Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Medische data LBZ 2021 compleet

​75 ziekenhuizen sloten op 30 april registratiejaar 2021 van de medische LBZ af. Samen registreerden zij bijna 1,6 miljoen klinische opnamen en langdurige observaties, 293 miljoen verrichtingen en ruim 10 miljoen diagnosen. Zowel de ziekenhuizen als DHD leveren jaarlijks veel inspanningen om het registratiejaar volledig, tijdig en kwalitatief goed af te sluiten.

Waarom tijdig afsluiten?

Op basis van de medische data uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) worden de indicatoren voor sterfte (HSRM en SMR’s), onverwachte lange opnameduur (OLO) en heropnamen (Heropnamenratio) berekend. De peildatum voor het berekenen van deze LBZ-indicatoren is 1 mei.

Ziekenhuizen ontvingen op 16 mei het digitale Rapport LBZ-indicatoren. DHD importeert de OLO en Heropnamenratio bovendien voor elk ziekenhuis in OmniQ ten behoeve van de Basisset MSZ van de IGJ. Eind september ontvangen de ziekenhuizen het HSMR-rapport. Vanuit de NZa zijn ziekenhuizen verplicht om de sterftecijfers over 2021 uiterlijk op 31 december 2022 op hun website te publiceren.

Bron voor onderzoek en beleid

De medische LBZ-data zijn een betrouwbare bron voor maatschappelijk relevant onderzoek en het maken van landelijk beleid ten behoeve van onder andere de volksgezondheid, gezondheidszorg en verkeersveiligheid. Op het moment dat een registratiejaar is afgesloten, is er weer een volledig nieuwe dataset beschikbaar voor deze doeleinden. Jaarlijks vragen diverse partijen de nieuwste dataset (en ook datasets uit eerdere jaren) op. Ook verzorgt DHD voor de ziekenhuizen elk jaar de wettelijk verplichte aanlevering van (een gedeelte van) de LBZ-data aan diverse instanties, waaronder het CBS. Meer informatie over het aanvragen van data vindt u hier.

Volledigheid en datakwaliteit

Wij stimuleren de ziekenhuizen om de volledigheid en kwaliteit van hun data elk jaar verder te verbeteren. Ziekenhuizen die gedurende het jaar al alert zijn op afwijkingen en fouten, zijn in de periode van de jaarafsluiting minder tijd kwijt met het herstellen en heraanleveren van de data.

Er is een breed scala aan controles beschikbaar die we via diverse middelen ter beschikking stellen:

  • Na elke LBZ-aanlevering wordt automatisch een technische controle uitgevoerd op de aangeleverde bestanden. De verwerkingsverslagen, met hierin de geconstateerde integriteitsfouten, fouten en waarschuwingen, kunnen ziekenhuizen downloaden in Mijn DHD.
  • Voor het monitoren van de voortgang en kwaliteit van hun data kunnen ziekenhuizen 24/7 terecht in het LBZ-portaal. Met de detaildata die achter de grafieken zitten, kunnen aandachtspunten eenvoudig verder worden onderzocht.
  • We versturen twee keer per jaar een rapport met kwaliteitscontroles op 15 punten, als extra motivatie om met actiepunten aan de slag te gaan.
  • Er wordt gecontroleerd of de aantallen ontslagen patiënten en overleden patiënten per maand in de LBZ overeenkomen met de aantallen uit het datawarehouse van het ziekenhuis.
  • In de laatste fase van de jaarafsluiting maken we voor elk ziekenhuis een rapport met resterende fouten. Als deze fouten zijn opgelost, kan het ziekenhuis het jaar definitief afsluiten.

Aandachtspunt 2022: dienstverlening tussen ziekenhuizen onderling

Bij de jaarafsluiting van registratiejaar 2021 hebben we voor het eerst een controle uitgevoerd op het ontbreken van opnamen op basis van verrichtingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om verpleegdagen die niet aan een opname zijn gekoppeld. Hiermee hebben we opnamen die in de aanlevering ontbraken kunnen signaleren. Bij veel van de verpleegdagen bleek het echter ook om onderlinge dienstverlening tussen ziekenhuizen te gaan. In 2022 gaan we samen met de ziekenhuizen meer aandacht aan de registratie hiervan schenken.

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer weten over de LBZ? Neem dan contact met ons op.

Contact