Trends in hospital and intensive care admissions in the Netherlands attributable to the very elderly in an ageing population

​December 2015

​​De Nederlandse bevolking vergrijst en het is onduidelijk hoe het percentage ziekenhuis- en IC-opnames van patiënten van 80 jaar en ouder hierdoor is veranderd over de tijd. In het artikel Trends in hospital and intensive care admissions in the Netherlands attributable to the very elderly in​ an ageing population wordt dit onderzocht. DHD-medewerker Sezgin Cihangir is als co-auteur bij dit artikel betrokken. De data die ten grondslag ligt aan dit artikel, is afkomstig van het CBS, de Nationale Intensive Care Evaluatie en DHD. ​

U kunt het artikel hier lezen.