To what degree can variations in readmission rates be explained on the level of the hospital? a multilevel study using a large Dutch database

​December 2018

Welke casemix-variabelen moeten worden meegenomen bij het berekenen van Heropnamenratio’s en in hoeverre kunnen verschillen in Heropnamenratio’s worden verklaard door het ziekenhuis? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat DHD-medewerkers Karin Hekkert en Sezgin Cihangir samen met hun co-auteurs Ine Borghans (IGJ), Ester Rake (student Radboud Universiteit), Tijn Kool, Femke Atsma en Gert Westert (IQ healthcare) in december 2018 hebben gepubliceerd in BMC Health Services Research.

U kunt het artikel lezen via de website van BMC Health Services Research.