Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Inzicht in acute zorg met nieuwe monitor

De in de STZ samenwerkende topklinische ziekenhuizen hebben vanaf vandaag inzicht in de acute zorgdata via een nieuwe online monitor. De inzichten kunnen zij gebruiken voor het optimaal inrichten van de acute zorg. De Monitor acute zorg is door DHD ontwikkeld op initiatief van de STZ. Mogelijk komt de monitor binnenkort beschikbaar voor alle ziekenhuizen; de STZ en NVZ zijn hierover met elkaar in gesprek.

Aansluiting bij strategisch thema

‘24/7 topklinische en complexe acute zorg’ is een van de strategische thema’s van de STZ. De STZ-monitor acute zorg topklinische ziekenhuizen is ontwikkeld om de ziekenhuizen in staat te stellen feitelijke data rond acute zorg te verkrijgen. De monitor wordt de komende tijd onder andere gebruikt als stuurinformatie voor de ziekenhuizen. Ook is het mogelijk om regiobeelden op te bouwen. Onderling kunnen de ziekenhuizen de inzichten gebruiken om ervaringen en best practices uit te wisselen.

‘De STZ-monitor acute zorg topklinische ziekenhuizen biedt belangrijke ondersteuning bij het uitwisselen van goede voorbeelden en leren van elkaar en staat ten dienste van het verbeteren van de organisatie en de kwaliteit van zorg.’
Jan van Dam, beleidsadviseur 24/7 topklinische en complexe acute zorg bij de STZ

Samen met de STZ is bepaald welke onderwerpen in beeld worden gebracht. De monitor toont onder andere het aantal en aandeel acute opnamen en geeft inzicht in de verrichtingen die gerelateerd zijn aan acute zorg. Denk hierbij aan SEH-verrichtingen, operatieve verrichtingen en bevallingen. Ook IC-opnamen en een selectie van overige spoedzorgverrichtingen zijn in de monitor te zien.

Vergelijken en inzoomen

Alle cijfers van het eigen ziekenhuis kunnen worden vergeleken met de gemiddelde cijfers van de algemene ziekenhuizen, umc’s en topklinische ziekenhuizen. Voor specifiekere inzichten kan de informatie verder worden gefilterd op bijvoorbeeld specialisme, diagnose(groep), leeftijdsgroep van patiënten en/of specifieke zorgactiviteiten.

De LBZ als databron

De data in de monitor zijn afkomstig uit het medische deel van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). De monitor wordt wekelijks bijgewerkt op basis van nieuw beschikbare data die door de ziekenhuizen worden aangeleverd.

Toegang tot de STZ-monitor acute zorg topklinische ziekenhuizen

De toegang tot de monitor wordt in elk STZ-ziekenhuis via een zorgvuldig proces geregeld. De door de raad van bestuur aangestelde lokaal beheerder draagt zorg voor de naleving van dit proces. Voor meer informatie over toegang kunt u contact opnemen met de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Onze servicedesk vertelt u graag wie dit is.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de mogelijkheden van de STZ-monitor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande button.

Contact