10 inzichten geneesmiddelen

Do 30 augustus 2018

DHD is opgericht in 2008 en viert dit jaar dus zijn 10-jarig bestaan! Daar staan we deze zomer bij stil aan de hand van top-10-lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst.

Vandaag doen we dat door 10 manieren uit te leggen waarop u de Geneesmiddelenmonitor kunt gebruiken. De andere artikelen in deze reeks vindt u via het menu links (of onderaan deze pagina als u in de mobiele weergave kijkt).

10jaarLOGO.PNG 

10 manieren om uw geneesmiddelenbeleid te monitoren


In de zomer van 2017 is de Geneesmiddelenmonitor opgeleverd. Met dit initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en DHD kunt u het gebruik en de kosten van dure geneesmiddelen van uw ziekenhuis vergelijken met andere ziekenhuizen. 

GM DHD.png 

De informatie in de Geneesmiddelenmonitor is op twee niveaus beschikbaar: op visueel niveau in de vorm van grafieken en tabellen en op dieperliggend niveau in een analysetool. In dit artikel laten we 10 manieren zien waarop u relevante informatie uit het instrument haalt. 


1.

In een overzichtelijke staafdiagram kunt u zien welk percentage van de patiënten binnen uw instelling gebruikmaakt van dure geneesmiddelen en hoe zich dat verhoudt tot andere ziekenhuizen. Daarbij kunt u vergelijkingen maken met drie soorten ziekenhuizen:

  • Academische zorginstellingen
  • Algemene zorginstellingen
  • Topklinische zorginstellingen


2.

Naast de overzichten voor álle dure geneesmiddelen kunt u dezelfde gegevens ook voor één specifiek geneesmiddel oproepen. Daardoor kunt u nog gerichter zien op welke gebieden uw ziekenhuis mogelijk afwijkt. Dit levert waardevolle inzichten op met betrekking tot het medicatiebeleid in uw ziekenhuis.


3.

Wilt u enkel zien hoe vaak een bepaald duur geneesmiddel een bepaald specialisme, bijvoorbeeld Interne geneeskunde, is voorgeschreven? Maak dan gebruik van het specialismefilter. U kunt hiermee één, enkele of alle 31 specialismen selecteren.


4.

Wilt u op basis van een bepaalde aandoening zoeken? Filter dan op diagnosegroep. Binnen dit filter vindt u 148 diagnosegroepen die zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals ‘Ziekten van botten, spieren en bindweefsel’ en ‘Ziekten van hart en vaatstelsel’. U kunt hierbij meerdere diagnosegroepen tegelijk selecteren.


5.

Behalve op diagnose en specialisme kunt u ook filteren op de eigenschappen van het geneesmiddel in de analysetool. Een van die eigenschappen is de indicatie volgens de G-standaard. Hiermee kunt u met een zorginhoudelijke blik de verstrekking van dure geneesmiddelen analyseren. U kunt kiezen uit meer dan 1.200 verschillende indicaties, die u op trefwoord kunt doorzoeken.


‘Onderbouwd met elkaar in gesprek over geneesmiddelen’

Lees hier het interview met ziekenhuisapotheker Pieter Helmons (St Jansdal) over de Geneesmiddelenmonitor


6.

Een andere belangrijke eigenschap bij de verstrekking van dure geneesmiddelen is de mate van aanspraak op vergoeding. Ook hier kan in de Geneesmiddelenmonitor op worden gefilterd. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen de dure geneesmiddelen selecteren waarmee u geen aanspraak maakt op vergoeding, om op basis daarvan het beleid te analyseren.


7.

Wanneer het patent van een duur geneesmiddel is verlopen, kunnen andere aanbieders soortgelijke medicijnen op de markt brengen. Met de Geneesmiddelenmonitor kan op deze zogenoemde biosimilars worden ingezoomd of kunnen deze juist worden weggelaten in de overzichten.


8.

Als een duur geneesmiddel niet conform de geregistreerde indicatie wordt toegepast, oftewel off-label gebruik, kan dit consequenties hebben. U kunt dit met behulp van de analysetool in de Geneesmiddelenmonitor bewaken via het filter ‘Registratie’. DHD_Spoorwegmuseum-139.jpg


9.

Standaard komt u binnen op het tabblad ‘Home’. Door het tabblad ‘Dosering’ te selecteren, kunt u de doseringen van uw ziekenhuis vergelijken met academische, algemene en topklinische ziekenhuizen. Hierbij kunt u naast de stofnaam en het soort ziekenhuis filteren op jaartal, diagnosegroep, specialisme, indicatie en biosimilar.


10.

Vanaf deze week kunt u ook gebruikmaken van een nieuwe functionaliteit: een visualisatie die u inzicht geeft in de top 10 meest gebruikte geneesmiddelen in uw ziekenhuis. Deze top 10 wordt afgezet tegen de benchmark, zodat u vergelijkingen met andere ziekenhuizen kunt maken. 


Toegang tot de Geneesmiddelenmonitor

Wilt u ook gebruikmaken van de Geneesmiddelenmonitor? Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij DHD kunnen eenvoudig toegang krijgen. U kunt een account aanvragen via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit is? Neem dan contact met ons op. 


Uw ervaring

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met DHD. Hoe lang kent u DHD al en wat is uw leukste of meest bijzondere herinnering? Laat het ons weten via dit formulier