Benchmarkinformatie dure geneesmiddelen o.b.v. LBZ-data

​Er zijn goede verwachtingen dat, op basis van de medische en financiële LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren aan DHD, benchmarkinformatie over de ontwikkeling in kosten en toepassing van dure medicatie gegeneerd kan worden. Zonder dat dit extra registratielast oplevert voor de ziekenhuizen.


​Op dit moment is veel in beweging met betrekking tot de registratie van medicatiegegevens (zie onder andere het Besluit regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren). Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal DHD – samen met de NVZA, NVZ en NFU – bekijken hoe hier optimaal met de LBZ op kan worden aangesloten voor het genereren en verstrekken van goede benchmark- en trendinformatie.