Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwe mogelijkheden voor eenduidige registratie

Maandag 20 december zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.22) en Verrichtingenthesaurus (2.20) gepubliceerd. In deze grootste uitlevering van het jaar zijn bijna 10.000 concepten gewijzigd, met nieuwe mogelijkheden en aanpassingen voor onder andere klinisch genetici, orthopeden en sportartsen. Ook is de RZ22c verwerkt.

Diagnosethesaurus

De meeste wijzigingen (9.362) vinden plaats in de Diagnosethesaurus. Op verzoek van de NFU en NVZ worden grote wijzigingen in de lijsten per 1 januari van het nieuwe jaar doorgevoerd. Welke wijzigingen er allemaal in deze decemberuitlevering zitten, leest u hieronder.

ORPHAcodes voor de registratie van zeldzame ziekten

In samenwerking en afstemming met de NFU, de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), Nictiz en Orphanet Nederland zijn de ORPHAcodes opgenomen in de Diagnosethesaurus. Het doel: eenduidige registratie van zeldzame ziekten voor meervoudig gebruik, zoals uitwisseling in Europese referentienetwerken.

De ORPHAcodes zijn gekoppeld aan 1.853 bestaande en 3.125 nieuwe diagnosetermen. Doordat de juiste ORPHAcode automatisch wordt afgeleid op basis van de vastgelegde diagnoseterm is er voor de medisch specialist geen extra registratielast. In het nieuwe jaar zijn de afleidingen ook zichtbaar in de T-Rex.

Herziening van diagnoselijst Klinische genetica

De VKGN is naar aanleiding van het ORPHA-project gestart met de herziening van de lijst voor Klinische genetica. Het overgrote deel van de nieuwe diagnosetermen die zijn voortgekomen uit het ORPHA-project, zijn nu gekoppeld aan Klinische genetica. Voor de reeds bestaande termen, die in het project niet gekoppeld zijn aan ORPHAcodes, is in de LBZ nagegaan of deze nog geregistreerd worden. In afstemming met de VKGN zijn vervolgens 2.569 termen verwijderd die overbodig zijn geworden en de afgelopen twee jaar ook al niet werden geregistreerd in de LBZ.

Kwaliteitsregistratie LROI: vulling vanuit de bron

Versie 3.22 van de Diagnosethesaurus maakt vulling van de kwaliteitsregistratie Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) vanuit de bron mogelijk. Hiervoor zijn onder meer 80 nieuwe termen opgenomen. In dit traject hebben we samengewerkt met de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Registratie aan de bron en de LROI. Ziekenhuizen die de verduurzaamde kwaliteitsregistratie willen implementeren, kunnen contact opnemen met de NOV.

Typeringslijst Sportgeneeskunde toegevoegd

De Sportgeneeskunde maakte altijd gebruik van de typeringslijsten van andere specialismen om zorg te declareren. Samen met de NZa heeft de wetenschappelijke vereniging voor Sportgeneeskunde nu een aparte typeringslijst voor Sportgeneeskunde ontwikkeld. Deze komt per 1 januari 2022 beschikbaar. Deze lijst is in samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde verwerkt in de Diagnosethesaurus zodat alle dbc’s bereikbaar zijn. De wijzigingen zijn terug te vinden in de was-wordt-lijst van Sportgeneeskunde.

Voor meer informatie over het afleiden naar zorgproducten op basis van de nieuwe dbc-typeringslijst van Sportgeneeskunde, verwijzen wij u naar de website van de NZa voor het bestand ‘20220101 Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ22’ (vanaf pagina 45) in de RZ22a, RZ22b en RZ22c.

Herziening van diagnoselijst Neurologie

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is de diagnoselijst van het specialisme herzien. Er zijn 272 termen ontkoppeld omdat deze overbodig waren. Voor veelgebruikte termen geeft de NVN waar mogelijk een passend alternatief (zie document ‘20211215 Revisie Neurologie - alternatieve diagnosetermen’ in Mijn DHD). Ook zijn 464 neurologische termen die bij de eerdere revisie in 2019 al ontkoppeld waren van het specialisme, nu definitief verwijderd. Deze termen werden de afgelopen twee jaar niet geregistreerd in de LBZ.

ICD-10

Op basis van de nieuwe versie van de ICD-10 (ICD-10-2021v2-C), gepubliceerd door het RIVM, zijn 4 nieuwe ICD-10-codes verwerkt in de Diagnosethesaurus. Zorg dat u eerst de nieuwe ICD-10-tabel inlaadt in het epd voordat u de Diagnosethesaurus bijwerkt.

Verrichtingenthesaurus

De conceptwijzigingen in de Verrichtingenthesaurus (345 in totaal) komen voort uit:

  • Wijzigingen naar aanleiding van de RZ22-release van de NZa. Er zijn nieuwe VT-termen opgenomen om zorgactiviteiten bereikbaar te maken en bij bestaande termen zijn wijzigingen in de zorgactiviteit-koppeling aangebracht.
  • Gewijzigde of nieuwe SNOMED CT-koppelingen.
  • Wijzigingsverzoeken van de ziekenhuizen.

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD.