Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Invloed van COVID-19 op HSMR, OLO en Heropnamenratio 2020

​Ook dit jaar ontvangen ziekenhuizen weer een rapportage over de LBZ-indicatoren (eind mei) en een HSMR-rapport (eind september). Wel is er dit jaar een aanpassing vanwege de grote impact van COVID-zorg in de ziekenhuizen.

IGJ, NZa, CBS en DHD hebben gezamenlijk besloten dat de rapportages over registratiejaar 2020 alleen betrekking hebben op de reguliere zorg. Opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1 en U07.2) worden uitgesloten van de analyses. Ziekenhuizen dienen daarbij nog steeds hun uitkomsten met betrekking tot de reguliere zorg te rapporteren aan de IGJ en NZa.

Bijzondere context van belang

2020 was een speciaal jaar waarin de zorg flink ontregeld was (en dat is dit jaar nog steeds het geval). Daarom zal bij de interpretatie de specifieke context van het individuele ziekenhuis in ogenschouw worden genomen, ook bij beoordeling door de IGJ.

Hoewel interpretatie en vergelijking van de 2020-cijfers lastiger zullen zijn, gaat het vooral om wat ziekenhuizen op basis van de cijfers kunnen leren. Daarnaast kunnen cijfers het beginpunt zijn van een gesprek, of een verhaal ondersteunen.

In samenspraak met DHD gaat het CBS bij de update van het HSMR-model na in hoeverre de afschaling van de zorg de (H)SMR’s van ziekenhuizen heeft beïnvloed, voor zover dit mogelijk is. De opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 worden uitgesloten van de analyses, omdat eerst verdere verdieping bij deze groep nodig is. In de toekomst wordt deze groep wel weer meegenomen in de berekeningen. Of COVID-19 als nevendiagnose als factor wordt toegevoegd aan het HSMR-model 2020 wordt nog door het CBS onderzocht.

Datacriteria en aanlevering aan de LBZ

Contactpersonen krijgen de rapportages toegestuurd als de data van hun ziekenhuis voldoen aan de relevante criteria voor de berekening van de indicatoren. Er verandert daarbij niets ten aanzien van de aanlevering van de opnamen aan de LBZ. Ziekenhuizen dienen ook opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 volledig gecodeerd aan te leveren. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Patiëntenzorg & Kwaliteit van DHD.