10 voordelen Verrichtingenthesaurus

DHD is opgericht in 2008 en viert dit jaar dus zijn 10-jarig bestaan! Daar staan we deze zomer bij stil aan de hand van top-10-lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst. 

Onderstaand vindt u het elfde en laatste artikel in de reeks, waarin we 10 voordelen van de Verrichtingenthesaurus toelichten. De andere 10 artikelen in deze reeks vindt u via het menu links (of onderaan deze pagina als u in de mobiele weergave kijkt).

10jaarLOGO.PNG

10 voordelen van de Verrichtingenthesaurus


‘En nu allemaal de handen uit de mouwen!’ Paul de Laat, kinderarts i.o. bij het Erasmus MC, sloot in november 2017 zijn presentatie tijdens het symposium Verrichtingenthesaurus af met een oproep: ‘Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om de Verrichtingenthesaurus zo goed mogelijk te implementeren, zodat we de vruchten kunnen plukken van het voorwerk.’ Wat zijn die vruchten precies? We zetten er 10 voor u op een rij.

DHD_Spoorwegmuseum-62.jpg

1. Eenmalige, uniforme vastlegging in het EPD

De Verrichtingenthesaurus gaat uit van het principe ‘eenmalige registratie voor meervoudig gebruik’. Dit houdt in dat de arts de verrichting vastlegt in het EPD en deze vastgelegde gegevens door automatische koppelingen kunnen worden hergebruikt. Zo leiden de verrichtingen op de achtergrond af naar zorgactiviteiten (ZA-codes) ten behoeve van de declaratie en naar conciliumcodes voor de opleidingen Heelkunde en Plastische chirurgie. Daarnaast registreert u met de Verrichtingenthesaurus op basis van de internationale standaarden SNOMED CT en LOINC. Doordat iedereen hetzelfde registreert, zijn de vastgelegde gegevens onderling uitwisselbaar, ook tussen instellingen en internationaal.


2. In de taal van de arts

Het vastleggen van de verrichtingen gebeurt in de taal die de arts in de dagelijkse praktijk gebruikt. Hierdoor gaat de vastlegging intuïtief. De nauwe betrokkenheid van de wetenschappelijke verenigingen bij het opstellen van de termen draagt hier sterk aan bij. Kunt u toch iets niets vinden? De T-Rex – voor iedereen toegankelijk – bevat uitgebreide zoekmogelijkheden voor de Verrichtingen- en Diagnosethesaurus.


3. Voorbereid op de toekomst

DHD_Spoorwegmuseum-181.jpg

In de notitie ‘Eenheid van Taal in de Zorg’ (Informatieberaad Zorg) nemen SNOMED CT een centrale plaats in. De Verrichtingenthesaurus is het instrument waarmee u verrichtingen registreert op basis van deze internationale standaarden. Hierdoor sluit u eenvoudig aan bij huidige en toekomstige initiatieven, zoals het VIPP-programma en de zorginformatiebouwstenen van Registratie aan de bron. Door SNOMED CT vanuit de Verrichtingenthesaurus te benaderen, beschikt u over een Nederlandstalige ingang die aansluit bij uw beroepspraktijk.


4. Medische praktijk staat centraal

Doordat de ZA-codes automatisch worden afgeleid, kan de arts zich bij de registratie richten op de medische praktijk. Met andere woorden: de arts legt vast wat hij/zij doet en hoeft niet na te denken over de declaratie. Hierdoor wordt preciezer geregistreerd welke verrichtingen in de praktijk worden uitgevoerd in uw ziekenhuis. Tevens zal hij/zij minder tijd nodig hebben voor het registreren.


5. Efficiënt deelnemen aan kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties bevatten belangrijke informatie over de patiënt, maar het invullen ervan kost de arts vaak veel tijd. Door een kwaliteitsregistratie te koppelen aan de Verrichtingenthesaurus hoeven de gegevens niet nogmaals te worden vastgelegd. Ook neemt de kwaliteit van de informatie toe, wat ten goede komt aan de benchmarkinformatie in de spreekkamer.

DHD kantoorsettings extra-30 +.jpg

6. Onderbouwd beleid voeren

Omdat de vastgelegde gegevens zowel een medisch-inhoudelijke als financiële component bevatten, levert registratie met de Verrichtingenthesaurus waardevolle informatie op voor de bedrijfsvoering van uw ziekenhuis. Op basis van de thesaurus-ID’s die worden meegestuurd aan de LBZ kan met tools als het DHD-dashboard worden gebenchmarkt. Denk bijvoorbeeld aan het vergelijken van de productie met die van andere ziekenhuizen of het optimaliseren van de kostprijzen.


7. Verrijkte onderzoeksdata

DHD kantoorsettings extra-59 +.jpgDe verrichtingen die u vastlegt, worden onder meer gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer uw ziekenhuis gebruikmaakt van de Verrichtingenthesaurus, geven de data een compleet beeld van de medische inhoud. Door middel van meta-data en de koppeling met SNOMED CT kunnen snel patiëntenpopulaties worden geselecteerd en kan flexibel gebruik worden gemaakt van detailniveaus en verschillende dwarsdoorsnedes. Bovendien zijn de data onderling (inter)nationaal vergelijkbaar en samen te voegen omdat alle ziekenhuizen hetzelfde vastleggen.


8. Communicatie met de patiënt

De termen in de Verrichtingenthesaurus zijn niet alleen herkenbaar voor de arts, maar in veel gevallen ook voor de patiënt. Hierdoor kan de informatie veelal zonder extra bewerkingen worden overgenomen in bijvoorbeeld het online patiëntendossier.


9. Automatische dossiervorming voor opleidingen

Voor de opleidingen Heelkunde en Plastische chirurgie wordt vastgelegd welke key procedures aiossen uitvoeren om te bepalen of zij de eindtermen hebben behaald. Deze dossiervorming vindt per opleidingsziekenhuis op een andere manier plaats en is vaak tijdrovend. Doordat de termen in de Verrichtingenthesaurus afleiden naar conciliumcodes, worden de dossiers automatisch gevuld op basis van de vastgelegde verrichtingen.


10. Blijvend up-to-date lijst met verrichtingen

De Verrichtingenthesaurus sluit aan bij de actuele medische praktijk. Om de Verrichtingenthesaurus blijvend actueel te houden, wordt maandelijks een nieuwe versie uitgeleverd. Mist u een verrichtingenterm of wilt u een term of afleiding inhoudelijk aanpassen? Dan kunt u een wijzigingsverzoek bij ons indienen. Wij leggen deze vervolgens voor aan onder andere wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, NICTIZ en/of het RIVM.


Gebruikmaken van de Verrichtingenthesaurus

Wilt u gebruikmaken van de Verrichtingenthesaurus? Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij DHD kunnen maandelijks de nieuwste versie van de lijst downloaden via Mijn DHD. Voordat u overgaat tot implementatie van de Verrichtingenthesaurus raden we u aan een impactanalyse uit te voeren. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Uw ervaring

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met DHD. Hoe lang kent u DHD al en wat is uw leukste of meest bijzondere herinnering? Laat het ons weten via dit formulier.