Dataverzameling LBZ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Elk jaar leveren ziekenhuizen en UMC's grote hoeveelheden data aan DHD. Deels vanwege een wettelijke verplichting, deels omdat het afgesproken is binnen de brancheorganisaties. DHD zorgt ervoor dat het aanleveren van deze data zorgvuldig verloopt, met zo min mogelijk extra administratieve last en zo veel mogelijk ondersteuning voor de ziekenhuizen en UMC's. ​

​Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) is de registratie van medische, administratieve en financiële gegevens van patiënten die een klinische opname, dagopname of langdurige observatie achter de rug hebben of poliklinisch behandeld werden. DHD bewerkt de LBZ-data tot informatie die kan worden gebruikt bij de bedrijfsvoering van ziekenhuizen. De informatie maakt het ook mogelijk om te benchmarken en om de zorgproducten en de gezondheidstoestand van de bevolking in de gaten te houden. 

Verder wordt de informatie gebruikt voor het verschaffen van marktinformatie, voor wettelijk verplichte aanleveringen en voor onderzoek en onderwijs.

 

Deelname

Ziekenhuizen en UMC's leveren de LBZ-data in principe maandelijks aan. De leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben zich statutair verplicht om deel te nemen. Is uw ziekenhuis onlangs gefuseerd of gaat uw ziekenhuis fuseren? Lees in dit document wat aandachtspunten zijn voor de LBZ-aanlevering.

 

Variabelen

De LBZ kent een financieel deel en een medisch deel. De financiële gegevens zijn een combinatie van onderhanden werk en gedeclareerde zorg. Deze gegevens kunnen worden gekoppeld aan de medische gegevens van een patiënt. De medische gegevens gaan over zorgmomenten (opname of ambulant contact) en verrichtingen. Diagnosen worden vastgelegd bij opnamen (verplicht) en ambulante contacten (verplicht vanaf registratiejaar 2016).

 

Gebruik

De LBZ-gegevens worden onder meer gebruikt in of door Kosten van Ziekten, Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorg in Cijfers, CBS, VWS-beleid en enkele IGZ-indicatoren. ​