10 keer ICD-10 codering

DHD is opgericht in 2008 en viert dit jaar dus zijn 10-jarig bestaan! Daar staan we deze zomer bij stil aan de hand van top-10-lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst.

Bij het getal 10 denken wij bij DHD gelijk aan ICD-10! Een ICD-10 top-10 kan dus niet ontbreken in deze reeks. Daarom geven we u vandaag 10 middelen die u helpen bij het juist en uniform coderen van diagnosen via de ICD-10 classificatie. De andere artikelen in deze reeks vindt u via het menu links (of onderaan deze pagina als u in de mobiele weergave kijkt).

10jaarLOGO.PNG

10 hulpmiddelen voor uniforme ICD-10 codering

Diagnosecodering volgens de ICD-10* is een belangrijk onderdeel van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Verschillende typen diagnosen moeten worden vastgelegd en aangeleverd: de hoofddiagnose, primaire diagnose(n) en (eventuele) nevendiagnosen. 

Het is belangrijk dat diagnosen in alle ziekenhuizen op dezelfde manier worden vastgelegd, omdat ze daarna voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Ze spelen bijvoorbeeld een rol in de berekening van de LBZ-indicatoren (HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur en Heropnamenratio). Ook worden ze gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en het monitoren van de ontwikkeling van ziekten. 

Uniforme codering en betrouwbaarheid van de gegevens gaan hand in hand. Soms is het kiezen van de juiste ICD-10 code echter makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom hebben wij 10 hulpmiddelen voor u op een rij gezet die u kunt inzetten bij de ICD-10 codering.


1. Intern kwaliteitsoverleg met collega’s 

Bespreek codeervraagstukken met collega-codeurs. Door verschillende inzichten leert u van elkaar en komt u tot een meer uniforme manier van coderen en registreren.


2. Overleg met de medisch specialist 

Bij complexe aandoeningen en/of opnamen kan overleg met de specialist duidelijkheid geven over de juiste codering. Bovendien raakt de specialist vertrouwd met de ICD-10 en de noodzaak van een juiste en volledige diagnoseregistratie.


3. Document Codeadviezen Expertgroep ICD-10

Codeadviezen1.PNGElk kwartaal worden op de website van DHD de meest actuele richtlijnen en codeadviezen van de expertgroep ICD-10 (onder verantwoordelijkheid van het RIVM) gepubliceerd. Bij twijfel altijd raadplegen! Als u een advies mist, dan horen we dat graag. Wilt u een melding ontvangen wanneer de nieuwe codeadviezen zijn gepubliceerd, dan kunt u een e-mail sturen naar info@dhd.nl.


4. Participeren in regionaal (codeer)overleg

Bij het regionaal (codeer)overleg bespreekt u samen met codeurs uit andere ziekenhuizen vraagstukken rond codering en registratie en komt u gezamenlijk tot oplossingen. Bij deze overleggen is ook altijd een ICD-10 expert van DHD aanwezig. Leidt een bepaald codeervraagstuk in het overleg niet tot een oplossing, dan wordt deze eerst bij DHD besproken en indien nodig daarna behandeld door de expertgroep. 


5. Actualiseren van lokale codelijsten en aantekeningen

Vaak zijn lokale afspraken en codelijsten al geruime tijd in omloop. Het is daarom goed om regelmatig na te gaan of er inmiddels nieuwe inzichten en/of codeadviezen zijn. 


6. Jaarlijkse kennissessie ICD-10 codeadviezen

DHD organiseert elk jaar de kennissessie ICD-10 codeadviezen. Door jaarlijks aan deze bijeenkomst deel te nemen, krijgt u meer inzicht in de adviezen, kunt u hierover discussiëren met andere codeurs en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Houd onze website in de gaten voor de bijeenkomsten in 2019 of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Enkele reacties van deelnemers aan eerdere kennissessies:


“Het is erg fijn om op deze manier een goede uitleg te krijgen over de codeadviezen en het gebruik ervan. Want het blijft soms lastig om een codeadvies goed te begrijpen vanuit de tekst.” 


“Leuk om sommige discussies te horen, herkenbaar. Ook goed om te horen wat er leeft bij collega-codeurs.” 


“Sluit goed aan bij de dagelijkse codeerproblemen. De mensen die het presenteerden, hebben verstand van zaken. Het geef je net wat meer inzicht in hoe codeeradviezen tot stand komen, zodat je ze beter begrijpt.” 


7. Bronnen voor specifieke ziektebeelden en syndromen

Niet alle ziektebeelden en syndromen staan in de ICD-10. De volgende bronnen kunnen u helpen om de juiste ICD-10 code te vinden:

  • Door de Diagnosethesaurus te gebruiken, ziet u welke ICD-10 code wordt afgeleid uit de door de specialist vastgelegde diagnoseterm.
  • T-Rex: Hier vindt u alle diagnosetermen uit de Diagnosethesaurus (en ook de Verrichtingenthesaurus). U kunt eenvoudig zoeken, ook op delen van termen. Per diagnoseterm krijgt u de bijbehorende ICD-10 code (en SNOMED CT-term) te zien. De T-Rex is voor iedereen toegankelijk via https://trex.dhd.nl
  • ICD-11: Hoewel deze classificatie nog niet in gebruik is, geeft het al wel inzicht in de meest actuele indeling van aandoeningen. Daarmee kan de ICD-11 u mogelijk hulp bieden bij huidige indelingsproblemen. U kunt de ICD-11 hier raadplegen. 
  • Orphanet: Geeft duidelijke uitleg over syndromen en aandoeningen. Vaak wordt hierbij ook een ICD-10 suggestie gegeven. 


8. Trainingstool

Op de website van het RIVM staat een trainingstool die per hoofdstuk uitleg geeft over de codering. Ook kunt u er uw kennis over de verschillende onderdelen toetsen. 


9. Errata 

Houd uw ICD-10 boeken actueel door alle ICD-10 errata erin te verwerken. U vindt de errata hier.


10. LBZ

Wij bieden verschillende tools – een aantal zelfs specifiek voor uw ziekenhuis – die direct van toepassing zijn op de ICD-10 vastlegging binnen uw LBZ-registratie:

  • Gebruikershandleiding LBZ met hierin een hoofdstuk (5) over de ICD-10 registratie binnen de LBZ.
  • Kwaliteitscontroles: Deze worden twee keer per jaar uitgevoerd en als rapportage teruggekoppeld aan uw ziekenhuis. De controles geven op verschillende punten inzicht in de registratie binnen het eigen ziekenhuis ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
  • Voortgangs- en Kwaliteitsrapportage (VENK): Geeft onder andere inzicht in de kwaliteit van de aangeleverde data. De VENK wordt maandelijks beschikbaar gesteld aan de hiervoor gemachtigde LBZ-contactpersonen binnen uw ziekenhuis. 


*Wat is de ICD-10?

ICD-10 staat voor International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Het is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, die wordt gebruikt om ziekten en andere gezondheidsproblemen in een unieke alfanumerieke code vast te leggen. Hierdoor wordt het mogelijk om de morbiditeits- en mortaliteitsgegevens systematisch op te slaan, te analyseren, te interpreteren en te vergelijken. Het RIVM vertaalt en beheert deze lijst voor gebruik in Nederland vanuit de functie van WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications. Bron: rivm.nl


Uw ervaring

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met DHD. Welke evenementen heeft u bijgewoond? Hoe lang kent u DHD al en wat is uw leukste of meest bijzondere herinnering? Laat het ons weten via dit formulier.