Aanpassingen ICD-10 bestand door het RIVM

​​​Het RIVM heeft onlangs een aantal aanpassingen doorgevoerd in het ICD-10 bestand voor gebruik in de LBZ. Deze nieuwe versie – ICD-10-2014v9v-O3-C; 18-11-2015 – is voor gebruik in de LBZ voor registratiejaar 2016 en kunt u vinden op de website van het RIVM​.


De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 

  • 7 eindklasse codes zijn toegevoegd;
  • 3 eindklasse codes zijn geen eindklasse meer;
  • een aantal correcties m.b.t. neventerm, inclusie of exclusie;
  • een aantal taalkundige correcties. 

De wijzigingen staan ook beschreven in het bestand ICD-10-2014v9v-O3-C-nl_leesme.txt

We stellen het bijzonder op prijs als ZIS-leveranciers bij vermoedens van inconsistenties of onjuistheden ons daarvan op de hoogte stellen, bij voorkeur per e-mail naar: who-fic@rivm.nl.


Bijwerken bestanden n.a.v. deze aanpassingen

In de eerstvolgende uitlevering van de diagnosethesaurus (18 december 2015) wordt de Brontabel ICD-10 bijgewerkt met de v9v. Ook de ICD-10 afleidingen worden naar aanleiding hiervan bijgewerkt. Deze gaan in per 1 januari 2016.

De aangepaste bronbestanden voor de LBZ worden in de laatste week van december uitgeleverd.