Rapport LBZ-indicatoren

​​​​​​​​​​

Waar kan ik het Rapport LBZ-indicatoren downloaden?

​​​Personen die gemachtigd zijn om het rapport te downloaden, vinden het via Mijn DHD​, onder 'Mijn downloads'.​ ​Zij ontvangen een e-mail wanneer het nieuwe rapport beschikbaar is.

Rapport-LBZ-indicatoren
Welke data liggen ten grondslag aan het Rapport LBZ-indicatoren?
DHD gebruikt de medische LBZ-data om te komen tot de resultaten in het Rapport LBZ-indicatoren. Een voorwaarde voor een betrouwbare berekening van de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio is dat de onderliggende data juist, volledig en tijdig geregistreerd zijn in de LBZ.
Rapport-LBZ-indicatoren
Hoe kan ik voor 1 juni de gevraagde gegevens aanleveren aan de IGJ?

U kunt de gegevens van uw ziekenhuis op twee manieren aanleveren:

  1. U kunt de gevraagde gegevens met betrekking tot de HSMR (voorlopig), OLO en Heropnamenratio zelf aanleveren. De voorlopige HSMR kan via de online vragenlijst van de IGJ worden aangeleverd, de OLO en Heropnamenratio kunnen via OmniQ worden aangeleverd.
  2. U kunt DHD machtigen om de HSMR (voorlopig) aan te leveren. Dit kunt u in de online vragenlijst van de IGJ aangeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Rapport-LBZ-indicatoren
Hoe kan ons ziekenhuis de resultaten van dit rapport verder analyseren en verbeterpunten formuleren?

U kunt het Excelbestand met de onderliggende microgegevens op opnameniveau analyseren. U ontvangt tezamen met het Rapport LBZ-indicatoren een Excelbestand met de onderliggende microgegevens op opnameniveau. Met dit Excelbestand kunnen de opnamen die een bijdrage hebben geleverd aan een eventueel hogere HSMR (voorlopig), OLO en/of Heropnamenratio worden opgespoord.

DHD biedt het online analyse-instrument Hospital Data Viewer (HDV) aan waarmee u effectieve en doelgerichte analyses kunt maken door middel van een selectie van dossiers op basis van de HSMR, OLO en/of Heropnamenratio. Ga naar deze pagina voor meer informatie.

Heeft u vragen over de HSMR, OLO en Heropnamenratio, over de cijfers van uw ziekenhuis, over de Hospital Data Viewer of over ondersteuning bij het uitvoeren van dossieronderzoek, neem dan contact met ons op.

Rapport-LBZ-indicatoren

Rapport-LBZ-indicatoren

​​​Personen die gemachtigd zijn om het rapport te downloaden, vinden het via Mijn DHD​, onder 'Mijn downloads'.​ ​Zij ontvangen een e-mail wanneer het nieuwe rapport beschikbaar is.

Laatst gewijzigd: april 2018
DHD gebruikt de medische LBZ-data om te komen tot de resultaten in het Rapport LBZ-indicatoren. Een voorwaarde voor een betrouwbare berekening van de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio is dat de onderliggende data juist, volledig en tijdig geregistreerd zijn in de LBZ.
Laatst gewijzigd: april 2018

U kunt de gegevens van uw ziekenhuis op twee manieren aanleveren:

  1. U kunt de gevraagde gegevens met betrekking tot de HSMR (voorlopig), OLO en Heropnamenratio zelf aanleveren. De voorlopige HSMR kan via de online vragenlijst van de IGJ worden aangeleverd, de OLO en Heropnamenratio kunnen via OmniQ worden aangeleverd.
  2. U kunt DHD machtigen om de HSMR (voorlopig) aan te leveren. Dit kunt u in de online vragenlijst van de IGJ aangeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Laatst gewijzigd: april 2018

U kunt het Excelbestand met de onderliggende microgegevens op opnameniveau analyseren. U ontvangt tezamen met het Rapport LBZ-indicatoren een Excelbestand met de onderliggende microgegevens op opnameniveau. Met dit Excelbestand kunnen de opnamen die een bijdrage hebben geleverd aan een eventueel hogere HSMR (voorlopig), OLO en/of Heropnamenratio worden opgespoord.

DHD biedt het online analyse-instrument Hospital Data Viewer (HDV) aan waarmee u effectieve en doelgerichte analyses kunt maken door middel van een selectie van dossiers op basis van de HSMR, OLO en/of Heropnamenratio. Ga naar deze pagina voor meer informatie.

Heeft u vragen over de HSMR, OLO en Heropnamenratio, over de cijfers van uw ziekenhuis, over de Hospital Data Viewer of over ondersteuning bij het uitvoeren van dossieronderzoek, neem dan contact met ons op.

Laatst gewijzigd: januari 2019