10 veelgestelde vragen

Do 12 juli 2018

DHD is opgericht in 2008 en viert dit jaar dus zijn 10-jarig bestaan! Daar staan we deze zomer bij stil aan de hand van top-10-lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst.

Vandaag doen we dat aan de hand van 10 veelgestelde vragen aan DHD. De andere artikelen in deze reeks vindt u via het menu links (in de mobiele weergave onderaan dit artikel).

10jaarLOGO.PNG

10 veelgestelde vragen, 10 antwoorden


Maandelijks vinden ruim 700 mailtjes en telefoontjes van ziekenhuizen hun weg naar de Servicedesk van DHD. Van vragen over producten tot wijzigingsverzoeken voor de Diagnosethesaurus. Van aanmeldingen voor evenementen tot aanvragen van demo’s. Onderstaand vindt u 10 van deze veelgestelde vragen. Kent u alle antwoorden?


1. Kan ik via DHD de verkoopprijzen van ons ziekenhuis vergelijken met andere ziekenhuizen?

Hiervoor kunt u gebruikmaken van de informatie in het DHD-dashboard. Met de verkoopprijzenbenchmark kunt u de prijzen die uw ziekenhuis hanteert vergelijken met andere ziekenhuizen. Met de contractafsprakenmonitor doet u hetzelfde voor het percentage van de door uw ziekenhuis geleverde zorg die is vergoed door de zorgverzekeraars. Beide tools leveren inzichten op die u onder andere kunt gebruiken ter onderbouwing van onderhandelingen met zorgverzekeraars.


2. In het Rapport LBZ-indicatoren staan opvallende resultaten voor ons ziekenhuis. Hoe kan ik deze analyseren?

Hiervoor kunt u het bijgeleverde microbestand downloaden of gebruikmaken van de Hospital Data Viewer (HDV). In dit instrument kunt u de LBZ-indicatoren HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio op verschillende niveaus analyseren. Doordat de aangeleverde LBZ-data wekelijks worden ververst, heeft u altijd een actueel overzicht van de indicatoren.

Voor een snel beeld kunt u in de HDV gebruikmaken van de monitors per indicator. Ook kunt u met de Overview-Monitor de indicatoren in samenhang tot elkaar monitoren. Ziet u een afwijkende waarde die u nader wilt onderzoeken, dan kunt u hierop inzoomen en dossieronderzoek uitvoeren met behulp van de IHI Global Triggertool.

De HDV is op aanvraag beschikbaar. Neem voor meer informatie of het aanvragen van een demo op locatie contact met ons op. Eerst meer lezen? Vraag dan de brochure aan.


3. Hoe krijg ik toegang tot een product?

Klantvragen-ziekenhuis.jpgAlle ziekenhuizen in Nederland die zijn aangesloten bij de NVZ en NFU hebben toegang tot de producten van DHD. Via de tool DHD-accountbeheer regelen ziekenhuizen zelf de toegang. Hiervoor zijn binnen het ziekenhuis lokaal beheerders aangesteld die u kunnen autoriseren voor een product. Wilt u weten wie de lokaal beheerder van een bepaald product is? Neem dan contact met ons op.

Bent u zelf lokaal beheerder en wilt u worden geautoriseerd voor een product? Dan kunt u het ‘wijzigingsformulier machtiging lokaal beheerder’ invullen, deze laten ondertekenen door de raad van bestuur van uw ziekenhuis en sturen naar info@dhd.nl. U vindt het formulier onder ‘Handleidingen’ in Mijn DHD.

Is uw instelling niet aangesloten bij DHD en wilt u toegang tot de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus? Neem dan contact met ons op.
4. Hoe importeer ik automatisch kwaliteitsindicatoren in OmniQ?

Om het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren in OmniQ zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het mogelijk om een aantal vooraf ingevulde registraties te importeren. Voorbeelden hiervan zijn DICA, LROI, Renine, LTR, Perined en Revalidatie Nederland. U doet dit door binnen OmniQ naar instellingen te gaan, vervolgens op ‘indicatorenset instellingen’ te klikken en daar de registraties aan te vinken die u wenst te importeren.


5. Verzorgt DHD ook kwaliteitsregistraties?

Voor een aantal aandoeningen beheren wij kwaliteitsregistraties of zijn wij met ziekenhuizen in gesprek om deze op te zetten. Ontvangt u hier graag meer informatie over of wilt u een nieuwe kwaliteitsregistratie aanvragen? Neem dan contact met ons op.


6. Is het belangrijk dat wij dagopnamen coderen voor de LBZ?

Zonder gecodeerde dagopnamen is de LBZ niet compleet. 

De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) bevat gegevens over morbiditeit, comorbiditeit, diagnostiek, therapie, kosten en uitkomsten. Hiermee is het een compleet overzicht van de ziekenhuiszorg in Nederland dat noodzakelijk is voor nationale en internationale beleidsorganisaties, onderzoekers en brancheorganisaties. Zowel uw eigen ziekenhuis (inzicht in de verleende zorg) als andere partijen (waaronder CBS, RIVM, SWOV, VeiligheidNL, IKNL, Hartstichting en OESO) hebben baat bij een zo compleet mogelijke LBZ.


7. Voor wetenschappelijk onderzoek ben ik op zoek naar ziekenhuisdata. Kan DHD me hierbij helpen?

Als onderzoeker kunt u informatie uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) en uit de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) aanvragen. Wij beoordelen uw aanvraag op grond van het gegevensprotocol. Tot personen of instellingen herleidbare data worden alleen in het geval van een wettelijke verplichting of opdracht van het ziekenhuis verstrekt. Op deze pagina vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een aanvraag.


8. Wat houdt een impactanalyse voor de Verrichtingenthesaurus in?

SNOMED CT.jpgImplementatie van de Verrichtingenthesaurus raakt verschillende processen en mensen in het ziekenhuis. Om te onderzoeken wat dit concreet voor uw ziekenhuis betekent, kunt u een impactanalyse uitvoeren. De insteek hiervan verschilt per ziekenhuis en is onder andere afhankelijk van de grootte van uw ziekenhuis, uw huidige manier van registreren en het aantal specialismen dat u gaat onderzoeken. 

Door vooraf een goede analyse van de impact van de Verrichtingenthesaurus te maken, kunt u medewerkers en leveranciers informeren over en meenemen in de veranderingen. Afhankelijk van wat u precies onderzoekt, heeft u na de impactanalyse inzicht in:

 • Hoe registratie met behulp van de Verrichtingenthesaurus in zijn werk gaat en wat dit betekent voor medisch specialisten, zorgadministrateurs en andere medewerkers.
 • In welke processen de Verrichtingenthesaurus een rol speelt en wat hierin gaat veranderen.
 • Wat implementatie betekent voor de data en het medisch dossier.
 • De benodigde aanpassingen in het EPD en de relaties met andere systemen.
 • Kosten en baten.
 • Fasering en planning van de implementatie.

Meer informatie vindt u in de implementatiehandreiking die u hier kunt downloaden. Ook vindt u op deze pagina onder andere een toolkit met achtergrondinformatie over de Verrichtingenthesaurus en technische documenten met betrekking tot implementatie in het EPD. Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op.


9. Hoe kan ik een beveiligd zip-bestand uitpakken?

Als het om vertrouwelijke informatie gaat, bijvoorbeeld in het geval van het Rapport LBZ-indicatoren en het HSMR-rapport, zijn wij verplicht de bestanden beveiligd aan te leveren. U kunt beveiligde zip-bestanden uitsluitend uitpakken met de programma’s WinRAR, WinZip of 7-Zip (dus niet het programma dat automatisch door Windows wordt opgestart als u geen van deze programma’s heeft geïnstalleerd). 

In de meeste gevallen gelden de volgende instructies om het bestand uit te pakken:

 1. Ga naar Mijn DHD.
 2. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Ga naar ‘Mijn downloads’.
 4. Klik op het zip-bestand dat u wilt openen.
 5. Sla het bestand op.
 6. Klik met de rechtermuisknop op het zip-bestand, kies voor WinRAR, WinZip of 7-Zip en kies voor ‘bestanden uitpakken’.
 7. Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Vul het wachtwoord in dat u heeft ontvangen voor dit bestand.
 8. Nu kunt u het bestand openen.


10. Hoe kan ik mij aanmelden voor een evenement?

Bijeenkomst-ziekenhuis.jpg

Dit kan via onze website. Onder het kopje ‘Evenementen & bijeenkomsten’ staat een actueel overzicht van de evenementen die wij organiseren. Bij elk evenement vindt u een aanmeldbutton.

Ook is het mogelijk om een productdemo op locatie aan te vragen. Neem hiervoor contact met ons op.


Uw ervaring

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met DHD. Hoe lang kent u DHD al en wat is uw leukste of meest bijzondere herinnering? Laat het ons weten via dit formulier