Rapport LBZ-indicatoren

​​​​​​​​​​

Wie ontvangen de Rapportage LBZ-indicatoren?

Ziekenhuizen ontvangen de Rapportage LBZ-indicatoren indien zij in 2020 opnamen hebben aangeleverd aan de LBZ die relevant zijn voor de berekening van deze indicatoren. De Rapportage LBZ-indicatoren verschijnt dit jaar voor het eerst als digitale, interactieve tool. Deze online rapportage vervangt de papieren versie die de ziekenhuizen voorgaande jaren ontvingen.

De personen die binnen het ziekenhuis zijn gemachtigd, ontvangen uiterlijk 18 mei een instructie per mail voor toegang tot de online rapportage en de achterliggende microbestanden. De raad van bestuur van het ziekenhuis ontvangt uiterlijk 15 juni een gedrukte versie van de factsheet met de kerncijfers uit de rapportage.

Rapport-LBZ-indicatoren
Hoe krijg ik toegang tot de online rapportage?

Personen die zijn gemachtigd om de Rapportage LBZ-indicatoren te ontvangen, krijgen medio mei een e-mail wanneer de nieuwe rapportage beschikbaar is. Wilt u een collega toegang geven tot de rapportage? Dit kan via de lokaal beheerder die de betreffende rechten beheert binnen uw ziekenhuis. Zodra het gebruiksrecht is toegevoegd aan zijn of haar account, heeft uw collega toegang tot de rapportage via https://lbz-indicatoren2020.dhd.nl. Inloggen kan met gebruikersnaam en wachtwoord die ook voor Mijn DHD (en andere producten van DHD) wordt gebruikt.

Rapport-LBZ-indicatoren
Welke data liggen ten grondslag aan de Rapportage LBZ-indicatoren?

De resultaten in de Rapportage LBZ-indicatoren zijn gebaseerd op de medische LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren aan DHD. Een voorwaarde voor een betrouwbare berekening van de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio is dat de onderliggende data juist, volledig en tijdig in de LBZ zijn geregistreerd. Welke opnamen worden meegenomen en uitgesloten van de berekeningen vindt u terug bij de veelgestelde vragen over de specifieke indicatoren.

Rapport-LBZ-indicatoren
Waarop is de informatie bij ‘datakwaliteit’ in de rapportage LBZ-indicatoren gebaseerd?

​De kwaliteitscriteria in de rapportage zijn berekend op basis van de opnamen die relevant zijn voor de betreffende indicator(en). Voor criteria die voor meerdere indicatoren gelden, worden de opnamen voor de klinische opnamen en langdurige observaties zonder overnachting die relevant zijn voor de HSMR aangehouden. Bij de betrouwbaarheid van het patiëntnummer wordt gecontroleerd of de aangeleverde patiëntnummers uniek worden toegekend aan patiënten. Indien verschillende patiëntennummers voor dezelfde patiënt worden geregistreerd, kan dit leiden tot een onderschatting van de heropnameratio. 

Wanneer de data niet voldoen aan een of meerdere van de criteria, dan is de berekening van de betreffende indicator(en) minder betrouwbaar. De criteria voor de HSMR zijn tevens harde criteria voor het verkrijgen van de HSMR-rapportage in oktober. Benadrukt wordt dat het hier om ’soepele’ datakwaliteitscriteria gaat. Dus ook als een ziekenhuis aan de datakwaliteitscriteria voldoet, kan het nog steeds zo zijn dat de registratie van het ziekenhuis niet optimaal is, hetgeen invloed kan hebben op de uitkomsten.

De subpagina ‘Inzicht registratie’ zoomt extra in op een aantal aspecten van uw registratie. De gegevens in dit overzicht zijn berekend op basis van de opnamen die worden meegenomen in de HSMR-berekening. De gegevens kunt u gebruiken als achtergrondgegeven bij de interpretatie van uw uitkomsten. Palliatieve zorg (bepaald op basis van de ICD-10-code Z51.5 als nevendiagnose) kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij de interpretatie van uw HSMR-cijfers. Ook krijgt u inzicht in de geregistreerde complicaties, omdat dit kan bijdragen aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het gaat hierbij om aandoeningen die zijn ontstaan tijdens de opname, ongeacht de oorzaak. Deze worden door uw zorgadministratie vastgelegd als een nevendiagnose met een C-code.

Let op: het overzicht is niet volledig. Ook voor variabelen die niet in het overzicht worden weergegeven, maar wel worden gebruikt in de berekening van de indicatoren (zoals de herkomst van de patiënt bij de HSMR en Heropnamenratio), kan een afwijkende registratie invloed hebben op de uitkomsten. Voor uitgebreide informatie over de kwaliteit van uw data kan gebruik worden gemaakt van het LBZ-portaal.

Rapport-LBZ-indicatoren
Hoe kan ik voor 1 juni de gevraagde gegevens aanleveren aan de IGJ?

U kunt de voorlopige HSMR van uw ziekenhuis op twee manieren aanleveren:

  1. U kunt de gevraagde gegevens met betrekking tot de voorlopige HSMR zelf aanleveren via de online vragenlijst van de IGJ. 
  2. U kunt DHD machtigen om de voorlopige HSMR aan te leveren. Dit kunt u in de online vragenlijst van de IGJ aangeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De OLO en Heropnamenratio van uw ziekenhuis levert u via OmniQ aan. U kunt deze vooraf laten invullen door DHD. Hiervoor dient deze optie te zijn geselecteerd bij de instellingsgegevens van OmniQ. Ook moet uw ziekenhuis hiervoor de gegevens tijdig hebben aangeleverd aan de LBZ. DHD voert de gegevens voor de OLO en Heropnamenratio half mei in OmniQ in.

Rapport-LBZ-indicatoren
Hoe kan mijn ziekenhuis de resultaten van deze rapportage verder analyseren en verbeterpunten formuleren?

U ontvangt samen met de Rapportage LBZ-indicatoren een excelbestand met de onderliggende microgegevens op opnameniveau. Deze kan worden gedownload via Mijn DHD. Hiermee kunt u analyses op opnameniveau uitvoeren en de opnamen opsporen die een bijdrage hebben geleverd aan een eventueel hogere HSMR (voorlopig), OLO en/of Heropnamenratio.

Daarnaast biedt DHD de Hospital Data Viewer (HDV) aan. Hiermee kunt u effectieve en doelgerichte analyses maken door middel van een selectie van dossiers op basis van de HSMR, OLO en/of Heropnamenratio.

Ga naar deze pagina voor meer informatie over hoe u aan de slag kunt met de indicatoren.

Rapport-LBZ-indicatoren
Worden opnamen voor COVID-19 meegenomen in de Rapportage LBZ-indicatoren?

De rapportage over 2020 heeft betrekking op de reguliere zorg in dit registratiejaar. Opnamen van patiënten met hoofddiagnose COVID-19 zijn uitgesloten van de indicatoren

Opnamen van patiënten met COVID-19 zijn wel meegenomen in het onderliggende microbestand (te downloaden via Mijn DHD). Dit geeft u de mogelijkheid om de COVID-zorg voor uw eigen ziekenhuis te analyseren. Let op: de berekende uitkomsten op basis van de modellen (zoals de sterftekansen) zijn bij patiënten met COVID in het microbestand niet goed bruikbaar, omdat de zwaarte van deze patiëntengroep nog niet goed wordt meegenomen in de huidige modellen. 

Verder kunnen HDV-gebruikers de COVID-module in de HDV gebruiken om de meest actuele cijfers over de COVID-zorg te analyseren.

Rapport-LBZ-indicatoren

Rapport-LBZ-indicatoren

Ziekenhuizen ontvangen de Rapportage LBZ-indicatoren indien zij in 2020 opnamen hebben aangeleverd aan de LBZ die relevant zijn voor de berekening van deze indicatoren. De Rapportage LBZ-indicatoren verschijnt dit jaar voor het eerst als digitale, interactieve tool. Deze online rapportage vervangt de papieren versie die de ziekenhuizen voorgaande jaren ontvingen.

De personen die binnen het ziekenhuis zijn gemachtigd, ontvangen uiterlijk 18 mei een instructie per mail voor toegang tot de online rapportage en de achterliggende microbestanden. De raad van bestuur van het ziekenhuis ontvangt uiterlijk 15 juni een gedrukte versie van de factsheet met de kerncijfers uit de rapportage.

Laatst gewijzigd: mei 2021

Personen die zijn gemachtigd om de Rapportage LBZ-indicatoren te ontvangen, krijgen medio mei een e-mail wanneer de nieuwe rapportage beschikbaar is. Wilt u een collega toegang geven tot de rapportage? Dit kan via de lokaal beheerder die de betreffende rechten beheert binnen uw ziekenhuis. Zodra het gebruiksrecht is toegevoegd aan zijn of haar account, heeft uw collega toegang tot de rapportage via https://lbz-indicatoren2020.dhd.nl. Inloggen kan met gebruikersnaam en wachtwoord die ook voor Mijn DHD (en andere producten van DHD) wordt gebruikt.

Laatst gewijzigd: mei 2021

De resultaten in de Rapportage LBZ-indicatoren zijn gebaseerd op de medische LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren aan DHD. Een voorwaarde voor een betrouwbare berekening van de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio is dat de onderliggende data juist, volledig en tijdig in de LBZ zijn geregistreerd. Welke opnamen worden meegenomen en uitgesloten van de berekeningen vindt u terug bij de veelgestelde vragen over de specifieke indicatoren.

Laatst gewijzigd: mei 2021

​De kwaliteitscriteria in de rapportage zijn berekend op basis van de opnamen die relevant zijn voor de betreffende indicator(en). Voor criteria die voor meerdere indicatoren gelden, worden de opnamen voor de klinische opnamen en langdurige observaties zonder overnachting die relevant zijn voor de HSMR aangehouden. Bij de betrouwbaarheid van het patiëntnummer wordt gecontroleerd of de aangeleverde patiëntnummers uniek worden toegekend aan patiënten. Indien verschillende patiëntennummers voor dezelfde patiënt worden geregistreerd, kan dit leiden tot een onderschatting van de heropnameratio. 

Wanneer de data niet voldoen aan een of meerdere van de criteria, dan is de berekening van de betreffende indicator(en) minder betrouwbaar. De criteria voor de HSMR zijn tevens harde criteria voor het verkrijgen van de HSMR-rapportage in oktober. Benadrukt wordt dat het hier om ’soepele’ datakwaliteitscriteria gaat. Dus ook als een ziekenhuis aan de datakwaliteitscriteria voldoet, kan het nog steeds zo zijn dat de registratie van het ziekenhuis niet optimaal is, hetgeen invloed kan hebben op de uitkomsten.

De subpagina ‘Inzicht registratie’ zoomt extra in op een aantal aspecten van uw registratie. De gegevens in dit overzicht zijn berekend op basis van de opnamen die worden meegenomen in de HSMR-berekening. De gegevens kunt u gebruiken als achtergrondgegeven bij de interpretatie van uw uitkomsten. Palliatieve zorg (bepaald op basis van de ICD-10-code Z51.5 als nevendiagnose) kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij de interpretatie van uw HSMR-cijfers. Ook krijgt u inzicht in de geregistreerde complicaties, omdat dit kan bijdragen aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het gaat hierbij om aandoeningen die zijn ontstaan tijdens de opname, ongeacht de oorzaak. Deze worden door uw zorgadministratie vastgelegd als een nevendiagnose met een C-code.

Let op: het overzicht is niet volledig. Ook voor variabelen die niet in het overzicht worden weergegeven, maar wel worden gebruikt in de berekening van de indicatoren (zoals de herkomst van de patiënt bij de HSMR en Heropnamenratio), kan een afwijkende registratie invloed hebben op de uitkomsten. Voor uitgebreide informatie over de kwaliteit van uw data kan gebruik worden gemaakt van het LBZ-portaal.

Laatst gewijzigd: mei 2021

U kunt de voorlopige HSMR van uw ziekenhuis op twee manieren aanleveren:

  1. U kunt de gevraagde gegevens met betrekking tot de voorlopige HSMR zelf aanleveren via de online vragenlijst van de IGJ. 
  2. U kunt DHD machtigen om de voorlopige HSMR aan te leveren. Dit kunt u in de online vragenlijst van de IGJ aangeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De OLO en Heropnamenratio van uw ziekenhuis levert u via OmniQ aan. U kunt deze vooraf laten invullen door DHD. Hiervoor dient deze optie te zijn geselecteerd bij de instellingsgegevens van OmniQ. Ook moet uw ziekenhuis hiervoor de gegevens tijdig hebben aangeleverd aan de LBZ. DHD voert de gegevens voor de OLO en Heropnamenratio half mei in OmniQ in.

Laatst gewijzigd: mei 2019

U ontvangt samen met de Rapportage LBZ-indicatoren een excelbestand met de onderliggende microgegevens op opnameniveau. Deze kan worden gedownload via Mijn DHD. Hiermee kunt u analyses op opnameniveau uitvoeren en de opnamen opsporen die een bijdrage hebben geleverd aan een eventueel hogere HSMR (voorlopig), OLO en/of Heropnamenratio.

Daarnaast biedt DHD de Hospital Data Viewer (HDV) aan. Hiermee kunt u effectieve en doelgerichte analyses maken door middel van een selectie van dossiers op basis van de HSMR, OLO en/of Heropnamenratio.

Ga naar deze pagina voor meer informatie over hoe u aan de slag kunt met de indicatoren.

Laatst gewijzigd: mei 2021

De rapportage over 2020 heeft betrekking op de reguliere zorg in dit registratiejaar. Opnamen van patiënten met hoofddiagnose COVID-19 zijn uitgesloten van de indicatoren

Opnamen van patiënten met COVID-19 zijn wel meegenomen in het onderliggende microbestand (te downloaden via Mijn DHD). Dit geeft u de mogelijkheid om de COVID-zorg voor uw eigen ziekenhuis te analyseren. Let op: de berekende uitkomsten op basis van de modellen (zoals de sterftekansen) zijn bij patiënten met COVID in het microbestand niet goed bruikbaar, omdat de zwaarte van deze patiëntengroep nog niet goed wordt meegenomen in de huidige modellen. 

Verder kunnen HDV-gebruikers de COVID-module in de HDV gebruiken om de meest actuele cijfers over de COVID-zorg te analyseren.

Laatst gewijzigd: mei 2021