10 informatieproducten bedrijfsvoering

Do 26 juli 2018

DHD is opgericht in 2008 en viert dit jaar dus zijn 10-jarig bestaan! Daar staan we deze zomer bij stil aan de hand van top-10-lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst. 

Vandaag doen we dat aan de hand van 10 informatieproducten die u ondersteunen bij het maken van beslissingen over uw bedrijfsvoering. De andere artikelen in deze reeks vindt u via het menu links (of onderaan deze pagina als u in de mobiele weergave kijkt).

10jaarLOGO.PNG

10 informatieproducten ter ondersteuning van uw bedrijfsvoering


Onderhandelingen met zorgverzekeraars

Tijdens de jaarlijkse onderhandelingen met zorgverzekeraars komt u graag goed beslagen ten ijs. Hoe verhouden uw verkoopprijzen zich tot die van andere ziekenhuizen? Deze informatie vindt u in de verkoopprijzenbenchmark en contractafsprakenmonitor in het DHD-dashboard. 


1. Verkoopprijzenbenchmark 

Met de verkoopprijzenbenchmark kunt u de prijzen die uw ziekenhuis hanteert, vergelijken met andere ziekenhuizen. De benchmark geeft inzicht in de prijzen voor DBC-zorgproducten en los declarabele zorgactiviteiten, zowel op productniveau als groepsniveau. U kunt daarbij selecties maken op specialisme, productgroep en jaar. 

Verkoopprijzenbenchmark-groepsniveau.png

Verkoopprijzenbenchmark fictief ziekenhuis


2. Contractafsprakenmonitor

In dit onderdeel van het DHD-dashboard kunt u het percentage van de door uw ziekenhuis geleverde zorg die is vergoed door de zorgverzekeraars vergelijken met andere algemene, academische en topklinische ziekenhuizen. 


Strategische keuzes en businesscases 

Marktinformatie helpt u bij het maken van strategische keuzes en het onderbouwen van businesscases, zoals bij fusies, het openen van nieuwe locaties of het aannemen van specialisten. In het DHD-dashboard vindt u marktinformatie gebaseerd op de medische en financiële data die uw ziekenhuis aanlevert aan de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).


3. Landkaart met uw marktaandelen 

De marktinformatie is beschikbaar als interactieve landkaart. U kunt kiezen op basis van welk zorgtype u de marktaandelen wilt zien: DBC-zorgproducten (subtrajecten) of het aantal opnamen/polibezoeken. Door met uw muis te navigeren over de verschillende gemeenten, ziet u per gemeente uw marktaandeel, de adherentie, het aantal DBC’s of opnamen/polibezoeken, het aantal inwoners en de marktvolledigheid. 

Marktinformatie DHD-dashboard.PNG

Marktaandelen fictief ziekenhuis


4. Marktanalyses op basis van DBC-zorgproducten

Wilt u de marktinformatie op basis van de DBC-zorgproducten op een dieper niveau analyseren? Maak dan gebruik van de analysetool, waarmee u uw eigen analyses kunt maken op basis van uitgebreide selectiemogelijkheden. Voor nog diepgaandere analyses is er bovendien een download van de achterliggende gegevens beschikbaar.  


5. Verwijsgedrag huisartsen

De tool Verwijsgedrag huisartsen in het DHD-dashboard geeft u inzicht in het percentage verwijzingen door huisartsen naar uw ziekenhuis. Zo kunt u bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s of huisartsen analyseren. Het verwijsgedrag is beschikbaar als interactieve landkaart en als analysetool. 

In de landkaart ziet u op gemeente- en postcode4-niveau hoeveel procent van het totaal aantal verwijzingen naar uw ziekenhuis gaat. Gaat u aan de hand van de analysetool een slag dieper, dan kunt u ook op het niveau van individuele huisartsen overzichten maken. Per huisarts ziet u het aantal verwijzingen naar uw ziekenhuis afgezet tegen zijn/haar totaal aantal verwijzingen. 


Geneesmiddelenbeleid

Er gaat momenteel veel aandacht uit naar dure geneesmiddelen. Hoe houdt u grip op uw geneesmiddelenbeleid? De Geneesmiddelenmonitor ondersteunt u hierbij. 


6. Geneesmiddelenmonitor 

Met de Geneesmiddelenmonitor kunt u: 

  • inzicht verkrijgen in het gebruik en de kosten van dure geneesmiddelen in uw ziekenhuis ter verantwoording over het gevoerde beleid; 
  • uw ziekenhuis spiegelen aan het landelijke beeld of aan een vergelijkbare groep ziekenhuizen; 
  • onderhandelingen met zorgverzekeraars onderbouwen. 

Screenshot-Geneesmiddelenmonitor.png

Geneesmiddelenmonitor fictief ziekenhuis


Omzet en productie

Cijfers over de omzet en productie vindt u in de zorgprofielenbenchmark en twee rapportages: het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg en de Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen. 


7. Zorgprofielenbenchmark

Met de zorgprofielenbenchmark in het DHD-dashboard kunt u per zorgproduct bekijken welke zorg in uw ziekenhuis wordt verleend in vergelijking met andere ziekenhuizen. Door deze aantallen naast elkaar te leggen, kunt u de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg analyseren. Zo ziet u welke zorgactiviteiten zijn vastgelegd als onderdeel van de zorgproducten en -groepen en hoe vaak dit is gebeurd.


8. Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 

Het jaarlijks uitgebrachte Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg geeft u inzicht in de ontwikkelingen in de branche op het gebied van omzet en productie. In het rapport over verslagjaar 2016 werd extra aandacht besteed aan de vergrijzing en de kosten van dure geneesmiddelen. U kunt het rapport hier aanvragen. Aan het eind van dit jaar verschijnt het rapport over verslagjaar 2017. 


9. Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen

De Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen is de weerslag van de resultaten van een jaarlijkse enquête onder de Nederlandse ziekenhuizen en UMC’s. Daarbij wordt onder meer gevraagd naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. De rapportage biedt ondersteuning bij beleidsontwikkeling, planning, advisering en statistische publicaties.


Aan de slag!

We sluiten deze top-10 af met een heel handige manier om kennis te maken met de hierboven genoemde producten.   


DHD_Spoorwegmuseum-152.jpg10. Workshops en symposium

Zoals u in dit artikel heeft kunnen lezen, heeft u via DHD toegang tot een breed scala aan informatieproducten die u ondersteunen bij verschillende bedrijfsvoeringsprocessen in uw ziekenhuis. Om te leren werken met het DHD-dashboard organiseren wij regelmatig workshops waarin u een uitgebreide demo krijgt en vervolgens aan de slag gaat met het analyseren van uw eigen data. U kunt zich hier inschrijven voor de workshop. 

Ook nodigen wij u van harte uit voor het symposium ‘Op weg naar het nieuwe onderhandelen’ op 9 oktober. Op deze pagina vindt u alvast de eerste informatie. Het programma en de mogelijkheid om in te schrijven volgen binnenkort.  


Toegang tot de informatieproducten en meer informatie

Wilt u gebruikmaken van de hierboven genoemde producten? Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij DHD kunnen eenvoudig toegang krijgen. U kunt een account aanvragen via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit is of is er nog geen lokaal beheerder aangesteld? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de producten vindt u op deze pagina. Ook kunt u onze productgids downloaden of een gedrukt exemplaar aanvragen.

dhd spread gids vrijstaand 150dpi.jpg

Uw ervaring

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met DHD. Hoe lang kent u DHD al en wat is uw leukste of meest bijzondere herinnering? Laat het ons weten via dit formulier