10 weetjes over DHD

Do 6 september 2018

DHD is opgericht in 2008 en viert dit jaar dus zijn 10-jarig bestaan! Daar staan we deze zomer bij stil aan de hand van top-10-lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst.

U vindt het vast leuk om meer te weten te komen over DHD zelf. Daarom delen in ons tiende artikel 10 weetjes over onze organisatie. Heeft u leuke of bijzondere herinneringen aan DHD? Laat het ons weten via het formulier onderaan deze pagina! De andere artikelen in deze reeks vindt u via het menu links (of onderaan deze pagina als u in de mobiele weergave kijkt).

10jaarLOGO.PNG 

10 weetjes over DHD


1. Een stukje geschiedenis

Wij zijn opgericht door de NVZ en NFU. Aanvankelijk was het doel: ‘het beheer en onderhoud van de verzamelingen van ziekenhuisgegevens, Logo DHD 2008.jpgtoezicht op relevante databanken die elders worden aangehouden en het bevorderen van een hoogwaardige informatievoorziening over de ziekenhuiszorg’. 

Het bestuur, dat bestaat uit bestuurders vanuit de NVZ en NFU, besloot in 2012 dat DHD ook zelf een aantal informatieproducten aan ziekenhuizen zou gaan aanbieden. Zo krijgen de ziekenhuizen hun aangeleverde data terug in de vorm van waardevolle informatie. Tegenwoordig bieden we een gevarieerd pakket aan informatieproducten en diensten voor ziekenhuizen op het gebied van kwaliteit van zorg, financiën, marktpositie en productie/personeel.


2. Van en voor de ziekenhuizen 

Wij streven ernaar dat ziekenhuizen hun data zo efficiënt mogelijk kunnen vastleggen, aanleveren en gebruiken. Hier kunnen we alleen aan bijdragen als we heel goed op de hoogte zijn van waar behoefte aan is. We zoeken voortdurend naar interactie met zorgprofessionals, bijvoorbeeld door middel van ziekenhuisbezoeken, workshops, gebruikersbijeenkomsten, klankbordgroepen en stuurgroepen. Ook hebben we telefonisch en per e-mail veel contact met de ziekenhuizen. 

DHD_Spoorwegmuseum-27.jpg 270618 DHD bijeenkomst Kwaliteit en zorg Leiden 007.jpg       

3. Centraal in Utrecht

DHD is net als de NVZ en NFU gehuisvest in gebouw Oudlaen in Utrecht. Centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Daarom organiseren we ook regelmatig bijeenkomsten en workshops in ons eigen gebouw. 


4. Landelijke dekking

Kaart met locaties ziekenhuizen.jpgWist u dat onze dataverzamelingen en informatieproducten landelijke dekking hebben? Dit komt doordat alle ziekenhuizen in Nederland zijn aangesloten. Door de landelijke dekking beschikken de ziekenhuizen en brancheverenigingen over waardevolle benchmarks en indicatoren en een goed overzicht van ontwikkelingen. 

Van de meeste producten en diensten van DHD kunt u zonder meerkosten gebruikmaken. Uw ziekenhuis heeft een dienstverleningsovereenkomst met DHD, op basis van de afspraken die met de NVZ en NFU zijn gemaakt. Daarmee heeft uw ziekenhuis dus tegen kostprijs beschikking over informatie op basis van uw eigen én landelijke data. Onder punt 6 leest u hoe de toegang tot onze producten geregeld is.


5. Uitkomstregistraties

DHD levert steeds vaker een bijdrage aan uitkomstregistraties die zijn toegespitst op de patiënt. In dit artikel kon u al lezen welke rol wij spelen in de uitkomstregistraties op het gebied van schisis en borstkankerzorg. De uitkomsten worden door artsen gebruikt om het gesprek aan te gaan met de patiënt en om te leren van andere (vergelijkbare) instellingen door middel van benchmarking. Wij verwachten dat er de komende tijd steeds meer van deze initiatieven van de grond komen.  


6. Lokaal beheerders 

De producten van DHD bevatten gevoelige en vertrouwelijke informatie, waaronder ook persoons- en patiëntgegevens. Om toegang te krijgen tot onze producten moet per product een lokaal beheerder binnen uw ziekenhuis worden aangesteld door de raad van bestuur. De lokaal beheerders zijn gemachtigd om gebruikersrechten uit te delen aan andere medewerkers binnen het ziekenhuis. Vanwege de gevoeligheid van de informatie is het belangrijk dat regelmatig wordt gecontroleerd of de lijst met lokaal beheerders en gebruikers nog actueel is. Hiervoor ontvangt uw ziekenhuis jaarlijkse overzichten.

Het formulier om gemachtigd te worden als lokaal beheerder vindt u onder het kopje ‘Handleidingen’ in Mijn DHD. Lokaal beheerders kunnen gebruikers toevoegen via het DHD-accountbeheer. Wilt u weten of er voor een bepaald product al een lokaal beheerder is aangesteld, neem dan contact op met onze Servicedesk


7. Mijn DHD 

Mijn DHD is de beveiligde online omgeving voor onze gebruikers. De omgeving is gepersonaliseerd op basis van de producten en diensten waarvoor u bent gemachtigd. U logt één keer in en kunt daarna direct naar uw producten en diensten navigeren zonder nogmaals in te loggen (bij de producten waar sms-verificatie op van toepassing is, gaat u direct naar het scherm om de toegangscode op te vragen). In Mijn DHD vindt u ook uw downloads en via het uploadformulier kunt u gemakkelijk bestanden (tot 4 GB) naar ons versturen.


Jaarbeeld.PNG8. ‘Ons’ DHD

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, zijn binnen DHD onder andere data- en informatieanalisten, beheerders van registratiestandaarden, ontwikkelaars en klantadviseurs aan het werk. Samen vormen we een hecht team dat veel met elkaar samenwerkt en ook leuke dingen met elkaar onderneemt. Zo gaat elk jaar een aantal DHD-medewerkers wadlopen. We hebben regelmatig vacatures ter versterking van ons team. 

Een leuk weetje: de gezichten die u bijvoorbeeld op de voorkant van onze productgids en ons jaarbeeld ziet, zijn allemaal medewerkers van DHD! 


9. Privacy en informatiebeveiliging

Binnen DHD gaat veel aandacht uit naar privacy en de beveiliging van data en informatieproducten.

Wij zijn verwerker van data en handelen in opdracht van de ziekenhuizen. Wij geven geen tot personen of instellingen herleidbare data door zonder dat hier een wettelijke verplichting voor geldt of expliciet opdracht is gegeven. Gegevensverzoeken worden toegekend of afgewezen aan de hand van onder andere het ‘Protocol gebruik dataverzamelingen DHD door derden’ dat is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de privacycommissie van DHD.

Middels een externe audit zijn wij gecertificeerd voor een informatiebeveiligingsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van NEN 7510:2011 en ISO/ISC 27001:2013. Onderdeel van dit managementsysteem is een proces van continu verbeteren, onder andere door middel van interne audits, een managementreview en door externe partijen uitgevoerde pentests. 

BSI.Certificatielogo.NEN7510.jpg BSI-Assurance-Mark-ISO-27001-KEYB.PNG

10. Zo blijft u op de hoogte!

Om u te laten zien wat wij voor u (kunnen) betekenen, brengen wij elk jaar een productgids en jaarbeeld uit. In onze productgids vindt u een overzicht van de producten en diensten die we aanbieden en in ons jaarbeeld blikken we terug op alle activiteiten van het afgelopen jaar. 

DHD-gids.jpg

Wilt u het hele jaar door op de hoogte worden gehouden van productupdates, nieuwe producten en diensten, bijeenkomsten die wij voor u organiseren en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn, schrijf u in voor onze nieuwsbrief of houd onze website in de gaten.

Wij stellen het zeer op prijs als u relevante berichten deelt met uw collega’s of ze bijvoorbeeld op het intranet van uw ziekenhuis plaatst. Onze producten en diensten zijn voor iedereen in de ziekenhuizen en met uw inzet vergroot u ons bereik.  


Uw ervaring

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met DHD. Hoe lang kent u DHD al en wat is uw leukste of meest bijzondere herinnering? Laat het ons weten via dit formulier.