Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle kwaliteitsindicatoren 2021 weer aan- en doorgeleverd

Zeg je kwaliteitsindicatoren, dan zeg je OmniQ! Tussen januari en mei van elk jaar zijn ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen druk bezig met de aanlevering van deze indicatoren. Op 14 april leverden 90 instellingen de indicatoren voor de Transparantiekalender aan en bijna 50 instellingen de sets van Inzicht in Revalidatie. Op 31 mei sloten 80 ziekenhuizen de aanlevering van de Basisset MSZ via OmniQ af.

Ook leverden 53 instellingen gewijzigde antwoorden aan voor de klantpreferentievragen. Deze worden sinds een paar jaar apart uitgevraagd en vervolgens doorgeleverd naar Patiëntenfederatie Nederland. Alleen al de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland en de Basisset MSZ van de IGJ betreffen samen meer dan 1.300 ingevulde kwaliteitsindicatoren per instelling.

Herkenbare, gecoördineerde werkwijze voor alle instellingen

Met OmniQ beschikken de instellingen over een centraal portaal waar zij alle gevraagde indicatoren kunnen aanleveren. Nadat de aanleverdeadlines zijn behaald, zorgt DHD voor de doorlevering van de betreffende sets naar het Zorginstituut, Revalidatie Nederland, de IGJ, de Patiëntenfederatie Nederland, Soncos en Zorgverzekeraars Nederland. De servicedesk van DHD staat tijdens kantoordagen paraat om alle vragen rondom de aanlevering te beantwoorden.

Gedurende het aanleverproces worden de indicatoren van diverse kwaliteitsregistraties – waaronder die van DICA, de NHR en de LROI – geïmporteerd in OmniQ. Dit voorkomt dubbele registratie voor de ziekenhuizen. Dit jaar zijn voor het eerst ook de Cataract-indicatoren geïmporteerd, op basis van de cataractregistratie die DHD voor het NOG faciliteert.

Inzicht in de indicatoren 2021

De indicatoren van de Transparantiekalender medisch-specialistische zorg (MSZ) en medisch-specialistische revalidatie (MSR), de Basisset MSZ en de interne set van Inzicht in Revalidatie komen in juni en juli als benchmark beschikbaar in SKI. In SKI ziet u welk deel openbaar is en voor welk deel u een account nodig heeft. Er is ook een Excel-bestand met de gegevens van de Basisset MSZ beschikbaar.

Doelen voor leren en verbeteren in de Basisset MSZ

Voor de Basisset MSZ is door de IGJ de afgelopen jaren een nieuwe lijn ingezet die steeds verder wordt uitgerold. Er wordt steeds meer gewerkt met het uitvragen van verbeterdoelen, waarbij de nadruk ligt op leren van elkaar en verbeteren. Deze verbeterdoelen moeten onderdeel gaan uitmaken van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) van elke instelling. Het aantal verbeterdoelen voor 2021 was vijf. Voor komend registratiejaar worden er drie aanvullende verbeterdoelen verwacht.

Klantpreferentievragen

Om de administratiedruk te verlagen is vanaf 2020 afgesproken dat de klantpreferentievragen nog maar eens per drie jaar worden gewijzigd door de Patiëntenfederatie. De klantpreferentievragen worden dus wel jaarlijks uitgevraagd, maar de set wordt maar eens in de drie jaar herzien. De eerstvolgende wijzigingen zullen voor verslagjaar 2023 plaatsvinden. Zo krijgt uw ziekenhuis niet meer te maken met jaarlijks wisselende vragen. De antwoorden worden zoveel mogelijk door DHD geprefilled, waardoor antwoorden tussentijds alleen hoeven te worden aangepast als er daadwerkelijk iets verandert in uw ziekenhuis.

Voorbereidingen registratiejaar 2022

Instellingen hebben een enquête ontvangen om het proces rondom OmniQ te evalueren en verbeterwensen kenbaar te maken. Achter de schermen wordt het portaal vervolgens weer klaargemaakt voor het aanleveren van de indicatoren van registratiejaar 2022. OmniQ-gebruikers worden in het najaar geïnformeerd over een nieuwe gebruikersdag, waarin de tool en nieuwe ontwikkelingen worden besproken en ervaringen met elkaar kunnen worden uitgewisseld.

Vragen naar aanleiding van dit bericht?

Neem contact met ons op via 030 799 61 65 of info@dhd.nl.