Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontwikkeling SMR-model voor COVID-19

Dit jaar hebben de LBZ-indicatoren over het afgelopen registratiejaar (2021) wederom alleen betrekking op de reguliere zorg. Wel gaat het CBS voor het eerst een specifiek SMR-berekeningsmodel ontwikkelen voor opnamen van patiënten met COVID-19.

Ieder jaar ontvangen ziekenhuizen eind mei de Rapportage LBZ-indicatoren (OLO, Heropnamenratio en voorlopige HSMR) en eind september het HSMR-rapport (met de definitieve HSMR-cijfers). Net als vorig jaar hebben IGJ, NZa, CBS en DHD besloten dat opnamen met hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1,U07.2 en U10.9) hier nog niet in worden meegenomen. Ziekenhuizen dienen hun LBZ-indicatoren over 2021 met betrekking tot de reguliere zorg te rapporteren aan de IGJ. Ook de definitieve (H)SMR-cijfers over 2021 die gepubliceerd moeten worden in het kader van de NZa-regeling betreffen alleen de reguliere zorg.

SMR-model voor COVID-19

Het CBS berekent dit jaar voor het eerst een SMR-model voor opnamen van patiënten met COVID-19. Hiervan worden geen uitkomsten per ziekenhuis geleverd en de cijfers worden dan ook niet meegenomen in de rapportages. Op basis van het CBS-model berekenen wij voor de ziekenhuizen een SMR voor COVID-19 en koppelen deze afzonderlijk in het najaar terug. Ziekenhuizen kunnen vanaf dan hun eigen sterftecijfers voor COVID-19 over de afgelopen jaren vergelijken met het landelijk gemiddelde, gecorrigeerd voor de kenmerken van opgenomen COVID-19-patiënten.

Daarna gaan we onderzoeken hoe ook de berekeningsmodellen van de OLO en de Heropnamenratio geschikt kunnen worden gemaakt voor COVID-19. Daarmee zien we registratiejaar 2021 als een overgangsjaar. Naar verwachting worden over registratiejaar 2022 opnamen voor COVID-19 wél geïncludeerd in de rapportages.

Datacriteria en aanlevering aan de LBZ

Contactpersonen krijgen de rapportages toegestuurd indien de data van hun ziekenhuis voldoen aan de relevante criteria voor de berekening van de indicatoren. Er verandert daarbij niets ten aanzien van de aanlevering van de opnamen aan de LBZ; ziekenhuizen dienen ook opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 volledig gecodeerd aan te leveren.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Inzicht & Innovatie van DHD.