Producten & diensten

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ziekenhuizen en UMC’s leveren een grote hoeveelheid data aan DHD. Deels vanwege een wettelijke verplichting en deels omdat het afgesproken is binnen de branche. DHD geeft die data terug aan de ziekenhuizen in de vorm van informatieproducten en -diensten​. Hiermee beschikken ziekenhuizen over informatie op het gebied van kwaliteit, financiën, productie of marktpositie waardoor zij zich kunnen vergelijken met de prestaties van andere ziekenhuizen of met voorgaande jaren.

Type product/dienst
  Filter
  Type informatie
   Filter
   Doelgroep
    Filter

    Registratiestandaarden


    Diagnosethesaurus

    De diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen en ondersteunt medisch specialisten bij het gestandaardiseerd vastleggen van de diagnose in het EPD.

    Meer over dit product

    Dataverzameling


    OmniQ

    OmniQ is het portaal waarin ziekenhuizen alle kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de Transparantiekalender en de IGZ-Basisset kunnen aanleveren.

    Meer over dit product

    Dataverzameling EJZ

    De Enquête jaarcijfers ziekenhuizen (EJZ) is een jaarlijkse uitvraag onder ziekenhuizen en UMC’s naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. Zie ook de bijbehorende rapportage.

    Meer over dit product

    Dataverzameling LKG

    Jaarlijks worden de loonkostengegevens uit de salarisadministratie van algemene en categorale ziekenhuizen geregistreerd. Dat gebeurt o.a. ter ondersteuning van beleid en beleidsontwikkeling.

    Meer over dit product

    Informatieproducten


    HSMR-rapport

    In het rapport wordt ingegaan op de verschillende aspecten van de HSMR van een ziekenhuis. Dit maakt het mogelijk om geleverde zorg zelf te evalueren en verbeterpunten aan te wijzen.

    Meer over dit product

    DHD-dashboard

    Met het DHD-dashboard kunt u zien hoe uw ziekenhuis presteert in vergelijking met andere ziekenhuizen op het gebied van kwaliteit, financiën, markt, doelmatigheid en productie.

    Meer over dit product

    Hospital Data Viewer

    De HDV is een instrument om de indicatoren HSMR, OLO en Heropnamen maandelijks te monitoren en te analyseren. Zo kunt u sneller en effectiever inspelen op patiëntveiligheid.

    Meer over dit product

    Omzetmonitor

    Geeft ziekenhuizen inzicht in hun eigen productie en omzet voor het lopend jaar, inclusief benchmark. NVZ en NFU krijgen inzicht in financiële ontwikkelingen op landelijk niveau.

    Meer over dit product

    NFU-monitor

    De NFU-monitor (voorheen DOT-monitor) is een simulatietool voor UMC’s. De monitor richt zich op ontwikkelingen in de productstructuur, productie en bekostiging van de academische zorg.

    Meer over dit product