Over ons

​​Ziekenhuizen zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Informatie over het eigen ziekenhuis en de branche is daarbij onmisbaar. De stichting DHD voorziet in die informatiebehoefte.


DHD verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en beheert standaarden voor de registratie ervan. Ziekenhuizen krijgen de data terug in de vorm van informatie voor het maken van onderbouwde keuzes op het gebied van kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. DHD is opgericht door de NVZ en NFU.​


Van en voor de ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn intensieve informatieverwerkers. Data zijn intern van groot belang voor patiëntenzorg en secundaire processen, maar zijn ook extern belangrijk voor onderzoek, verantwoording, beleid en transparantie. De grote uitdaging is zoveel mogelijk rendement uit de informatiestromen te halen en tegelijkertijd de lasten van registratie te beperken. Als registratiehouder en dienstverlener ondersteunt DHD ziekenhuizen en brancheorganisaties in dit proces.​

DHD staat voor:

  • Het ondersteunen van ziekenhuizen bij het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering
  • Het verbeteren van de informatiepositie van ziekenhuizen en brancheorganisaties
  • Het verminderen van administratieve lasten voor ziekenhuizen
  • Het behalen van kostenreductie bij ziekenhuizen

​De producten van DHD zijn betrouwbaar, veilig, van hoge kwaliteit en hebben landelijke geldigheid.


Drie productlijnen

DHD ondersteunt ziekenhuizen in de volledige informatiecyclus vanuit drie samenhangende productlijnen: Registratiestandaarden, Dataverzameling en Informatieproducten. Daarnaast biedt DHD expertise en ondersteuning aan ziekenhuismedewerkers bij de toepassing van haar producten en diensten. Zo krijgen medische specialisten en verpleegkundigen ondersteuning bij het verrichten van dossieronderzoek naar onbedoelde zorgschade, worden de verschillende managementlagen voorzien van stuurinformatie en biedt DHD advies bij de registraties. Gebruikers kunnen met hun vragen terecht bij de Servicedesk.

Verder ontzorgt DHD ziekenhuizen door wettelijke verplichtingen (CBS) en gegevensverzoeken van branche, ziekenhuizen, overheid en onderzoekers af te handelen. De bewerkersovereenkomst en het gegevensprotocol bepalen hierbij wat wel en niet mag. Voor communicatie sluit DHD waar mogelijk aan bij de kanalen en overlegstructuren van de NVZ en NFU​.​


Samenwerking met de ziekenhuizen

De wensen van de ziekenhuizen zijn het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de producten en diensten van DHD. Daarom staan wij voortdurend met hen in verbinding. Zo hebben medewerkers van diverse afdelingen zitting in de klankbordgroepen rond onze producten, zoals de Klankbordgroep Registratiestandaarden en de Klankbordgroep Dataverzameling. Daarnaast organiseert DHD evenementen – van symposia tot workshops in eigen huis en op locatie – waar deelnemers hun input kunnen geven. Suggesties zijn uiteraard ook van harte welkom via onze Servicedesk.