In gesprek met...

​DHD ondersteunt de ziekenhuizen vanuit verschillende disciplines in hun informatiebehoeften. Onder andere artsen, epidemiologen, data- en informatieanalisten en developers dragen met hun kennis en expertise bij aan een breed aanbod aan diensten. In een nieuwe reeks artikelen gaan DHD’ers vanuit hun eigen achtergrond met elkaar in gesprek.

...epidemiologen Sjoukje en Isabeau

Sjoukje van der Bij (Patiëntenzorg & Kwaliteit) en Isabeau van Brakel (Registratiestandaarden) hebben beiden Klinische epidemiologie gestudeerd. In dit eerste artikel gaan zij met elkaar in gesprek over de hoe zij hun kennis inzetten voor de ziekenhuizen. Lees hier het artikel


...Rob en Kees over FHIR

In dit tweede artikel van de serie delen projectleider/consultant Rob Saathof en IT-manager Kees de Waard hun ervaringen met de nieuwe standaard FHIR voor het uitwisselen van informatie. Lees hier het artikel