Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Eerste bijeenkomst gebruikersgroep VT succesvol

Nu geleidelijk steeds meer ziekenhuizen overstappen op de Verrichtingenthesaurus (VT), wordt het relevant om ervaringen met elkaar te delen. Vrijdag 24 juni kwam voor het eerst de gebruikersgroep VT bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en hergebruik en doorontwikkeling te bespreken.

​De acht ziekenhuizen die in de gebruikersgroep VT vertegenwoordigd zijn, hebben verschillende achtergronden. De een komt over van het CBV, de ander registreerde voorheen alleen ZA-codes. Enkele hebben ChipSoft als epd-leverancier, andere Epic. Ook is er veel variatie in de omvang van de instellingen. Deze verscheidenheid draagt eraan bij dat tijdens de eerste bijeenkomst het nodige van elkaar geleerd wordt.

Artsen stemmen voor de VT

Een van de besproken onderwerpen is de reden om over te stappen. Nu het verouderde CBV wordt uitgefaseerd, lijkt de VT de logische vervanger. Toch onderzochten enkele ziekenhuizen de optie om rechtstreeks ZA-codes te registreren. ‘Onze artsen stemden daar direct tegen’, vertelt een van de aanwezigen. ‘Zij zien duidelijk de toegevoegde waarde van goede, inhoudelijke vastlegging voor gebruik in onder andere het patiëntenportaal, ontslagbrieven en de vulling van zibs.’ Een voormalig ZA-ziekenhuis beaamt dat. ‘Wij zijn overgegaan omdat we nu specifiekere beschrijvingen hebben van wat we doen.’

Wel moesten artsen in de aanwezige ziekenhuizen soms wennen aan de thesaurustermen. Ook gaven zij aan bepaalde termen te missen of te specifiek te vinden. Wij moedigen ziekenhuizen aan deze feedback met DHD te delen, bijvoorbeeld door een wijzigingsverzoek in te dienen, zodat wij waar mogelijk verbeteringen kunnen doorvoeren.

Gunstig effect rondom kostprijzen

Andere voordelen werden tijdens en na de overgang zichtbaar. Zo vertelt een van de aanwezigen dat er een gunstig effect zichtbaar is met betrekking tot de kostprijsberekeningen. Bepaalde technieken zijn bijvoorbeeld duurder om uit te voeren dan andere, maar wel aan dezelfde ZA-code gekoppeld. Door niet langer rechtstreeks de ZA-code te registreren maar een heldere VT-term, kan toch onderscheid worden gemaakt tussen deze verrichtingen.

Nog een voordeel voor voormalige ZA-ziekenhuizen: bij een nieuwe NZa-release hoeft de Zorgadministratie niet meer zelf de wijzigingen in ZA-codes te bepalen, handmatig door te voeren en intern op de juiste manier te implementeren. Hierdoor hoeft ook minder afstemming plaats te vinden over de koppeling met andere modules en systemen zoals de OK. De VT-termen blijven immers gelijk, alleen de afleiding wijzigt. Daarnaast kwamen verschillende ziekenhuizen verouderde termen en foutieve koppelingen tussen CBV- en ZA-codes tegen tijdens de implementatie van de VT, die nu verleden tijd zijn.

Het vervolg

Het blijft uiteraard niet bij deze succesvolle bijeenkomst. De gebruikersgroep VT komt voortaan 3x per jaar bij elkaar om ervaringen te delen en samen over relevante actuele ontwikkelingen te spreken. Zo staan voor de volgende bijeenkomst onder andere de doorontwikkelpunten van de VT op de agenda.

Maakt uw ziekenhuis (binnenkort) ook gebruik van de VT en wilt u graag meedenken over het gebruik en toepassingen? Meld u dan aan voor de gebruikersgroep VT.