Jaarplan & jaarbeeld

In het jaarplan leest u welke ontwikkelingen ziekenhuizen in 2019 kunnen verwachten. In de jaarbeelden blikken we terug op eerdere jaren.