Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Reumatologen leren en verbeteren met DQRA-dashboard

​Op 30 juni 2022 kwamen reumatologen (digitaal) bij elkaar om het DQRA-dashboard nader te bekijken. Dit dashboard geeft via verschillende visuele weergaven inzicht in de kwaliteit van zorg van patiënten met reumatoïde artritis en andere reumatologische aandoeningen. DHD heeft niet alleen de data geactualiseerd, maar ook nieuwe informatie beschikbaar gesteld om extra analyses te kunnen maken.

Databronnen

Het DQRA-dashboard is gebaseerd op de gelijknamige kwaliteitsregistratie van de Dutch Quality institute Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (DQiRMD), voorheen de Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR). De getoonde informatie is afkomstig uit twee databronnen:

  • De DAS28-uitkomstmaten (met onder andere uitkomsten van ziekteactiviteitsmetingen) en aanverwante gegevens die via de Datahub worden aangeleverd
  • De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, afgekort de LBZ (met onder andere het aantal patiënten en het gebruik van dure geneesmiddelen)

Actuelere data

In het dashboard worden data van 2017 t/m 2021 getoond. De data van 2021 zijn in juni toegevoegd. Instellingen zien hun eigen data en kunnen vergelijkingen maken met andere zorginstellingen (geanonimiseerd) en met landelijke cijfers.

De SKR heeft ervoor gekozen om vanaf 2022 twee keer per jaar data aan te leveren via het gebruiksvriendelijke Datahub-portaal van DHD (daarvoor betrof het een jaarlijkse aanlevering). Doordat de reumatologen sneller over de meest recente data beschikken, kunnen ze frequenter waardevolle analyses doen en leer- en verbeterpunten ook weer sneller doorvoeren in de reumazorg.

Inzicht in meer reumatologische aandoeningen

Tijdens de bijeenkomst op 30 juni werd de informatie in het dashboard toegelicht, waarbij extra aandacht uitging naar de nieuw toegevoegde informatie. In de vorige versie stond de aandoening reumatoïde artritis centraal, terwijl de nieuwe versie nu is uitgebreid met analyses van patiënten met andere reumatologische aandoeningen zoals artritis psoriatica en palindroom reuma.

Voor een deel van de zorginstellingen is het bovendien al mogelijk om te bekijken hoe de DAS28-ziekteactiviteit van patiënten zich ontwikkelt bij het gebruik van specifieke dure geneesmiddelen. Dit geeft de reumatologen veel nieuwe inzichten voor het evalueren en verbeteren van de zorg voor patiënten met reumatoïde artritis.

Ook werden tijdens de bijeenkomst een aantal ideeën voor toekomstige ontwikkelingen gepresenteerd en droegen de deelnemende reumatologen nieuwe ideeën aan. In overleg met de DQiRMD wordt hier vervolg aan gegeven.

Spiegelbijeenkomst november

In november 2022 vindt de jaarlijkse spiegelbijeenkomst (georganiseerd door de DQiRMD) weer plaats, waarbij reumatologen met elkaar in gesprek gaan over verschillen en overeenkomsten die zij zien in het DQRA-dashboard. Op basis van deze inzichten en gesprekken kunnen gezamenlijk kwaliteitsbevorderende acties worden geformuleerd.

Deelnemen aan de kwaliteitsregistratie DQRA?

35 zorginstellingen nemen deel aan de DQRA-registratie en hebben daarmee ook toegang tot het DQRA-dashboard. Wil uw vakgroep reumatologie ook deelnemen? Stuur dan een e-mail naar de NVR via dqra@nvr.nl Op de website van de NVR vindt u meer informatie over de kwaliteitsregistratie.