Ontwikkelingen COVID-19

​Het coronavirus leidt ook bij DHD tot diverse ontwikkelingen. Op deze pagina vindt u per onderwerp de meest actuele berichten over COVID-19. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

Terugkoppeling LBZ-data

De versneld aangeleverde LBZ-data worden onder andere door de NZa gebruikt voor rapportages rond uitgestelde zorg. Een voorbeeld is deze rapportage over de gevolgen voor de oncologische zorg.


Hospital Data Viewer

In de HDV is COVID-19 opgenomen als aparte diagnosegroep. Hierdoor kunnen COVID-patiënten worden geïncludeerd en geëxcludeerd in analyses.


Diagnosethesaurus

Update 24 juli: Er is een nieuwe uitlevering van de Diagnosethesaurus gepubliceerd. Hierin is een term opgenomen om bij restverschijnselen de link met COVID-19 te registreren. Zie hiervoor ook de bijgevoegde handreiking.


ICD-10 codeadviezen

In de afgelopen periode zijn veel vragen binnengekomen met betrekking tot de codering van COVID-19. In advies '1-5 COVID-19' wordt het antwoord gegeven op de meeste vragen over de codering in de LBZ-medisch. Dit advies vindt u in het document 'Codeadviezen Expergrroep ICD-10 versie 20200701' en kunt u downloaden op deze pagina.


Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 

Op verzoek van de NZa vragen wij ziekenhuizen de financiële LBZ-data over 2020 versneld aan te leveren, om zo inzicht te krijgen in de uitgestelde planbare urgente zorg voor patiënten zonder COVID-19. Inmiddels vragen wij ook de medische LBZ-data versneld uit.


OmniQ

De planning voor de aanlevering van kwaliteitsindicatoren via OmniQ is aangepast vanwege de drukte bij ziekenhuizen vanwege COVID-19. Inmiddels is OmniQ succesvol afgesloten en zijn de data voor analyse beschikbaar in Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI), de benchmarktool die voor iedereen met een DHD-account toegankelijk is.