Verrichtingenthesaurus

​​​​​​​​​​​

Waarvoor kan de Verrichtingenthesaurus worden gebruikt?

Met de Verrichtingenthesaurus worden medische handelingen gestandaardiseerd vastgelegd in het EPD, in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken. De termen in de thesaurus zijn gekoppeld aan de internationale standaarden SNOMED CT en/of LOINC.

Deze landelijk gestandaardiseerde vastlegging van verrichtingen zorgt voor tal van voordelen, zoals een efficiëntere administratie en verlaging van de registratielast. De vastgelegde gegevens kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • uitwisseling tussen zorgverleners en met patiënten
 • stuurinformatie en benchmarking
 • aanlevering aan landelijke dataverzamelingen
 • wetenschappelijk onderzoek en externe rapportages

​Zo kunnen in de toekomst praktische toepassingen aan de Verrichtingenthesaurus worden gekoppeld. Bij de Diagnosethesaurus gebeurt dit al. Een voorbeeld is NICE, de landelijke registratie voor de intensive care.

De termen in de Verrichtingenthesaurus leiden, waar relevant, automatisch af naar ZA-codes ten behoeve van declaraties. Deze hoeven daardoor niet afzonderlijk te worden geregistreerd.

Verrichtingenthesaurus
Wat zijn de voordelen van de Verrichtingenthesaurus ten opzichte van het Verrichtingenbestand (CBV), eigen lijsten of rechtstreeks registreren op zorgactiviteit (ZA)?

Ziekenhuizen registreren verrichtingen op verschillende manieren. Door gebruik te maken van de Verrichtingenthesaurus kunnen ziekenhuizen voordelen behalen op het gebied van kwaliteit, tijd, uitwisselbaarheid en mogelijkheden tot meervoudig gebruik. De voordelen verschillen tussen ziekenhuizen die verrichtingen registreren op basis van het Verrichtingenbestand (CBV), ZA-codes of eigen lijsten. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.


Verrichtingenbestand (CBV)

Het CBV is 30 jaar oud en toe aan een opschoning. De Verrichtingenthesaurus voorziet onder andere in deze behoefte. Sinds begin 2019 wordt het CBV slechts voor een kleine groep ziekenhuizen onderhouden. De overige ziekenhuizen hebben eind december 2018 de laatste update ontvangen.


Eigen lijsten

​Eigen lijsten werpen een barrière op voor de uitwisselbaarheid van de data. Tevens vragen deze lijsten veel onderhoud per ziekenhuis. De Verrichtingenthesaurus wordt centraal beheerd en onderhouden, waardoor onderhoudskosten slechts eenmalig hoeven worden gemaakt. Verder biedt de Verrichtingenthesaurus uitwisselmogelijkheden op landelijk en internationaal niveau.


Zorgactiviteiten (ZA's)

De ZA’s zijn ontwikkeld voor financiële registratie onder regie van de NZa. Ze zijn weinig gedetailleerd en niet geschikt voor medische en kwaliteitsregistratie. Tevens dreigen de ZA's steeds minder specifiek te worden. Om medische en kwaliteitsregistratie bij te houden en gelijktijdig een automatische afleiding naar de ZA’s te faciliteren, biedt de Verrichtingenthesaurus uitkomst.

Verrichtingenthesaurus
Is gebruik van de Verrichtingenthesaurus verplicht?

​​Het gebruik van de Verrichtingenthesaurus is niet verplicht. Ziekenhuizen hebben zich gecommitteerd aan het programma ‘Registratie aan de bron’. Hierbij gaat het om afspraken omtrent het eenduidig, eenmalig registreren voor meervoudig gebruik in zorgsystemen. Voorbeelden hiervan zijn de zorginformatiebouwstenen (zibs) en de Basisgegevensset Zorg. De thesauri zijn hulpmiddelen om dit in de praktijk mogelijk te maken.

Verrichtingenthesaurus
Welke impact heeft implementatie van de Verrichtingenthesaurus op mijn ziekenhuis?Implementatie van de Verrichtingenthesaurus heeft impact op diverse afdelingen en processen:​

 • Zorgverleners
 • Zorgadministratie
 • Financiën
 • Data
 • Externe aanleveringen
 • ICT

Hoe groot deze impact is, is sterk afhankelijk van het type instelling en de huidige manier van registreren (CBV, eigen lijsten of rechtstreeks op ZA-code). In de implementatiehandreiking, die u op deze pagina kunt downloaden, wordt deze impact nader toegelicht.

Wij raden ziekenhuizen aan om vóór implementatie van de Verrichtingenthesaurus een impactanalyse uit te voeren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Verrichtingenthesaurus
Hoe is de lateraliteit gewaarborgd in de Verrichtingenthesaurus?

In uitleverformaat 4.0 van de thesauri kunnen voor lateraliteit de volgende waarden worden geselecteerd: ‘Altijd van toepassing’, ‘Mogelijk van toepassing’, ‘Nooit van toepassing’, ‘Links’ (indien altijd een linkszijdige diagnose of verrichting), ‘Rechts’ (indien altijd een rechtszijdige diagnose of verrichting), ‘Beiderzijds’ (indien altijd een bilaterale diagnose of verrichting) of 'Niet bepaald'. Hoe dit in de interface aan de gebruiker wordt getoond, is afhankelijk van de gebruikte software.

Verrichtingenthesaurus
Ik wil graag een term of afleiding in de Verrichtingenthesaurus laten aanpassen. Hoe doe ik dit?Lokaal beheerders kunnen onder bepaalde voorwaarden een wijzigingsverzoek indienen. Op deze pagina leest u in welke gevallen dit mogelijk is en hoe u dat doet.

Verrichtingenthesaurus
Ik kan een voorkeursterm niet vinden in de Verrichtingenthesaurus.

​Mogelijk zoekt u op een manier die niet overeenkomt met hoe de voorkeursterm in de Verrichtingenthesaurus is opgenomen. Voor uitgebreidere zoekmogelijkheden in de Verrichtingen- en Diagnosethesaurus hebben wij de T-Rex ontwikkeld. Met de T-Rex kunt u alle voorkeurstermen in de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus vinden die een (deel van een) woord van uw zoekopdracht bevatten. U vindt de T-Rex hier.

Vindt u de voorkeursterm alsnog niet, dan komt de verrichting mogelijk niet voor in de Verrichtingenthesaurus. In dat geval kunt u onder bepaalde voorwaarden een wijzigingsverzoek aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Verrichtingenthesaurus
Verdwijnt het Verrichtingenbestand (CBV)?

Ja, het Verrichtingenbestand (CBV) verdwijnt op termijn. Sinds begin 2019 wordt het CBV slechts voor een kleine groep ziekenhuizen onderhouden. Voor de overige ziekenhuizen worden wijzigingsverzoeken niet meer in behandeling genomen en worden geen updates meer uitgeleverd. Omdat de RZ19 van de NZa is opgenomen, kan het CBV in 2019 nog wel worden gebruikt.

CBV-ziekenhuizen kunnen sinds eind 2017 gebruikmaken van de Verrichtingenthesaurus. Wij raden u aan hiervoor een impactanalyse uit te voeren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Verrichtingenthesaurus

Verrichtingenthesaurus

Met de Verrichtingenthesaurus worden medische handelingen gestandaardiseerd vastgelegd in het EPD, in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken. De termen in de thesaurus zijn gekoppeld aan de internationale standaarden SNOMED CT en/of LOINC.

Deze landelijk gestandaardiseerde vastlegging van verrichtingen zorgt voor tal van voordelen, zoals een efficiëntere administratie en verlaging van de registratielast. De vastgelegde gegevens kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • uitwisseling tussen zorgverleners en met patiënten
 • stuurinformatie en benchmarking
 • aanlevering aan landelijke dataverzamelingen
 • wetenschappelijk onderzoek en externe rapportages

​Zo kunnen in de toekomst praktische toepassingen aan de Verrichtingenthesaurus worden gekoppeld. Bij de Diagnosethesaurus gebeurt dit al. Een voorbeeld is NICE, de landelijke registratie voor de intensive care.

De termen in de Verrichtingenthesaurus leiden, waar relevant, automatisch af naar ZA-codes ten behoeve van declaraties. Deze hoeven daardoor niet afzonderlijk te worden geregistreerd.

Laatst gewijzigd: januari 2019

Ziekenhuizen registreren verrichtingen op verschillende manieren. Door gebruik te maken van de Verrichtingenthesaurus kunnen ziekenhuizen voordelen behalen op het gebied van kwaliteit, tijd, uitwisselbaarheid en mogelijkheden tot meervoudig gebruik. De voordelen verschillen tussen ziekenhuizen die verrichtingen registreren op basis van het Verrichtingenbestand (CBV), ZA-codes of eigen lijsten. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.


Verrichtingenbestand (CBV)

Het CBV is 30 jaar oud en toe aan een opschoning. De Verrichtingenthesaurus voorziet onder andere in deze behoefte. Sinds begin 2019 wordt het CBV slechts voor een kleine groep ziekenhuizen onderhouden. De overige ziekenhuizen hebben eind december 2018 de laatste update ontvangen.


Eigen lijsten

​Eigen lijsten werpen een barrière op voor de uitwisselbaarheid van de data. Tevens vragen deze lijsten veel onderhoud per ziekenhuis. De Verrichtingenthesaurus wordt centraal beheerd en onderhouden, waardoor onderhoudskosten slechts eenmalig hoeven worden gemaakt. Verder biedt de Verrichtingenthesaurus uitwisselmogelijkheden op landelijk en internationaal niveau.


Zorgactiviteiten (ZA's)

De ZA’s zijn ontwikkeld voor financiële registratie onder regie van de NZa. Ze zijn weinig gedetailleerd en niet geschikt voor medische en kwaliteitsregistratie. Tevens dreigen de ZA's steeds minder specifiek te worden. Om medische en kwaliteitsregistratie bij te houden en gelijktijdig een automatische afleiding naar de ZA’s te faciliteren, biedt de Verrichtingenthesaurus uitkomst.

Laatst gewijzigd: januari 2019

​​Het gebruik van de Verrichtingenthesaurus is niet verplicht. Ziekenhuizen hebben zich gecommitteerd aan het programma ‘Registratie aan de bron’. Hierbij gaat het om afspraken omtrent het eenduidig, eenmalig registreren voor meervoudig gebruik in zorgsystemen. Voorbeelden hiervan zijn de zorginformatiebouwstenen (zibs) en de Basisgegevensset Zorg. De thesauri zijn hulpmiddelen om dit in de praktijk mogelijk te maken.

Laatst gewijzigd: juli 2019
Implementatie van de Verrichtingenthesaurus heeft impact op diverse afdelingen en processen:​

 • Zorgverleners
 • Zorgadministratie
 • Financiën
 • Data
 • Externe aanleveringen
 • ICT

Hoe groot deze impact is, is sterk afhankelijk van het type instelling en de huidige manier van registreren (CBV, eigen lijsten of rechtstreeks op ZA-code). In de implementatiehandreiking, die u op deze pagina kunt downloaden, wordt deze impact nader toegelicht.

Wij raden ziekenhuizen aan om vóór implementatie van de Verrichtingenthesaurus een impactanalyse uit te voeren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Laatst gewijzigd: januari 2019

In uitleverformaat 4.0 van de thesauri kunnen voor lateraliteit de volgende waarden worden geselecteerd: ‘Altijd van toepassing’, ‘Mogelijk van toepassing’, ‘Nooit van toepassing’, ‘Links’ (indien altijd een linkszijdige diagnose of verrichting), ‘Rechts’ (indien altijd een rechtszijdige diagnose of verrichting), ‘Beiderzijds’ (indien altijd een bilaterale diagnose of verrichting) of 'Niet bepaald'. Hoe dit in de interface aan de gebruiker wordt getoond, is afhankelijk van de gebruikte software.

Laatst gewijzigd: januari 2019
Lokaal beheerders kunnen onder bepaalde voorwaarden een wijzigingsverzoek indienen. Op deze pagina leest u in welke gevallen dit mogelijk is en hoe u dat doet.

Laatst gewijzigd: juli 2019

​Mogelijk zoekt u op een manier die niet overeenkomt met hoe de voorkeursterm in de Verrichtingenthesaurus is opgenomen. Voor uitgebreidere zoekmogelijkheden in de Verrichtingen- en Diagnosethesaurus hebben wij de T-Rex ontwikkeld. Met de T-Rex kunt u alle voorkeurstermen in de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus vinden die een (deel van een) woord van uw zoekopdracht bevatten. U vindt de T-Rex hier.

Vindt u de voorkeursterm alsnog niet, dan komt de verrichting mogelijk niet voor in de Verrichtingenthesaurus. In dat geval kunt u onder bepaalde voorwaarden een wijzigingsverzoek aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd: juli 2019

Ja, het Verrichtingenbestand (CBV) verdwijnt op termijn. Sinds begin 2019 wordt het CBV slechts voor een kleine groep ziekenhuizen onderhouden. Voor de overige ziekenhuizen worden wijzigingsverzoeken niet meer in behandeling genomen en worden geen updates meer uitgeleverd. Omdat de RZ19 van de NZa is opgenomen, kan het CBV in 2019 nog wel worden gebruikt.

CBV-ziekenhuizen kunnen sinds eind 2017 gebruikmaken van de Verrichtingenthesaurus. Wij raden u aan hiervoor een impactanalyse uit te voeren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Laatst gewijzigd: januari 2019