193 wijzigingen doorgevoerd in Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Woensdag 26 juni zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.3) en de Verrichtingenthesaurus (2.4) uitgeleverd. Voor de Diagnosethesaurus zijn 172 concepten gewijzigd en voor de Verrichtingenthesaurus 21 concepten.

Een deel van de wijzigingen voor de Diagnosethesaurus komt voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen; 117 concepten zijn gewijzigd vanuit de herziening voor de lijst van Gynaecologie en verloskunde. Alle wijzigingen voor de Verrichtingenthesaurus zijn ingediend door ziekenhuizen.


Uitleveringen en uitleverformaten

De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.0. Hiermee kunnen eenvoudig codestelsels aan de diagnose- en verrichtingentermen worden gekoppeld, bijvoorbeeld voor medische kwaliteitsregistraties of rapportages. Dit is onder andere al gedaan voor de Apache IV-codes van de NICE-registratie.

Let op: Voordat u de bestanden downloadt, raden we u aan bij uw leverancier na te vragen of het EPD/ZIS uitleverformaat 4.0 kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus.

Meer informatie over uitleverformaat 4.0 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versies van de thesauri zijn tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2019 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld april 2018 ten opzichte van december 2017.