Kwaliteitsindicatoren-OmniQ

​​​​​​​​​​

Kunnen de aangeleverde gegevens van de kwaliteitsregistraties nog worden aangepast in OmniQ?

Uw ziekenhuis kan de door de kwaliteitsregistraties (o.a. LROI en DICA) ingevulde data niet aanpassen in OmniQ zelf. In OmniQ kunt u de ingevulde data van de kwaliteitsregistraties alleen bekijken en accorderen.

Voor de indicatoren van DICA en LROI kunt u aanpassingen aanleveren aan de desbetreffende kwaliteitsregistraties. Deze aanpassingen worden meegenomen in de verversingen (tweewekelijks voor LROI en wekelijks voor DICA tot uiterlijk 31 maart) en komen op die manier aangepast in OmniQ te staan.

Het is ook mogelijk om een indicatorenset niet over te nemen vanuit de kwaliteitsregistratie en deze indicatorenset handmatig in te vullen in OmniQ. Meer informatie hierover is te vinden in de handleiding. Gemachtigde gebruikers vinden deze bij het onderdeel ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Is het mogelijk om een indicatorenset van de registratie niet over te nemen?

Ja, dat is mogelijk. Geïmporteerde data uit de externe registraties hoeven niet te worden overgenomen. Uw ziekenhuis kan de vragen handmatig invullen. Binnen OmniQ kunt u aangeven welke indicatorenset u wel en niet wilt laten importeren. Meer informatie hierover is te vinden in de handleiding. Gemachtigde gebruikers vinden deze bij het onderdeel ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Het is wel de bedoeling dat alle vragen worden ingevuld, dus ook wanneer het ziekenhuis het niet eens is met de definitie. 

Het is ook mogelijk om geïmporteerde data van één indicator niet over te nemen uit de registratie. Dit doet u door eerst de import aan te zetten voor een bepaalde indicatorenset waardoor de data uit de externe registratie worden geïmporteerd. Vervolgens zet u deze import weer uit. De geïmporteerde data blijven staan, maar het is nu mogelijk om de gegevens handmatig aan te passen. De bron van de data zal in dit geval niet meer vanuit de registratie zijn.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Hoe autoriseer ik mijn collega’s voor OmniQ/een indicatorenset?

De lokaal beheerders zijn geautoriseerd door de raad van bestuur van uw ziekenhuis en hebben direct toegang tot OmniQ. De lokaal beheerders kunnen vervolgens intern medewerkers binnen het ziekenhuis rechten geven voor het invullen en accorderen van de indicatorensets. Voor bestaande medewerkers kunnen zij dit doen in OmniQ onder ‘Rechten’.

In de handleiding van OmniQ staat meer informatie over het rechtenscherm. Gemachtigde gebruikers vinden deze bij het onderdeel ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Lokaal beheerders voor OmniQ kunnen nieuwe gebruikers aanmaken via het DHD-accountbeheer. In de handleiding DHD-accountbeheer staat meer informatie over het aanmaken van een nieuwe gebruiker. Lokaal beheerders vinden deze eveneens bij het onderdeel ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Waar vind ik de indicatorengidsen van de Transparantiekalender voor het invullen van de indicatorensets?

De gidsen zijn te vinden via de Transparantiekalender op de website van het Zorginstituut Nederland, onder de registerpagina van elke indicatorenset. Bij elke indicatorenset in OmniQ is bovenaan de indicatorenset (naast de titel) ook een link naar de bijbehorende gids opgenomen.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Waar vind ik de Basisset MSZ (Medisch Specialistische Zorg) voor het invullen van de indicatorensets van de IGJ?

Deze is de vinden op de website van de IGJ.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Ik heb een nieuwe gebruiker aangemaakt met rechten voor OmniQ. Waarom ziet deze gebruiker niets in OmniQ?

​Als een nieuwe gebruiker is aangemaakt in het DHD-accountbeheer, dan heeft deze nog geen automatische toegang tot de indicatoren in OmniQ. Binnen het rechtenscherm in OmniQ moet worden aangegeven welke indicatorenset(s) de gebruiker mag lezen, aanpassen en/of accorderen.

In de handleiding van OmniQ staat meer informatie over het rechtenscherm. Lokaal beheerders vinden deze bij het onderdeel ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Wat wordt bedoeld met de vrijwillige indicatoren van de Transparantiekalender in OmniQ?

Er is onderscheid gemaakt tussen indicatoren die verplicht moeten worden aangeleverd en indicatoren die vrijwillig kunnen worden aangeleverd. Verplichte indicatoren worden openbaar gemaakt en vrijwillige indicatoren worden alleen aangeleverd aan zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Uiteraard geldt voor vrijwillige indicatoren géén aanleververplichting.

Onder elke indicator in OmniQ is aangegeven of het een vrijwillige indicator betreft. In de instellingen van OmniQ kunt u per indicatorenset aangeven of de vrijwillige indicatoren worden aangeleverd.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Waarom zie ik een indicatorenset niet in de rapportage en/of de navigatieboom?

​Mogelijk is de indicatorenset op ‘niet van toepassing’ gezet in het instellingenscherm van OmniQ. Als dit het geval is, is deze niet zichtbaar in de rapportage en de navigatieboom. U kunt dit zelf aanpassen in de instellingen.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Waar vind ik de wijzigingen van de Transparantiekalender 2019 t.o.v. voorgaand registratiejaar (2018)?

​U vindt de wijzigingen ten opzichte van registratiejaar 2018 op deze pagina.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Waar vind ik de niet-transparantie indicatoren in OmniQ?

De interne/niet-transparante indicatoren zijn niet opgenomen in OmniQ. Deze indicatoren zijn voor intern gebruik. Op deze indicatoren geldt dan ook geen aanleververplichting.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Wanneer ik de import van een indicatorenset wil aan- of uitzetten, krijg ik een foutmelding.

Waarschijnlijk heeft u één of meerdere indicatoren van de indicatorenset intern geaccordeerd. In dit geval kunt u de importinstellingen niet meer wijzigen. De import van de complete onderliggende bron aan- of uitzetten werkt dan niet meer.

Bijvoorbeeld: Indicator 1 van longcarcinoom is geaccordeerd. Als u in de instellingen de import voor DLCA-S probeert aan te zetten, dan kunt u deze wel aanvinken, maar krijgt u vervolgens een foutmelding. De import kan niet meer worden aangezet, omdat indicator 1 voor deze importbron is geaccordeerd.

Als u de import toch wilt aanpassen, dan moet u eerst het interne akkoord voor indicator 1 uitzetten. Als er geen accordering meer op indicator 1 zit, dan kan de importbron worden aangepast in de instellingen.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ
Waar vind ik de handleiding van OmniQ?

​U kunt de handleiding van OmniQ downloaden via Mijn DHD, onder het kopje 'Handleidingen'.

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ

Kwaliteitsindicatoren-OmniQ

Uw ziekenhuis kan de door de kwaliteitsregistraties (o.a. LROI en DICA) ingevulde data niet aanpassen in OmniQ zelf. In OmniQ kunt u de ingevulde data van de kwaliteitsregistraties alleen bekijken en accorderen.

Voor de indicatoren van DICA en LROI kunt u aanpassingen aanleveren aan de desbetreffende kwaliteitsregistraties. Deze aanpassingen worden meegenomen in de verversingen (tweewekelijks voor LROI en wekelijks voor DICA tot uiterlijk 31 maart) en komen op die manier aangepast in OmniQ te staan.

Het is ook mogelijk om een indicatorenset niet over te nemen vanuit de kwaliteitsregistratie en deze indicatorenset handmatig in te vullen in OmniQ. Meer informatie hierover is te vinden in de handleiding. Gemachtigde gebruikers vinden deze bij het onderdeel ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Laatst gewijzigd: september 2019

Ja, dat is mogelijk. Geïmporteerde data uit de externe registraties hoeven niet te worden overgenomen. Uw ziekenhuis kan de vragen handmatig invullen. Binnen OmniQ kunt u aangeven welke indicatorenset u wel en niet wilt laten importeren. Meer informatie hierover is te vinden in de handleiding. Gemachtigde gebruikers vinden deze bij het onderdeel ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Het is wel de bedoeling dat alle vragen worden ingevuld, dus ook wanneer het ziekenhuis het niet eens is met de definitie. 

Het is ook mogelijk om geïmporteerde data van één indicator niet over te nemen uit de registratie. Dit doet u door eerst de import aan te zetten voor een bepaalde indicatorenset waardoor de data uit de externe registratie worden geïmporteerd. Vervolgens zet u deze import weer uit. De geïmporteerde data blijven staan, maar het is nu mogelijk om de gegevens handmatig aan te passen. De bron van de data zal in dit geval niet meer vanuit de registratie zijn.

Laatst gewijzigd: november 2018

De lokaal beheerders zijn geautoriseerd door de raad van bestuur van uw ziekenhuis en hebben direct toegang tot OmniQ. De lokaal beheerders kunnen vervolgens intern medewerkers binnen het ziekenhuis rechten geven voor het invullen en accorderen van de indicatorensets. Voor bestaande medewerkers kunnen zij dit doen in OmniQ onder ‘Rechten’.

In de handleiding van OmniQ staat meer informatie over het rechtenscherm. Gemachtigde gebruikers vinden deze bij het onderdeel ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Lokaal beheerders voor OmniQ kunnen nieuwe gebruikers aanmaken via het DHD-accountbeheer. In de handleiding DHD-accountbeheer staat meer informatie over het aanmaken van een nieuwe gebruiker. Lokaal beheerders vinden deze eveneens bij het onderdeel ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Laatst gewijzigd: november 2018

De gidsen zijn te vinden via de Transparantiekalender op de website van het Zorginstituut Nederland, onder de registerpagina van elke indicatorenset. Bij elke indicatorenset in OmniQ is bovenaan de indicatorenset (naast de titel) ook een link naar de bijbehorende gids opgenomen.

Laatst gewijzigd: september 2019

​Als een nieuwe gebruiker is aangemaakt in het DHD-accountbeheer, dan heeft deze nog geen automatische toegang tot de indicatoren in OmniQ. Binnen het rechtenscherm in OmniQ moet worden aangegeven welke indicatorenset(s) de gebruiker mag lezen, aanpassen en/of accorderen.

In de handleiding van OmniQ staat meer informatie over het rechtenscherm. Lokaal beheerders vinden deze bij het onderdeel ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Laatst gewijzigd: november 2018

Er is onderscheid gemaakt tussen indicatoren die verplicht moeten worden aangeleverd en indicatoren die vrijwillig kunnen worden aangeleverd. Verplichte indicatoren worden openbaar gemaakt en vrijwillige indicatoren worden alleen aangeleverd aan zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Uiteraard geldt voor vrijwillige indicatoren géén aanleververplichting.

Onder elke indicator in OmniQ is aangegeven of het een vrijwillige indicator betreft. In de instellingen van OmniQ kunt u per indicatorenset aangeven of de vrijwillige indicatoren worden aangeleverd.

Laatst gewijzigd: september 2019

​Mogelijk is de indicatorenset op ‘niet van toepassing’ gezet in het instellingenscherm van OmniQ. Als dit het geval is, is deze niet zichtbaar in de rapportage en de navigatieboom. U kunt dit zelf aanpassen in de instellingen.

Laatst gewijzigd: november 2018

​U vindt de wijzigingen ten opzichte van registratiejaar 2018 op deze pagina.

Laatst gewijzigd: september 2019

De interne/niet-transparante indicatoren zijn niet opgenomen in OmniQ. Deze indicatoren zijn voor intern gebruik. Op deze indicatoren geldt dan ook geen aanleververplichting.

Laatst gewijzigd: november 2018

Waarschijnlijk heeft u één of meerdere indicatoren van de indicatorenset intern geaccordeerd. In dit geval kunt u de importinstellingen niet meer wijzigen. De import van de complete onderliggende bron aan- of uitzetten werkt dan niet meer.

Bijvoorbeeld: Indicator 1 van longcarcinoom is geaccordeerd. Als u in de instellingen de import voor DLCA-S probeert aan te zetten, dan kunt u deze wel aanvinken, maar krijgt u vervolgens een foutmelding. De import kan niet meer worden aangezet, omdat indicator 1 voor deze importbron is geaccordeerd.

Als u de import toch wilt aanpassen, dan moet u eerst het interne akkoord voor indicator 1 uitzetten. Als er geen accordering meer op indicator 1 zit, dan kan de importbron worden aangepast in de instellingen.

Laatst gewijzigd: november 2018

​U kunt de handleiding van OmniQ downloaden via Mijn DHD, onder het kopje 'Handleidingen'.

Laatst gewijzigd: november 2018