2.850 nieuwe SNOMED CT-koppelingen toegevoegd aan Diagnosethesaurus

In november zijn door samenwerking van Nictiz, de wetenschappelijke verenigingen en DHD liefst 2.850 nieuwe SNOMED CT-koppelingen doorgevoerd in de Diagnosethesaurus. Dit maakt de vastgelegde diagnosen nog beter (inter)nationaal uitwisselbaar.

​De SNOMED CT-dekking van de verschillende specialismen in de Diagnosethesaurus is hiermee aanzienlijk gestegen: voor 22 van de 26 specialismen is meer dan 85% van de thesaurustermen gekoppeld aan de internationale standaard. In september was dit nog voor 12 specialismen het geval.


Meervoudig gebruik

SNOMED CT is een internationale medische terminologiestandaard die het onder meer mogelijk maakt om geregistreerde diagnosen te vergelijken, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. De nieuw doorgevoerde SNOMED CT-koppelingen dragen daarmee bij aan de uitwisselbaarheid van de diagnosen die met de Diagnosethesaurus zijn vastgelegd in het EPD.

U vindt de nieuwe SNOMED CT-koppelingen in de Diagnosethesaurus-releases vanaf eind november. Hiertoe gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnosethesaurus downloaden in Mijn DHD.