Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

‘De HDV in 2025 is een HDV die...’

Vorige maand bespraken we tijdens een interactieve sessie met een groep gebruikers de (door)ontwikkelingen van de HDV. Samen schetsten we een toekomstbeeld van hoe het instrument er in 2025 zou moeten uitzien. Deze resultaten werden vertaald naar een aantal treffende visualisaties.

Verbeteringen HDV na vorige gebruikersdag

Karin Hekkert (informatieanalist DHD) demonstreert de nieuwe Triggertool die sinds december 2019 in de HDV is verwerkt. Deze vernieuwing was een grote wens van de gebruikers ter ondersteuning bij dossieronderzoek. Ook vertelt Karin over de nieuwe downloadmogelijkheid van de nevendiagnosen.

Janine Ghielen (informatieanalist DHD) laat vervolgens zien hoe ziekenhuizen aan de hand van verkeerdebeddagen en bestemming in de HDV verder inzicht kunnen krijgen in hun OLO en de doorstroom van patiënten. De verkeerdebedproblematiek is een actueel thema dat bij veel ziekenhuizen speelt. In februari weidde Zembla er nog een uitzending aan. Honderden patiënten die uitbehandeld zijn, blijven dagelijks in het ziekenhuis liggen omdat er elders geen plek voor ze is. We verwachten dat inzicht in de verkeerdebedproblematiek van belang blijft tijdens de coronacrisis.

Mogelijke doorontwikkelingen voor komend jaar

In de volgende ronde bespreken we een aantal doorontwikkelingen voor komend jaar, waarvan we er enkele op een rij hebben gezet:Doorontwikkeling: ComplicatiemonitorIn Australië is een lijst opgesteld van complicaties die tijdens een ziekenhuisverblijf zijn opgetreden en mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. Karin legt uit dat deze complicaties tijdens opname ook in de LBZ worden vastgelegd met behulp van de C-code. Deze gegevens zouden we meer inzichtelijk kunnen maken door middel van een aparte monitor in de HDV met de bekende tabbladen, zoals doorsnede naar maand of diagnosegroep. Maarten Zaal (informatieanalist DHD) geeft aan dat benchmarking hierbij niet zinvol is, omdat ziekenhuizen complicaties niet op dezelfde manier vastleggen. De complicatiemonitor zou wel heel geschikt zijn voor interne monitoring. Ziekenhuizen kunnen op deze manier inzicht krijgen in mogelijke afwijkingen over de tijd.

Doorontwikkeling: Sterfte na ontslag

Sjoukje gaat vervolgens in op de voordelen van een nieuwe HSMR-indicator waarin sterfte na ontslag is meegenomen. Deze nieuwe indicator zou als aanvulling op de huidige HSMR in een extra tabblad in de HSMR-monitor kunnen komen. Dit geeft ziekenhuizen een extra handvat om hun huidige sterftecijfers beter te kunnen begrijpen. Nu nog is het HSMR-cijfer afhankelijk van het ontslag- en verwijsbeleid van de ziekenhuizen en daardoor niet altijd goed te duiden. Als voorbeelden haalt ze het verwijsbeleid bij CVA en het ontslagbeleid bij palliatieve zorg aan. Door sterfte na ontslag mee te nemen in het sterftecijfer hebben verschillen tussen ziekenhuizen hierin minder effect op de cijfers, en krijgen ziekenhuizen belangrijke informatie over wat er met hun patiënten gebeurt na ontslag. Aan het toevoegen van deze extra indicator aan de HDV kleeft wel een aantal nadelen. De monitoring van de na ontslag overleden patiënten zal achterlopen bij die van de in het ziekenhuis overleden patiënten. En de interpretatie van verschillen tussen de huidige HSMR en de nieuwe indicator is niet eenvoudig. Bovendien is intern dossieronderzoek op basis van patiënten die buiten het ziekenhuis zijn overleden al snel onhaalbaar.

De nieuwe indicator moet volgens Sjoukje dan ook vooral worden gebruikt om een beter gesprek aan te kunnen gaan met de zorgprofessionals en voor het maken van een betere selectie van dossiers op basis van de huidige HSMR. Vooralsnog zijn de meningen over een nieuwe HSMR verdeeld. De deelnemers vrezen dat de nieuwe indicator veel extra werk zal opleveren.

Andere doorontwikkelingen
Naast de complicatiemonitor en de nieuwe sterfte-indicator is er een aantal mogelijke andere doorontwikkelingen voor komend jaar:

  • Autorisatie: Het kunnen toekennen van lees- en schrijfrechten aan gebruikers.
  • Beter inzicht in de heropname: het verkrijgen van meer inzicht door informatie van de heropnamen makkelijker te combineren met informatie van de indexopnamen op patiëntniveau.
  • Ongecodeerde opnamen: door opnamen die nog niet zijn voorzien van diagnosecodes al wel beschikbaar te maken binnen de HDV, kan sneller dossieronderzoek worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij overleden patiënten.
  • Het toevoegen van een verrichtingentabblad: het toevoegen van een tabblad om gegevens te kunnen filteren op basis van verrichtingen (naast de bekende filters zoals maand, diagnosegroep, et cetera).
  • Het labelen van ic-opnamen: ziekenhuizen leggen ic-opnamen onder verschillende specialismen vast. Door ic-opnamen te labelen en eruit te filteren, zijn uitkomsten op het niveau van specialisme niet meer afhankelijk van verschillen in de vastlegging van ic.

En de meeste punten gaan naar…
De deelnemers kunnen via een formulier achteraf aangeven welke ontwikkelpunten de meeste prioriteit moeten krijgen. Dit doen ze door punten toe te kennen aan de ontwikkelpunten. In totaal kan iedere deelnemer 100 punten verdelen. 9 deelnemers van 9 verschillende ziekenhuizen hebben het formulier ingevuld. Zie onderstaand beeld voor de uitslag:

De deelnemers geven inzicht in ic-opnamen, de complicatiemonitor en ongecodeerde opnamen als belangrijkste doorontwikkelingen aan voor komend jaar.

e-triggers: minder effort, meer opbrengst

Hein Muller (oud-internist, nu werkzaam als toezichthouder in het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en expert op het gebied van dossieronderzoek) geeft een voorzetje voor de toekomstige HDV. Hij laat zien dat er momenteel internationaal veel onderzoek naar e-triggers wordt gedaan. Met behulp van e-triggers is het mogelijk om dossieronderzoek effectiever te maken.

Hein geeft aan dat hij samen met de ziekenhuizen wil onderzoeken in hoeverre e-triggers kunnen helpen bij een effectievere selectie van interessante dossiers. Ook aan de HDV zijn vorig jaar e-triggers toegevoegd. Deze automatisch gedetecteerde triggers zijn gebaseerd op de triggers van de IHI Global Triggertool. Voor komend jaar zullen we in samenwerking met de ziekenhuizen kijken of we de e-triggers verder kunnen uitbreiden naar mogelijke aanwijzingen voor hiaten in de zorgprocessen.

De HDV in 2025

Voor het laatste deel wordt de groep opgesplitst in drie kleinere groepen. Met behulp van brainwriting wordt iedereen aangemoedigd om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over de HDV in 2025. De deelnemers brengen onder andere het volgende in:

  • De HDV is een instrument om de kwaliteit van zorg te waarborgen op verschillende zorgniveaus door verschillende typen gebruikers.
  • De gebruikte terminologie sluit aan bij de taal van de specialist en sluit daarmee beter aan bij de werkvloer.
  • De HDV geeft ook inzicht in de zorgprocessen. Door gebruik te kunnen maken van aanvullende databronnen kunnen ziekenhuizen hun patiënten over de keten heen volgen.
  • De HDV beschikt over real-time data.
  • De HDV is tevens een medium om kennis te kunnen delen over de kwaliteit van de zorg (een soort kennisnet). Door de HDV mag je een kijkje in elkaars keuken nemen.

Aan Paul Micolo de uitdagende taak om al deze input te bundelen in één beeld over de HDV in 2025. Dat is volgens ons goed gelukt: