Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Koppeling rondom hergebruik data voor kwaliteitsregistraties

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) en DHD hebben in opdracht van de ziekenhuizen een samenwerking gerealiseerd rondom hergebruik van al beschikbare data uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Dit kan ziekenhuizen een aanzienlijke vermindering van de registratielast en meer inzicht in de kwaliteit van zorg opleveren. De eerste koppeling richt zich op de monitoring van patiënten die een dotterbehandeling of bypassoperatie hebben ondergaan.

Jaarlijks vinden in de Nederlandse hartcentra circa 40.000 dotterbehandelingen en ongeveer 7.000 bypassoperaties plaats. Om de kwaliteit van zorg te bewaken en waar mogelijk te verbeteren, worden binnen de registratiecommissies van de NHR verschillende indicatoren gemonitord en besproken. Een van de indicatoren is of deze patiënten tot 30 dagen (in het geval van een dotterbehandeling) of 5 jaar (bij een bypassoperatie) na de behandeling een nieuw hartinfarct hebben gehad.

Door de opname en diagnoseregistratie van de LBZ te koppelen aan de kwaliteitsregistratie willen partijen deze kwaliteitsinformatie zonder registratielast in beeld brengen. Daarna kan deze werkwijze ook voor andere indicatoren worden gehanteerd.

Artsen in de registratiecommissies gebruiken de informatie om de kwaliteit van zorg waar mogelijk te verbeteren. Volgens directeur-bestuurder Dennis van Veghel van de NHR is het daarbij essentieel dat de data van hoge kwaliteit zijn. ‘Een dotterbehandeling of bypassoperatie wordt uitgevoerd met het oog op gezondheid van de patiënt nu en in de toekomst. Daarom willen artsen zicht hebben op de lange-termijn uitkomsten.’

Vermindering registratielast

Een complicerende factor is dat een patiënt zich met een myocardinfarct kan melden in een ander ziekenhuis dan waar hij geopereerd was. De inzichten in het aantal myocardinfarcten in de follow-up zijn er al wel, maar niet voor alle ziekenhuizen. Bovendien brengt de huidige werkwijze veel registratielast met zich mee. Ziekenhuizen sturen nu brieven met vragenlijsten naar de patiënten, waarvan ongeveer 80% wordt beantwoord. Medewerkers van de hartcentra controleren bij andere instellingen in de regio of deze en overige patiënten bij hen opgenomen zijn geweest voor een myocardinfarct.

Kortom: veel handmatig werk. Daarom worden nu de LBZ-data van DHD gekoppeld aan de klinische registratie binnen de NHR, op een manier die juridisch gevalideerd en AVG-compliant is. Van Veghel: ‘Op die manier kan eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt welke patiënten nog met een diagnose myocardinfarct zijn opgenomen in een ziekenhuis. We zijn nu nader aan het onderzoeken of de informatie uit de LBZ voldoende overeenkomt met de historische informatie uit de klinische registratie.’

Vervolgstappen

Daarnaast wordt gekeken of de LBZ nog meer informatie bevat die door de registratiecommissies kan worden gebruikt om bestaande of nieuwe indicatoren zonder registratielast te meten. Gert-Jan van Boven, directeur van DHD, ziet de koppeling als een mooi startpunt voor verdere samenwerking. ‘Als stichting van en voor de ziekenhuizen is terugdringen van registratielast een van de speerpunten van DHD. Daarmee is deze koppeling een mooie stap en beogen DHD en NHR ook rondom andere databronnen koppelingen te maken waarbij FAIR*-data centraal staan. Behalve dat het voor de kwaliteitsregistratie van de NHR tijdsbesparingen oplevert, kunnen zorginstellingen bepaalde gegevens bijvoorbeeld ook hergebruiken voor de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland.’


*FAIR staat voor Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar), en wordt algemeen geaccepteerd als wenselijk principe voor state of the art datamanagement.