Aangepaste LBZ-datamodellen vanaf 1 januari 2017

​Vanaf 1 januari 2017 komt er voor zowel de LBZ-medisch als de LBZ-financieel een aangepast LBZ-datamodel beschikbaar. In de aangepaste datamodellen is een nieuwe tabel Medicatie toegevoegd. De tabel Medicatie moet vanaf 1 januari 2017 worden gebruikt voor de registratie van add-on geneesmiddelen. 

​DBC’s met add-ongeneesmiddelen vóór 1 januari 2017 moeten aangeleverd worden via de tabel Geleverd Zorgprofiel. 

Nieuw in beide modellen is de toevoeging van het verrichtingenthesaurus-ID, waarmee specifieke informatie die geregistreerd wordt in de verrichtingenthesaurus beschikbaar komt. In het model voor de LBZ-financieel zijn ook een aantal validaties verscherpt van ‘warning’ naar ‘error’.  

Ziekenhuizen kunnen de data voor verslagjaar 2016 met zowel het aangepaste als het oude model insturen. De data voor verslagjaar 2017 worden bij voorkeur met het aangepaste model aangeleverd (aanleveren met het oude model is niet wenselijk, omdat er dan gegevens ontbreken). In verband met de registratie van de add-on geneesmiddelen verwachten we dat ziekenhuizen voor de data van 2017 zo snel mogelijk de overstap maken naar het aangepaste model.

De aangepaste datamodellen (versie 6.0 voor LBZ-medisch en versie 21.0 voor LBZ-financieel) zijn beschikbaar via onze website​.