10 keer HDV

Do 5 juli 2018

DHD is opgericht in 2008 en viert dit jaar dus zijn 10-jarig bestaan! Daar staan we deze zomer bij stil aan de hand van top-10-lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst.

Vandaag doen we dat door u in tien stappen een beeld te geven van de Hospital Data Viewer (HDV). De andere artikelen in deze reeks vindt u via het menu links (in de mobiele weergave onderaan dit artikel).

10jaarLOGO.PNG

In 10 stappen een beeld van de HDV


De Hospital Data Viewer (HDV) is het eerste informatieproduct van DHD. De online tool geeft ziekenhuizen inzicht in de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid aan de hand van de LBZ-indicatoren HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio. 

Sezgin Cihangir, teammanager Expertise & Ondersteuning bij DHD, is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de HDV: ‘We hebben het instrument op verzoek van twee ziekenhuizen ontwikkeld. Inmiddels maken er meer dan 40 ziekenhuizen gebruik van en is het hét procesondersteunend instrument voor het doen van dossieronderzoek ter verbetering van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Achter de HDV gaat een krachtige rekenmachine schuil die complexe analyses maakt voor het berekenen van de HSMR, OLO en Heropnamenratio. Ondanks die zware bewerkingen zie je als gebruiker direct de cijfers en kun je er heel gemakkelijk doorheen klikken.’   


1. In één oogopslag uw HSMR, OLO en Heropnamenratio

Als u de HDV opent, ziet u direct het HSMR-, OLO- en Heropnamencijfer van uw ziekenhuis. Deze kan blauw, groen of rood zijn. Een rood cijfer (significant hoger dan het landelijk gemiddelde) is niet meteen reden tot ongerustheid, maar geeft wel aanleiding om de uitkomsten verder te onderzoeken. dhd.jpg

De HDV wordt wekelijks bijgewerkt met de laatst aangeleverde LBZ-gegevens, zodat u altijd beschikt over de meest recente cijfers. 


2. Analyseren en verbeteren van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

De LBZ-indicatoren dragen gezamenlijk bij aan inzicht in de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid van uw ziekenhuis. Met de HDV kunt u:

  • Ontwikkelingen in de HSMR, OLO en Heropnamen van uw ziekenhuis op de voet volgen, zodat u snel in kunt spelen op veranderingen. 
  • De resultaten uit het Rapport LBZ-indicatoren en het HSMR-rapport nader onderzoeken door in te zoomen op patiëntengroepen met een significant hoog HSMR-, OLO- en/of Heropnamencijfer. 
  • De uitkomsten van het eigen ziekenhuis vergelijken met de actuele landelijke gemiddelden.
  • Gericht zorginhoudelijk dossieronderzoek uitvoeren met de IHI Trigger¬tool (zie punt 4).


3. Monitors 

De HDV bestaat uit verschillende monitors die inzicht en verdieping geven in de indicatoren HSMR, OLO en Heropnamen. Er is een monitor per indicator en een monitor die de indicatoren in samenhang met elkaar toont (de Overview-Monitor). 

Elke monitor bevat zowel een grafische weergave van de scores op de indicatoren als een tabel waarin de gegevens van alle opnamen zijn opgenomen. Door te selecteren op bijvoorbeeld jaar, leeftijd, urgentie, diagnosegroep en/of ontslagspecialisme kunt u patiënten(groepen) met significant afwijkende cijfers opsporen en deze verder onderzoeken.


4. Zorginhoudelijk dossieronderzoek met de Triggertool

In de HDV kunt u gericht dossiers selecteren en vervolgens analyseren met behulp van de (Nederlandstalige) IHI Triggertool. Dossieronderzoek levert sneller resultaat op als dit wordt uitgevoerd op dossiers van patiënten waarbij de kans groter is dat onbedoelde schade is opgetreden tijdens het verblijf in het ziekenhuis. 

dhd2.jpg

DHD begeleidt ziekenhuizen bij het uitvoeren van dossieronderzoek en leidt het onderzoeksteam hierin op.


5. Verbeteren van de registratie

Juiste, volledige en tijdige registratie van de LBZ-data is een voorwaarde voor een betrouwbare berekening van de indicatoren. Fouten in het registratieproces kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de indicatoren. Met een aparte monitor in de HDV kunt u afwijkingen in de registratie opsporen. Vervolgens kunt u de LBZ-gegevens naast de patiëntendossiers leggen en deze met elkaar vergelijken. Zo kunt u de kwaliteit van de registratie toetsen en op zoek gaan naar verbeterpotentieel in het registratieproces.


6. Ontwikkeld samen met gebruikers

De HDV is samen met de deelnemende ziekenhuizen ontwikkeld en wordt op basis van ervaringen en inzichten van de gebruikers steeds verder verbeterd. Doordat DHD de wensen van gebruikers vertaalt naar nieuwe functionaliteiten, kunnen ziekenhuizen de informatie optimaal inzetten voor het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. De afstemming met gebruikers vindt plaats via onder andere de jaarlijkse gebruikersdag en themabijeenkomst (zie punt 7).


7. Jaarlijkse gebruikersdag en themabijeenkomst

270618 DHD bijeenkomst Kwaliteit en zorg Leiden 013.jpg

Elk jaar organiseren we een gebruikersdag voor gebruikers van de HDV. Tijdens deze dag worden de laatste ontwikkelingen rond de HDV besproken, kunnen gebruikers onderling ervaringen uitwisselen en wordt input verzameld voor de doorontwikkeling.     

Ook vindt er jaarlijks een themabijeenkomst plaats rondom de LBZ-indicatoren HSMR, OLO en Heropnamen en dossieronderzoek. De afgelopen bijeenkomst vond recentelijk (27 juni 2018) plaats in Corpus en telde 140 deelnemers. Keynote speaker Hub Wollersheim, internist bij Radboudumc, gaf zijn visie op de kwaliteit van zorg, Pia Kieft-Debie van de IGJ vertelde meer over de samenhang tussen de indicatoren en sprekers van DHD gingen in op ontwikkelingen op het gebied van de LBZ-indicatoren. Bekijk hier de presentaties, het verslag en de foto’s van de bijeenkomst. 


8. Meer dan 40 ziekenhuizen 

We zijn er trots op dat meer dan 40 ziekenhuizen gebruikmaken van de HDV. Als ziekenhuis kunt u een onbeperkt aantal gebruikers toevoegen. 

dhd3.jpg

9. Goed om te weten

  • De HDV is sterk beveiligd en werkt op alle formaten beeldschermen, dus ook op tablets en smartphones.
  • Het is mogelijk om alle gegevens uit de HDV te downloaden, zowel de opnamegegevens die zijn aangeleverd aan de LBZ als de gegevens die in de Triggertool zijn ingevoerd.
  • Voor ziekenhuizen die op verschillende locaties zorg verlenen en de betreffende locatiecodes ook aanleveren aan de LBZ, is het mogelijk om de HSMR-, OLO- en Heropnamengegevens op locatieniveau te monitoren en analyseren.


10. Demonstratie

Onze medewerkers gaan regelmatig op pad om een demonstratie te geven van de HDV. Wilt u graag dat we in uw ziekenhuis langskomen? Neem dan contact met ons op. 


Toegang tot de HDV en meer informatie

De HDV is op aanvraag beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag de HDV-brochure aan


Uw ervaring

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met DHD. Hoe lang kent u DHD al en wat is uw leukste of meest bijzondere herinnering? Laat het ons weten via dit formulier