Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Ongewenste gevolgen COVID-19-vaccinatie opgenomen in DT

De nieuwe ICD-10-code voor ongewenste gevolgen door COVID-19-vaccinatie is toegevoegd aan de nieuwe versie van de Diagnosethesaurus (3.20) die vandaag is uitgeleverd met de Verrichtingenthesaurus (2.18). In totaal zijn 1001 concepten gewijzigd, waarvan het grootste deel bestaat uit nieuwe SNOMED-CT-koppelingen. Tevens heeft een eenduidigheidsactie voor de Vereniging Dermatologie en Venereologie plaatsgevonden en zijn bij Neurologie koppelingen voor de lateraliteit veranderd.

Wijzigingen

Diagnosethesaurus
In de Diagnosethesaurus zijn 687 concepten gewijzigd. Een aanzienlijk deel van de wijzigingen (259) komt voort uit het Snomedificatieproces waarbij SNOMED-CT-koppelingen zijn gewijzigd of nieuw zijn toegevoegd.

Daarnaast is onlangs een nieuwe ICD-10-code gepubliceerd voor ongewenste gevolgen bij COVID-19-vaccinatie. Vanuit ziekenhuizen kwam het verzoek bij DHD om hier ook een term in de Diagnosethesaurus voor op te nemen. Dit heeft geleid tot de nieuwe term: ‘ongewenste gevolgen door COVID-19-vaccinatie’. Meer informatie hierover vindt u in de handreiking ‘Nieuwe diagnoseterm voor ongewenste gevolgen COVID-19-vaccinatie’ op Mijn DHD.

In samenwerking met de Wetenschappelijke Vereniging Dermatologie en Venereologie heeft een eenduidigheidsactie plaatsgevonden op diagnoses betreffende contacteczeem/contactdermatitis. Ter verduidelijking is een onderscheid gemaakt tussen “contactallergisch eczeem” en “irritatief contacteczeem” met de bijbehorende synoniemen. Op deze manier kan nauwkeuriger worden vastgelegd om welke variant het gaat en kunnen diagnoses makkelijker gevonden worden. Deze eenduidigheidsactie resulteerde in wijzigingen in 37 concepten.

In afstemming met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie is voor 153 concepten de bijbehorende lateraliteit gecorrigeerd. Hierdoor is bij het registreren van deze diagnosen in het epd geen extra klik meer nodig om aan te geven of de aandoening links/rechts/beiderzijds voorkomt, of dat dit niet van toepassing is.

De resterende wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen.

Verrichtingenthesaurus
In de Verrichtingenthesaurus zijn 314 concepten gewijzigd. Een aanzienlijk deel van de wijzigingen (239) komt voort uit het Snomedificatieproces. De overige wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen.

Uitleveringen en uitleverformaten

De Diagnose- en Verrichtingenthesaurus zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voordat u de bestanden downloadt, raden we aan bij uw leverancier na te vragen of het epd/zis dit uitleverformaat kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Verrichtingenthesaurus. Meer informatie over uitleverformaat 4.1 vindt u op deze pagina.

Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versie van de thesaurus is tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2021 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. In de tussenliggende (oneven) maanden kan de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.

Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld augustus 2020 ten opzichte van december 2020.