Aangepast proces en planning OmniQ

​NVZ heeft recentelijk een nieuwsbericht gepubliceerd waarin wordt vermeld dat DICA geen medewerking verleent aan OmniQ. Dit betekent dat DICA niet twee keer per week indicatoren aanlevert voor OmniQ, maar slechts één keer aan het eind van het traject. Dit heeft consequenties voor het proces en de planning van de indicatorenaanlevering voor de Transparantiekalender 2015. 


Proces

In het DICA-portaal kunnen ziekenhuizen de indicatoren uit de DICA registraties bekijken, controleren en accorderen. DICA stuurt vervolgens de door het ziekenhuis geaccordeerde (definitieve) indicatoren naar DHD. 

Het ziekenhuis kan in OmniQ aangeven of zij de indicatoren uit DICA over wil nemen of niet. Wanneer de optie ‘overnemen uit DICA’ wordt gekozen, stuurt DHD de definitieve DICA-indicatoren naar het Zorginstituut Nederland. Om planningstechnische redenen is het niet mogelijk om de definitieve DICA-indicatoren in te lezen in OmniQ voordat de totaalaccordering plaatsvindt. Het ziekenhuis ontvangt na 15 april wel een overzicht van de totale indicatorenset (inclusief DICA-indicatoren) die door DHD naar het Zorginstituut gestuurd wordt.

Indien ziekenhuizen niet of niet volledig deelnemen aan de kwaliteitsregistratie van DICA, is in OmniQ de mogelijkheid ingericht om, met bronvermelding, handmatig indicatoren in te vullen op basis van bijvoorbeeld het eigen ZIS. De handmatig ingevulde indicatoren dienen uiteraard geaccordeerd te worden in OmniQ. 


Planning

DICA hanteert een eigen planning voor het DICA-portaal. Deze planning is opgenomen in de totaalplanning (gemaakt door de NVZ) voor het aanleveren van de indicatoren ten behoeve van de Transparantiekalender. 

​​Totaalplanning OmniQ verslagjaar 2015.pdf


Vragen?

Voor vragen over OmniQ kunt u contact opnemen met onze Servicedesk

Voor vragen over het DICA-portaal kunt u terecht bij dica-servicedesk@mrdm.nl​ of 088 570 00 10.