10 jaar LMR/LBZ

Do 19 juli 2018

DHD is opgericht in 2008 en viert dit jaar dus zijn 10-jarig bestaan! Daar staan we deze zomer bij stil aan de hand van top-10-lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst.

Vandaag vindt u een overzicht van de LMR/LBZ-data van registratiejaar 2008 t/m 2017 en van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De andere artikelen in deze reeks vindt u via het menu links (in de mobiele weergave onderaan dit artikel).

10jaarLOGO.PNG

De LMR/LBZ door de jaren heen 


Tot en met registratiejaar 2013 werden de LMR/LBZ-data in opdracht van DHD verzameld door een externe partij en vanaf 1 januari 2015 heeft DHD de verzameling in eigen beheer genomen. Registratiejaar 2014 is het eerste jaar dat bij DHD werd afgesloten. 

In tien jaar tijd is er veel gebeurd, met als een van de grootste veranderingen de overgang van de Landelijke Medische Registratie (LMR) naar de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). In 2013 konden ziekenhuizen al starten met het aanleveren aan de LBZ; zes ziekenhuizen deden dit deels of volledig. In 2014 leverden alle ziekenhuizen conform de LBZ aan. 

In onderstaande tabel ziet u dat de data steeds vollediger zijn geworden. Zo worden de klinische opnamen en langdurige observaties nu volledig gecodeerd aangeleverd en is het gemiddeld aantal geregistreerde nevendiagnosen ieder jaar gestegen. Een positieve ontwikkeling, want dit betekent dat het beeld van de opnamen completer is. Dit werkt vervolgens weer door in de betrouwbaarheid van de informatie die uit de LBZ wordt afgeleid, zoals de (H)SMR-cijfers en landelijke statistieken.

 


​Registratiejaar

​Totaal klinische opnamen (en langdurige observaties)

​% gecodeerd

​Totaal dagopnamen

​% opnamen met ICD-10 code(s)

Gemiddeld aantal nevendiagnosen (bepaald door CBS)

​1.

​2008

​1.850.727

​88,3

​1.824.898

​0

​-

​2.

​2009

​1.914.850

​88,0

​1.966.863

​0

​1,24

​3.

​2010

​1.983.383

​89,1

​2.096.223

​0

​1,28

​4.

​2011

​2.038.212

​85,0

​2.248.189

​4,7

​1,36

​5.

​2012

​1.987.607

​82,0

​2.353.821

​39,9

​1,55

​6.

​2013

​1.791.292

​84,3

​2.133.574

​91,5

​1,86

​7.

​2014

​1.788.377

​98,2

​1.584.802

​100

​2,16

​8.

​2015

​1.831.983

​99,7

​1.470.567

​100

​2,36

​9.

​2016

​1.822.652

​100

​1.482.763

​100

​2,41

​10.

​2017

​1.737.766

​100

​1.450.544

​100

​2,64 (berekening DHD, nog niet bepaald door CBS)


Andere ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar

  • Vanaf registratiejaar 2011 startte de overgang van ICD-9 naar ICD-10. Registratiejaar 2014 is het eerste jaar dat de diagnosen volledig via de ICD-10 codering werden aangeleverd. 
  • Met ingang van registratiejaar 2012 werd in de LMR de NZa-definitie van klinische opnamen en dagopnamen gevolgd. Een deel van de ziekenhuizen leverde direct conform de nieuwe definitie aan, vanaf 2014 deden alle ziekenhuizen dit. Door de definitiewijziging vielen bepaalde opnamen die eerder als klinische opname werden geregistreerd hier niet meer onder. Dit verklaart de daling van het totaal aantal klinische opnamen. Met ingang van registratiejaar 2015 werd langdurige observatie als zorgtype toegevoegd. De gegevens zijn in het bovenstaande overzicht bij de klinische opnamen opgeteld.
  • In 2014 heeft de NZa nadere duiding gegeven aan de definitie van een dagopname. Dit heeft ertoe geleid dat veel dagopnamen niet langer als zodanig werden geregistreerd, met een daling van het totaal aantal dagopnamen als gevolg. 

DHD kantoorsettings extra-52 +.jpgNu de klinische opnamen en langdurige observaties door alle ziekenhuizen volledig gecodeerd worden aangeleverd, verschuift de focus naar het verder bevorderen van de kwaliteit van de data. Juiste en uniforme registratie is van groot belang voor een betrouwbare berekening van de HSMR, OLO en Heropnamenratio en het doen van wetenschappelijk onderzoek. 


Uw ervaring

Wat is u het meest bijgebleven van de LBZ? Ook zijn wij erg benieuwd naar uw ervaringen met DHD. Hoe lang kent u DHD al en wat is uw leukste of meest bijzondere herinnering? Laat het ons weten via dit formulier.