Diagnosethesaurus

​​​​​​​​​​​​​

Hoe kan een specialisme het gebruik van de Diagnosethesaurus en de uitkomsten daarvan binnen het eigen ziekenhuis monitoren?

Wij adviseren medisch specialisten om elke door de Diagnosethesaurus voorgestelde DBC-diagnose kritisch te bezien en indien nodig deze te overschrijven met de juiste DBC-diagnose. Mocht dit gebeuren, koppel dit dan terug aan de zorgadministratie in uw ziekenhuis en aan uw wetenschappelijke vereniging, zodat hierop een wijziging van de Diagnosethesaurus kan worden aangevraagd.

Na het implementeren van de Diagnosethesaurus is het aan te raden dat het betreffende specialisme, samen met de zorgadministratie, de eerste maanden monitort of een verschuiving van DBC-diagnosen plaatsvindt ten opzichte van de maanden voor de implementatie. Opvallende verschuivingen kunnen een aanleiding zijn om de afleiding naar de DBC-diagnose nader te bezien.

Daarnaast is het zinvol dat het specialisme afspreekt met de zorgadministratie dat medisch codeurs steekproefsgewijs controles en eventuele correcties uitvoeren op de afgeleide ICD-10 codes. Verbeteringen kunnen leiden tot een wijzigingsvoorstel.​

Tot slot kan het specialisme overwegen om met de vakgroep de referentietermen te doorlopen die de Diagnosethesaurus aanbiedt, om te bepalen welke termen in de praktijk het meest worden gebruikt. Deze kunnen bij de implementatie van de Diagnosethesaurus in het EPD worden toegevoegd aan een favorietenlijst. Hiermee wordt het kiezen van een referentieterm – en daarmee het afleiden van DBC-diagnose en ICD-10 code – versneld.

Diagnosethesaurus
Wat is de verantwoordelijkheid van de medisch specialist in het totale registratieproces?
​In het verleden bleek af en toe onduidelijkheid te bestaan over het doel van de Diagnosethesaurus. Sommige toekomstige gebruikers leefden in de veronderstelling dat de Diagnosethesaurus er vooral is voor registratie van de ICD-10 of de financiële registratie. En dat medisch specialisten daarmee verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele fouten bij die registratie. Dat is nadrukkelijk niet het geval.

Het doel van de Diagnosethesaurus is de arts te ondersteunen bij het eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik. De Diagnosethesaurus maakt het eenduidig registreren van de klinisch relevante diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk. De kwaliteit van de output hangt af van alle schakels in de keten: EPD – Diagnosethesaurus – arts – zorgadministrateur – medisch codeur – beheerder EPD – ICT. Elke schakel in deze keten, dus niet alleen de arts, heeft in die keten zijn eigen verantwoordelijkheid. De uiteindelijke output is dus niet de verantwoordelijkheid van de arts.​
Diagnosethesaurus
Wat is in de Diagnosethesaurus het verschil tussen een hoofd- en een nevendiagnose?

​Dezelfde diagnoseterm kan bij meerdere specialismen voorkomen. Als de diagnose bij bijvoorbeeld het specialisme Cardiologie tot de hoofddiagnose behoort, zal er altijd een afleiding naar een DBC-diagnosetypering zijn opgenomen. Bij een nevendiagnose zal geen afleiding naar een DBC-diagnosetypering zijn opgenomen. Bij elke diagnoseterm – hoofd- of nevendiagnose – is een afleiding naar ICD-10 opgenomen.​

Diagnosethesaurus
Waarvoor kan een medisch specialist de Diagnosethesaurus gebruiken?

De arts gebruikt de Diagnosethesaurus om een hoofd- of een nevendiagnose gestructureerd vast te leggen in het EPD van de patiënt, in klinisch relevante termen. Dit kan het vastleggen van de diagnose in vrije tekst (deels) vervangen. Vervolgens wordt de DBC-diagnosetypering geautomatiseerd afgeleid van de vastgestelde diagnoseterm; bij meervoudige afleidingen zal de arts de juiste afleiding moeten kiezen. Tot slot wordt ook de ICD-10 geautomatiseerd afgeleid van de gekozen hoofd- of nevendiagnose.​

Diagnosethesaurus
Ik wil graag een term of afleiding in de Diagnosethesaurus laten aanpassen. Hoe doe ik dit?

Op deze pagina leest u in welke gevallen u een wijzigingsverzoek kunt indienen en hoe u dat doet.​​

Diagnosethesaurus
Waarom worden wijzigingen niet met terugwerkende kracht ingevoerd?

​​Wijzigingen krijgen als begindatum altijd de eerste dag van de eerstvolgende maand na de laatste uitlevering. De einddatum van een concept, term of afleiding is de laatste dag van de maand van de laatste uitlevering.​

Voor registratie in de klinische praktijk zou het doorvoeren van terugwerkende kracht mutaties wellicht wenselijk zijn. Echter kunnen automatisch doorgevoerde terugwerkende kracht mutaties veel problemen in IT-systemen veroorzaken, zeker bij het muteren van afleidingen van al afgesloten subtrajecten. Daarom zal DHD bij uitleveringen waarbij mutaties zijn doorgevoerd die eigenlijk in het verleden al in werking hadden mogen treden, dit expliciet aangeven in de release notes. Zo kan een ziekenhuis er altijd voor kiezen om zelf handmatig benodigde aanpassingen in dossiers door te voeren.

Diagnosethesaurus
Hoe is de lateraliteit gewaarborgd in de Diagnosethesaurus?

In uitleverformaat 4.0 van de thesauri kunnen voor lateraliteit de volgende waarden worden geselecteerd: ‘Altijd van toepassing’, ‘Mogelijk van toepassing’, ‘Nooit van toepassing’, ‘Links’ (indien altijd een linkszijdige diagnose of verrichting), ‘Rechts’ (indien altijd een rechtszijdige diagnose of verrichting), ‘Beiderzijds’ (indien altijd een bilaterale diagnose of verrichting) of 'Niet bepaald'. Hoe dit in de interface aan de gebruiker wordt getoond, is afhankelijk van de gebruikte software.

Diagnosethesaurus
Ik kan een voorkeursterm niet vinden in de Diagnosethesaurus

Mogelijk zoekt u op een manier die niet overeenkomt met hoe de voorkeursterm in de Diagnosethesaurus is opgenomen. Voor uitgebreidere zoekmogelijkheden in de Verrichtingen- en Diagnosethesaurus hebben wij de T-Rex ontwikkeld. Met de T-Rex kunt u alle voorkeurstermen in de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus vinden die een (deel van een) woord van uw zoekopdracht bevatten. U vindt de T-Rex hier

Vindt u de voorkeursterm alsnog niet, dan komt de diagnose mogelijk niet voor in de Diagnose​thesaurus. In dat geval kunt u onder bepaalde voorwaarden een wijzigingsverzoek aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Diagnosethesaurus

Diagnosethesaurus

Wij adviseren medisch specialisten om elke door de Diagnosethesaurus voorgestelde DBC-diagnose kritisch te bezien en indien nodig deze te overschrijven met de juiste DBC-diagnose. Mocht dit gebeuren, koppel dit dan terug aan de zorgadministratie in uw ziekenhuis en aan uw wetenschappelijke vereniging, zodat hierop een wijziging van de Diagnosethesaurus kan worden aangevraagd.

Na het implementeren van de Diagnosethesaurus is het aan te raden dat het betreffende specialisme, samen met de zorgadministratie, de eerste maanden monitort of een verschuiving van DBC-diagnosen plaatsvindt ten opzichte van de maanden voor de implementatie. Opvallende verschuivingen kunnen een aanleiding zijn om de afleiding naar de DBC-diagnose nader te bezien.

Daarnaast is het zinvol dat het specialisme afspreekt met de zorgadministratie dat medisch codeurs steekproefsgewijs controles en eventuele correcties uitvoeren op de afgeleide ICD-10 codes. Verbeteringen kunnen leiden tot een wijzigingsvoorstel.​

Tot slot kan het specialisme overwegen om met de vakgroep de referentietermen te doorlopen die de Diagnosethesaurus aanbiedt, om te bepalen welke termen in de praktijk het meest worden gebruikt. Deze kunnen bij de implementatie van de Diagnosethesaurus in het EPD worden toegevoegd aan een favorietenlijst. Hiermee wordt het kiezen van een referentieterm – en daarmee het afleiden van DBC-diagnose en ICD-10 code – versneld.

Laatst gewijzigd: september 2017
​In het verleden bleek af en toe onduidelijkheid te bestaan over het doel van de Diagnosethesaurus. Sommige toekomstige gebruikers leefden in de veronderstelling dat de Diagnosethesaurus er vooral is voor registratie van de ICD-10 of de financiële registratie. En dat medisch specialisten daarmee verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele fouten bij die registratie. Dat is nadrukkelijk niet het geval.

Het doel van de Diagnosethesaurus is de arts te ondersteunen bij het eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik. De Diagnosethesaurus maakt het eenduidig registreren van de klinisch relevante diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk. De kwaliteit van de output hangt af van alle schakels in de keten: EPD – Diagnosethesaurus – arts – zorgadministrateur – medisch codeur – beheerder EPD – ICT. Elke schakel in deze keten, dus niet alleen de arts, heeft in die keten zijn eigen verantwoordelijkheid. De uiteindelijke output is dus niet de verantwoordelijkheid van de arts.​
Laatst gewijzigd: september 2017

​Dezelfde diagnoseterm kan bij meerdere specialismen voorkomen. Als de diagnose bij bijvoorbeeld het specialisme Cardiologie tot de hoofddiagnose behoort, zal er altijd een afleiding naar een DBC-diagnosetypering zijn opgenomen. Bij een nevendiagnose zal geen afleiding naar een DBC-diagnosetypering zijn opgenomen. Bij elke diagnoseterm – hoofd- of nevendiagnose – is een afleiding naar ICD-10 opgenomen.​

Laatst gewijzigd: september 2017

De arts gebruikt de Diagnosethesaurus om een hoofd- of een nevendiagnose gestructureerd vast te leggen in het EPD van de patiënt, in klinisch relevante termen. Dit kan het vastleggen van de diagnose in vrije tekst (deels) vervangen. Vervolgens wordt de DBC-diagnosetypering geautomatiseerd afgeleid van de vastgestelde diagnoseterm; bij meervoudige afleidingen zal de arts de juiste afleiding moeten kiezen. Tot slot wordt ook de ICD-10 geautomatiseerd afgeleid van de gekozen hoofd- of nevendiagnose.​

Laatst gewijzigd: mei 2017

Op deze pagina leest u in welke gevallen u een wijzigingsverzoek kunt indienen en hoe u dat doet.​​

Laatst gewijzigd: juli 2019

​​Wijzigingen krijgen als begindatum altijd de eerste dag van de eerstvolgende maand na de laatste uitlevering. De einddatum van een concept, term of afleiding is de laatste dag van de maand van de laatste uitlevering.​

Voor registratie in de klinische praktijk zou het doorvoeren van terugwerkende kracht mutaties wellicht wenselijk zijn. Echter kunnen automatisch doorgevoerde terugwerkende kracht mutaties veel problemen in IT-systemen veroorzaken, zeker bij het muteren van afleidingen van al afgesloten subtrajecten. Daarom zal DHD bij uitleveringen waarbij mutaties zijn doorgevoerd die eigenlijk in het verleden al in werking hadden mogen treden, dit expliciet aangeven in de release notes. Zo kan een ziekenhuis er altijd voor kiezen om zelf handmatig benodigde aanpassingen in dossiers door te voeren.

Laatst gewijzigd: september 2017

In uitleverformaat 4.0 van de thesauri kunnen voor lateraliteit de volgende waarden worden geselecteerd: ‘Altijd van toepassing’, ‘Mogelijk van toepassing’, ‘Nooit van toepassing’, ‘Links’ (indien altijd een linkszijdige diagnose of verrichting), ‘Rechts’ (indien altijd een rechtszijdige diagnose of verrichting), ‘Beiderzijds’ (indien altijd een bilaterale diagnose of verrichting) of 'Niet bepaald'. Hoe dit in de interface aan de gebruiker wordt getoond, is afhankelijk van de gebruikte software.

Laatst gewijzigd: januari 2019

Mogelijk zoekt u op een manier die niet overeenkomt met hoe de voorkeursterm in de Diagnosethesaurus is opgenomen. Voor uitgebreidere zoekmogelijkheden in de Verrichtingen- en Diagnosethesaurus hebben wij de T-Rex ontwikkeld. Met de T-Rex kunt u alle voorkeurstermen in de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus vinden die een (deel van een) woord van uw zoekopdracht bevatten. U vindt de T-Rex hier

Vindt u de voorkeursterm alsnog niet, dan komt de diagnose mogelijk niet voor in de Diagnose​thesaurus. In dat geval kunt u onder bepaalde voorwaarden een wijzigingsverzoek aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd: juli 2019