vorm van informatieproducten. Wij streven ernaar om de LBZ-financieel zo compleet mogelijk te krijgen. Het uitgangspunt is daarbij dat alle ziekenhuizen aanleveren. Dit verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatieproducten.​

Lees dit artikel...

DHD Jaarbeeld 2015

​​​​​Wij presenteren u graag het DHD Jaarbeeld​ 2015. Hierin leest u hoe wij ons, als organisatie van en voor de ziekenhuizen, ingezet hebben om de informatiepositie van ziekenhuizen te versterken en de administratieve lasten te verminderen. Namens alle medewerkers van DHD veel leesplezier gewenst. ​​​

Lees dit artikel...

Voortgangs- en kwaliteitsrapportages LBZ-medisch

Er is een rapportage ontwikkeld om ziekenhuizen inzicht te geven in de voortgang, inhoud en kwaliteit van de aangeleverde gegevens voor de LBZ-medisch. De rapportage wordt maandelijks verstuurd en heeft als doel om ziekenhuizen te helpen met het tijdig, correct en compleet aanleveren van de gegevens voor de LBZ-medisch. Dit maakt het gemakkelijker om tussentijds bij te sturen en de kwaliteit van de data – die ten grondslag ligt aan diverse informatieproducten – te verbeteren.​

Lees dit artikel...

Benchmarkinformatie dure geneesmiddelen o.b.v. LBZ-data

​Er zijn goede verwachtingen dat, op basis van de medische en financiële LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren aan DHD, benchmarkinformatie over de ontwikkeling in kosten en toepassing van dure medicatie gegeneerd kan worden. Zonder dat dit extra registratielast oplevert voor de ziekenhuizen.


Lees dit artikel...

Update verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

​​​​​​​Op 17 maart 2016 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin de mutaties vanaf 17 december 2015 tot 15 maart 2016.​

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

-  Reguliere mutaties, aanvragen en koppelwijzigingen, die hebben plaatsgevonden vanaf 17 december 2015 tot 15 maart 2016.

-  Mutaties obv RZ16 uitlevering. 

-  Mutaties obv opschonen van het verrichtingenbestand (CBV)

-  Uitlevering van de door de NZa in de Prestatie- en Tarieventabel opgenomen add-on geneesmiddelen.​

Lees dit artikel...

Geslaagde kennissessies LBZ

​​​​​Op 16 februari, 1 maart en 10 maart is de kennissessie LBZ gehouden voor een groep ​​enthousiaste deelnemers (voornamelijk medisch codeurs). Hierbij kwamen diverse onderdelen van de LBZ aan bod, zoals details over het aanleverproces en het LBZ-datamodel, registratie aan de bron, ICD-10, belangrijke variabelen voor de registratie en de rol van de medisch codeur. 

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes februari 2016 in Verrichtingenbestand (CBV)

​​​​​​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen’ (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken. ​

Lees dit artikel...

HSMR- en SMR-cijfers doorgeleverd aan NZa

​​Ruim 60 ziekenhuizen hebben DHD gemachtigd om de HSMR- en SMR-cijfers over 2014 aan te leveren bij de NZa (in het kader van de wettelijke verplichting). De levering van deze cijfers heeft op 16 februari plaatsgevonden.​​ De NZa heeft bevestigd dat de bestanden in goede orde zijn ontvangen. 

Lees dit artikel...

Rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2014 verstuurd

​​In januari is het rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2014 verstuurd naar de raden van bestuur en financiële afdelingen van de ziekenhuizen. Het rapport is gebaseerd op de data die ziekenhuizen en UMC’s hebben aangeleverd voor de Omzetmonitor. Het geeft een goed inzicht in de omzetontwikkeling van de gehele ziekenhuissector en vormt een belangrijke basis voor de evaluatie van de ontwikkeling van de zorgkosten. Lees dit artikel...

Jaarafsluiting LBZ Medisch: 1 april 2016

​​De jaarafsluiting van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Medisch (LBZ Medisch) nadert. Om tijdig de indicatoren HSMR (voorlopig en definitief), OLO en Heropnamen te berekenen, is het noodzakelijk dat ziekenhuizen op 1 april 2016 alle voor de LBZ benodigde gegevens over verslagjaar 2015 hebben aangeleverd bij DHD. 


Lees dit artikel...

Nieuwe workshops DHD-dashboard in 2016

​In 2016 bieden wij opnieuw de workshop DHD-dashboard voor onderhandeling met zorgverzekeraars aan. Gestart wordt met een uitleg van de werking van het dashboard. Vervolgens wordt gezamenlijk besproken hoe de data ingezet kan worden bij het maken en onderbouwen van offertes. Dit is van groot belang in de huidige markt waarin zorgverzekeraars gericht op prijs inkopen. Ook gaat u zelf aan de slag met het analyseren van uw eigen data (of de data van een fictief ziekenhuis​).  

De workshop op maandag 14 maart is inmiddels volgeboekt, maar u kunt zich nog inschrijven voor de workshop op dinsdag 24 mei of maandag 19 september.  Op deze pagina​ vindt u meer informatie en een link naar het aanmeldformulier. ​

Lees dit artikel...

Aangepast proces en planning OmniQ

​NVZ heeft recentelijk een nieuwsbericht gepubliceerd waarin wordt vermeld dat DICA geen medewerking verleent aan OmniQ. Dit betekent dat DICA niet twee keer per week indicatoren aanlevert voor OmniQ, maar slechts één keer aan het eind van het traject. Dit heeft consequenties voor het proces en de planning van de indicatorenaanlevering voor de Transparantiekalender 2015. 


Lees dit artikel...

Veel animo voor kennissessie LBZ

​​​Op dinsdag 16 februari staat de kennissessie LBZ gepland. Met genoegen kunnen wij vertellen dat de belangstelling voor deze bijeenkomst boven verwachting hoog is. Om deze reden hebben we een wachtlijst ingesteld en zijn we druk bezig met het plannen van nieuwe datums. De deelnemers op de wachtlijst worden – in volgorde van aanmelding – benaderd met deze nieuwe datumvoorstellen. 

​Het nog steeds mogelijk om u op de wachtlijst​ te plaatsen. Wij vinden het erg leuk om via de kennissessies in contact te komen met medisch codeurs en andere betrokkenen bij de LBZ-registratie. 


Lees dit artikel...

Update ICD-10: nieuwe codeadviezen en codering van het Zika virus

​​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20160101' downloaden op deze pagina​. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd en één advies is vervallen. Ook zijn er bij twee adviezen mutaties doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 93 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Lees dit artikel...

Onderhoud website maandagavond 21 december 2015

In verband met technisch onderhoud aan de servers van DHD zijn de website en online tools (zoals het DHD-dashboard en de HDV) op maandagavond 21 december 2015 beperkt beschikbaar. Het onderhoud vindt plaats tussen 19.00 en 23.00 uur. Onze excuses voor het eventuele ongemak. 

Lees dit artikel...

Update verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

Op 17 december 2015 heeft DHD een update van het verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin: 

  • de mutaties die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de door NZa uitgeleverde RZ16a en RZ16b release; 

  • de reguliere mutaties vanaf 11 november tot 17 december 2015.

Lees dit artikel...

Adviesgroepen bepalen uitbreiding DHD-dashboard

​​​​Gebruikers van het DHD-dashboard hebben in twee bijeenkomsten meegedacht over het DHD-dashboard, op het gebied van financiën en kwaliteit van zorg. Beide bijeenkomsten hebben waardevolle inzichten opgeleverd die we gaan gebruiken om het dashboard verder uit te breiden, o.a. met relevante kwaliteitsindicatoren en verdiepende marktinformatie ter onderbouwing van business cases. 

Lees dit artikel...

Artikel: trends in ziekenhuis- en IC-opnames gerelateerd aan vergrijzing

​​​Op de pagina Artikelen​​​ vindt u de link naar het artikel Trends in hospital and intensive care admissions in the Netherlands attributable to the very elderly in an ageing population. ​Sezgin Cihangir, teammanager E&O bij DHD, is als co-auteur bij dit artikel betrokken. De data die ten grondslag ligt aan dit artikel, is afkomstig van het CBS, de Nationale Intensive Care Evaluatie en DHD. ​ 

Lees dit artikel...

Kennissessie LBZ – 16 februari 2016

​Ook in 2016 organiseert weer diverse evenementen en bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst die gepland staat is de Kennissessie LBZ: van registratie tot toepassing op dinsdag 16 februari. In deze kennissessie wordt uitgebreid ingegaan op het registratie- en aanleverproces, de inhoud van de LBZ en de uiteindelijke toepassing van de LBZ-gegevens. De bijeenkomst is interessant voor iedereen binnen de ziekenhuizen die kennis over de LBZ wil opdoen, maar is met name bedoeld voor medisch codeurs. Lees meer over het programma​

Lees dit artikel...

Publicatie verwachte mutaties in verrichtingenbestand (CBV) n.a.v. de RZ16a-b

​​​Op verzoek van de ziekenhuizen en de RAC heeft DHD een document opgeleverd met daarin de verwachte mutaties in het verrichtingenbestand (CBV) in het kader van de RZ16a-b. Belangrijk: de beschreven mutaties kunnen afwijken van de definitieve mutaties die uiteindelijk worden doorgevoerd.  Het definitieve verrichtingenbestand wordt omstreeks 17 december 2015 uitgeleverd.


Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.7

​​Op 27 november is de nieuwste versie – versie 2.7 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze release staat in het teken van toegekende wijzigingsverzoeken en vervanging van @dbc termen door medische diagnosetermen.​

Lees dit artikel...

Terugblik op het symposium Kwaliteit van Ziekenhuiszorg

​​Op het door DHD, NVZ en NFU georganiseerde symposium Kwaliteit van Ziekenhuiszorg donderdag 19 november 2015 in het VUmc belichtten sprekers hun visie op en ervaringen met kwaliteitsregistraties, LBZ-indicatoren en dossieronderzoek. Centraal staat de vraag of het mogelijk is om de kwaliteit van ziekenhuiszorg te kwantificeren met indicatoren als HSMR, OLO en Heropnamenratio. Zo’n 150 mensen bezochten het symposium.​

Lees hieronder het verslag van het symposium. Ook vindt u hier de powerpointpresentaties van de sprekers en de foto's, die een impressie geven van het symposium.

Lees dit artikel...

Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

DHD heeft de geüpdatete versie van het verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin de mutaties die hebben plaatsgevonden op basis van de reguliere mutaties vanaf 29 juni tot en met 12 november. U vindt het verrichtingenbestand in Mijn DHD, onder ‘Downloads actueel’. 

Lees dit artikel...

Definitiefase verrichtingenthesaurus afgerond

​​De definitiefase van het project Verrichtingthesaurus is afgerond. In deze voorbereidende fase werd de scope van het project gedefinieerd. Ook liet het projectteam de meerwaarde en haalbaarheid van de verrichtingenthesaurus zien. Nu is het wachten op de go – no go-beslissing. Deze beslissing wordt genomen door opdrachtgevers NVZ en NFU, en ook de FMS moet haar medewerking toezeggen.​

Lees dit artikel...

HSMR-rapporten verstuurd naar 82 ziekenhuizen

​​​Namens de NVZ en NFU geeft DHD (in samenwerking met het CBS) ziekenhuizen jaarlijks inzicht in de sterftecijfers. In de eerste week van november zijn de HSMR-rapporten verstuurd naar 82 ziekenhuizen. Het betreft de HSMR-cijfers van 2014 (en van de periode 2012-2014, als de data van het ziekenhuis dit toelaten), inclusief een verdieping naar diagnosegroepen en patiëntcategorieën. 


Lees dit artikel...

Nieuwe workshop DHD-dashboard op 1 december

​​Na het succes van de vorige workshops bieden wij opnieuw de workshop DHD-dashboard voor onderhandelingen met zorgverzekeraars aan. De workshop vindt plaats op dinsdag 1 december, van 09.00 tot 12.00 uur. ​Op deze pagina​ vindt u meer informatie over de workshop en kunt u zich aanmelden. 

Lees dit artikel...

Gegevens 2014 beschikbaar in SKI

​​Het instrument Spiegelinformatie kwaliteitsindicatoren (SKI) is geüpdatet met de indicatoren die over verslagjaar 2014 zijn aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland. Deze gegevens zijn vanaf vandaag beschikbaar via www.dhdserver.nl/SKI. Personen die gemachtigd zijn om de gegevens in te zien, zijn hierover per e-mail geïnformeerd. 

Lees dit artikel...

Nieuwe ICD-10 codeadviezen beschikbaar

​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20151001'​ downloaden op deze pagina​. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn zes nieuwe adviezen toegevoegd en zes adviezen zijn vervallen. Ook zijn er bij elf adviezen mutaties doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 92-93 van het document. 

De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Lees dit artikel...

Symposium Kwaliteit van Ziekenhuiszorg - 19 november

​​Op 19 november organiseert DHD, in samenwerking met de NVZ, de NFU en VUmc, het symposium Kwaliteit van Ziekenhuiszorg. Is het mogelijk om de kwaliteit van ziekenhuiszorg te kwantificeren met indicatoren als HSMR, OLO en Heropnamenratio? Levert dit relevante input voor nader dossieronderzoek? Hoe zou dergelijk dossieronderzoek vervolgens moeten worden ingericht en uitgevoerd? Deskundige sprekers, werkzaam bij verschillende ziekenhuizen en UMC’s, de NZa, de NVZ en DHD, geven antwoorden op deze, en nog vele andere vragen. We nodigen u van harte uit om het symposium bij te wonen. Lees meer over het programma en de sprekers | Direct inschrijven​ ​

Lees dit artikel...

Wijzigingen in het verrichtingenbestand (CBV) n.a.v. de RZ16a

​​De wijzigingen in de ZA-codes zoals weergegeven in de Wijzigingen DBC-release RZ16a van de NZa hebben gevolgen voor het verrichtingenbestand (CBV). ​

Wij hebben de aanpassingen geïnventariseerd en deze verwerkt in het document Wijzigingen in het Verrichtingenbestand op basis van de RZ16a. U vindt dit document op de downloadpagina in Mijn DHD​ (inlog vereist). 

Lees dit artikel...

Terugblikken op het avondsymposium diagnosethesaurus

​​​​​​​​​​​​Op 24 september j.l. vond het avondsymposium diagnosethesaurus plaats in Utrecht. Circa 175 mensen bezochten het evenement. Lees hieronder het verslag van het symposium. Ook vindt u hier de powerpointpresentaties van de sprekers en de foto's, die een impressie geven van de avond. ​​​

Lees dit artikel...

31e PCSI Conference van 14 tot 17 oktober in Den Haag

​​​​​​De jaarlijkse PCSI Casemix conferentie is een unieke kans voor professionals om elkaar te ontmoeten en kennis en ideeën te delen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsinformatie, case-mix, persoonsgerichte zorg en welzijn, value-based benaderingen en passende financiering. 

Lees dit artikel...

Uitlevering CBV-bestand uitgesteld

​​Vanwege aanpassingen aan de beheeromgeving van het CBV-bestand is het niet gelukt om het bestand op 15 september uit te leveren. Volgende week publiceren wij de nieuwe jaarplanning met uitleverdata op onze website.  ​

Lees dit artikel...

Avondsymposium Diagnosethesaurus 24 september

​​​​​​​Eenmalige registratie via de diagnosethesaurus, meervoudig gebruik van data: mission (im)possible?

​Wij nodigen u van harte uit voor het avondsymposium Diagnosethesaurus op 24 september. U krijgt vanuit verschillende invalshoeken informatie over de rol van de diagnosethesaurus bij het realiseren van ‘eenmalige registratie, meervoudig gebruik’. Het symposium wordt georganiseerd door DHD, in samenwerking met de NVZ, NFU en FMS. Tussen de plenaire sessies kunt u genieten van een heerlijk walking dinner en er is ruime gelegenheid om te netwerken. Ook laten verschillende EPD-leveranciers zien hoe de diagnosethesaurus in hun systeem werkt. Lees meer over het programma en de sprekers​ | Direct inschrijven ​


Lees dit artikel...

Update: nieuwe ICD-10 codeadviezen

​​Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn 21 nieuwe adviezen toegevoegd. Ook zijn er bij zes adviezen mutaties doorgevoerd. U kunt het nieuwe document downloaden op deze pagina. Op pagina 91 van het document vindt u een overzicht met de wijzigingen in deze nieuwe versie. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.​

Lees dit artikel...

Herstel publicatie diagnosethesaurus 2.3

​​​Op 4 augustus is de diagnosethesaurus versie 2.3 uitgeleverd. Dit is helaas niet de correcte versie. Wij hebben destijds de testbestanden (voor intern gebruik) gepubliceerd op de website in plaats van de definitieve bestanden.​

Lees dit artikel...

Vernieuwde DHD-dashboard: uw ziekenhuis in een oogopslag

​​Het DHD-dashboard is vernieuwd en uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. U kunt vanaf nu de adherentie van uw ziekenhuis raadplegen, ook per specialisme. Daarnaast zijn er zorgprofielen toegevoegd. Daarin ziet u een aantal kengetallen per product, die u vervolgens kunt vergelijken met landelijke cijfers.​

Lees dit artikel...

Mijlpaal: 1000ste wijzigingsverzoek diagnosethesaurus

​​​​​​​Aan de oplevering van de diagnosethesaurus is hard gewerkt door veel mensen​ binnen en buiten DHD. Dat er veel gebruik van wordt gemaakt, blijkt uit de wijzigingsverzoeken die ingediend zijn. In juli hebben wij het 1000ste wijzigingsverzoek ontvangen en doorgevoerd.​

Lees dit artikel...

Nieuwe huisstijl en website voor DHD

​​​​​​Het kan u niet ontgaan zijn: wij hebben een nieuwe huisstijl en website! Hier vindt u onder andere informatie over onze producten en diensten​, evenementen en bijeenkomsten​ die wij organiseren, onze organisatie en de antwoorden op veelgestelde vragen. Een van de grote veranderingen is Mijn DHD. In deze (afgeschermde) omgeving vindt u al uw downloads op één plek. Met de juiste rechten heeft u ook toegang tot het ICD-10 forum en VRS Online. 

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.2.2

​​​Op 6 juli is de nieuwste versie van de diagnosethesaurus gepubliceerd: versie 2.2.2. Ten opzichte van de vorige uitlevering (versie 2.2.1) zijn, in overleg met de wetenschappelijke vereniging voor Allergologie (NVVA), meervoudige afleidingen toegevoegd voor Allergologie. De diagnosethesaurus versie 2.2.2 is uitgeleverd in de bestandsformaten 2.1, 2.2 en 3.0.

Lees dit artikel...

Publicatie exportformaten 2.2 en 3.0 diagnosethesaurus versie 2.1

​​​​Op 3 juli zijn de bestandsformaten 2.2 en 3.0 van de diagnosethesaurus (versie 2.2.1) gepubliceerd. Deze vernieuwde versie 2.2.1 bevat tevens een aantal inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de versie 2.2 (gepubliceerd op 29 juni). In verband met deze wijzigingen is op 3 juli tevens bestandsformaat 2.1 nogmaals gepubliceerd. Op 29 juni was de diagnosethesaurus reeds gepubliceerd in bestandsformaat 2.1 (versie 2.2).

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus 29 juni

​​Op 29 juni is de nieuwe versie van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze versie bevat de diagnoses van alle specialismen met een ICD-10 verplichting. Voor de specialismen Neurologie, Neurochirurgie, Cardiochirurgie en Verloskunde & gynaecologie betreft dit de initiële publicatie. 

Lees dit artikel...

Diagnosethesaurus: kwaliteit en verantwoordelijkheid

​​In het recente verleden bleek er af en toe onduidelijkheid te bestaan over het doel van de diagnosethesaurus. Sommige toekomstige gebruikers leefden in de veronderstelling dat de thesaurus er vooral is voor registratie van ICD-10 of financiële registratie. En dat medisch specialisten daarmee verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele fouten bij die financiële registratie. Dat is uitdrukkelijk niet het geval. 

Lees dit artikel...