Aanpassingen ICD-10 codeadviezen n.a.v. uitgave ICD-10 boeken

​​Samen met gebruikers hebben wij geconstateerd dat er een aantal verschillen zitten tussen de nieuwe ICD-10 boeken en Codeadviezen expertgroep ICD-10 (versie 20150801). Deze verschillen - en andere bevindingen -  hebben wij gebundeld in één document. U vindt dit document op de pagina Publicatie ICD-10 codeadviezen​, onder het kopje Recente documenten. ​