Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwe inzichten tijdens spiegelbijeenkomst reuma

De data van 2020 zijn toegevoegd aan het DQRA-dashboard, het dashboard dat reumatologen inzicht geeft in de kwaliteit van zorg voor patiënten met reumatoïde artritis. De reumatologen van 30 deelnemende zorginstellingen wisselden hun inzichten eind november tijdens een spiegelbijeenkomst met elkaar uit om samen mogelijke verbeteringen te realiseren.

De aanlevering voor DQRA, de kwaliteitsregistratie rondom reumatoïde artritis van de Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR), liep van augustus tot medio oktober. De 30 zorginstellingen die dit jaar deelnemen konden via het Datahub-portaal gegevens zoals de DAS28-uitkomstmaten aanleveren. Deze gegevens zijn aangevuld met de LBZ-data die instellingen die zijn aangesloten bij de NVZ en NFU standaard al aanleveren om dubbele registratielast te voorkomen.

Reumatologen konden vanaf 15 november de data over registratiejaar 2020 in het DQRA-dashboard inzien. Naast informatie over het aantal patiënten met reumatoïde artritis in Nederland en het gemiddelde aantal contacten, bevat het dashboard ook waardevolle analyses over de behandeling met en dosering van dure geneesmiddelen, DAS28 en specifiek over de ontwikkeling van DAS28 gedurende de behandeling met een duur geneesmiddel. Deze informatie is in het dashboard zowel beschikbaar op landelijk niveau als op het niveau van de eigen instelling.

Figuur 1 - Overzichtspagina uit demo van het DQRA-dashboard met fictieve data

Tijdens de jaarlijkse spiegelbijeenkomst deelden de reumatologen van de deelnemende instellingen in vertrouwelijke sfeer hun uitkomsten. Met behulp van de analyses in het dashboard gingen ze het inhoudelijke gesprek aan over praktijkvariatie en kwaliteit van zorg. Door als vakgroepen reumatologie overeenkomsten, verschillen en opmerkelijke uitkomsten met elkaar te bespreken, kunnen gezamenlijk kwaliteits-bevorderende acties geformuleerd worden.

Deelname aan DQRA

Willen u en uw vakgroep reumatologie ook deelnemen? Stuur dan een mail naar de NVR. Meer informatie over de kwaliteitsregistratie leest u op deze pagina.