Diagnosethesaurus: gebruiksgemak en uniforme vastlegging

​Juli 2011

​De diagnosethesaurus heeft als doel om te komen tot een landelijke lijst van diagnoses. Dit is van belang bij het vergroten van de interoperabiliteit binnen en tussen de zorginstellingen. De diagnosethesaurus draagt ook bij aan kwalita­tieve verbetering van de informatievoorziening. In dit kennisartikel door Inez Joung, Ronald Cornet en Henk Hutink wordt beschreven hoe de diagnosethesaurus werkt en welke rol SNOMED CT daarin speelt. ​

Artikel - Diagnosethesaurus gebruiksgemak en uniforme vastlegging.pdf