Adviesgroepen bepalen uitbreiding DHD-dashboard

​​​​Gebruikers van het DHD-dashboard hebben in twee bijeenkomsten meegedacht over het DHD-dashboard, op het gebied van financiën en kwaliteit van zorg. Beide bijeenkomsten hebben waardevolle inzichten opgeleverd die we gaan gebruiken om het dashboard verder uit te breiden, o.a. met relevante kwaliteitsindicatoren en verdiepende marktinformatie ter onderbouwing van business cases. 

​De deelnemers aan deze adviesgroepen hebben aangegeven in de toekomst een adviesfunctie te willen blijven vervullen. DHD houdt hen betrokken bij het ontwikkelproces om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het gebruik in de praktijk.  ​​​